Skip To Main Skip to Footer

Läser in

Main content begins.Please press tab to continue
icon-data

DATAMODERNISERING

Realtidsbeslut kräver en modern dataarkitektur

Datamodernisering är avgörande för att bli ett digitalt företag.

Alla organisationer står inför extraordinära omständigheter och oväntade störningar som orsakats av covid-krisen. Företagens framgång är beroende av deras förmåga att få tillgång till alla data som kan hanteras, förutse marknadsförändringar och snabbt skala verksamheten för effektiv leverans av produkter och tjänster. 

Företagen behöver ett tydligt sätt att transformera hur de hämtar in, tolkar och använder information. Då krävs flexibla datastrukturer och en modern plattform för data och analys, som klarar att transformera kaos till en möjlighet utifrån insiktsfull och praktiskt användbar information.

Data för det moderna företaget

För dagens företag är en modern dataarkitektur nyckeln till att använda intelligens som driver insikter och handling.

Genom att modernisera inställningen till data och datahantering kan du släppa loss potentialen hos artificiell intelligens för att göra dina data lönsamma. Resultatet: snabbare beslutsfattande för bättre kundupplevelser, ökad tillväxt, sänkta kostnader och nya konkurrensfördelar.

En modern dataarkitektur säkerställer att organisationens data har skalbarhet och har följande egenskaper:

accessible

Tillgänglig

Snabb och enkel att komma åt, hantera, analysera och driftsätta

cloud-based

Molnbaserad

Kan använda data såväl inifrån verksamheten som utifrån

trusted

Pålitlig

Följer regler och föreskrifter för datasäkerhet och sekretess

icon

Störningar: modernisering av data och analys i covid-eran

Covid-19 har förändrat världen – och många företag drar nytta av att ompröva sina analysmodeller och processer för datahantering för att hålla jämna steg med den nya verkligheten.

Driva resultat

Vår molnbaserade strategi för datamodernisering är en lättillgänglig och användbar plattform med regelefterlevnad, som ger kostnadsbesparingar och förstärker analyser till förhöjd personalisering och optimerade prognoser.

Med tusentals medarbetare, så kan Cognizants experter snabbt mobilisera sig för att förverkliga kundernas vision om datamodernisering. Vår innovativa molnstrategi omfattar leverantörspartner, såsom Amazon Web Services, Google Cloud och Microsoft Azure

Här är några typiska resultat*:

  • Driftsättning av plattform gjord inom en månad
  • 40 % minskning av datalagringskostnader
  • 30–60 % kortare lanseringstid
  • Avkastning på investeringen på sex månader
  • Fyra gånger snabbare övergång

Vår lösning för datamodernisering identifierar flaskhalsar i försörjningskedjor och bidrar till att förbättra produktsortiment, prissättning, prognoser och marknadskanaler, vilket minskar kostnaderna och ökar intäkterna. Nya affärsmodeller drar ekonomisk nytta av data och genererar direktintäkter från datamängder, insikter och analysbaserade tjänster. En motståndskraftig datainfrastruktur och processfunktioner förbättrar kundservice och försäljning.

*Baserat på verkligt kunduppdrag. Enskilda resultat kan variera.

COGNIZANTS DATAMODERNISERING

kan ge

This is a SVG animation

kortare lanseringstid

med en moderniserad dataplattform

Baserat på verkligt kunduppdrag. Enskilda resultat kan variera.

Det är dags att ta kontrollen över dina data

Vi skapar det moderna företaget
icon-data-method

VÅR KOMPETENS

Metod för datamodernisering

Våra experter använder ett rådgivande tillvägagångssätt och kombinerar sina kunskaper om datateknik, moln, dataskydd och efterlevnad med egna ramverk och mognadsmodeller för att skapa ett modernt dataekosystem. Vår flexibla resursmodell möjliggör snabb skalning av team i en studio via en pod eller virtuell podbaserad strategi.

icon-data-platform

VÅR TEKNIK

Plattform för datamodernisering

Våra färdigkonstruerade produkter, acceleratorer och patenterade tillgångar, såsom Cognizant BigDecisions® och Intelligent Data Works, utför datainmatning, skapar datasjöar och transformerar data. Våra AI- och maskininlärningsbaserade acceleratorer automatiserar vanligt förekommande, repetitiva datahanteringsuppgifter, medan DataOps och DevOps förstärker den flexibla analysmiljön.

icon-read-report-white

Fler resurser

E-BOK

Datamodern­isering: grunden för digital transformation
opens in new tab

PODDSÄNDNING

Data- och modell­förgänglighet i världen efter covid
opens in overlay

INFOGRAFIK

Lägg grunden för bättre beslut med en modern dataplattform
opens in overlay
Lägg grunden för bättre beslut med en modern dataplattform