Skip To Main Skip to Footer

Läser in

Main content begins.Please press tab to continue
icon

KONSULTTJÄNSTER

Engagera, samarbeta, utvecklas, implementera

 

Vi identifierar de viktigaste affärsåtgärderna inom företaget och kartlägger den kapacitet som krävs från dataplattformarna för att uppnå dem.
 

När du letar efter lösningar på affärsproblem inom icke-traditionella områden, så får du resultat som överträffar förväntningarna.

Cognizants strategiska konsulttjänster kopplar samman affärsresultat med teknik och ger bränsle till den digitala transformationen som driver dagens dataekonomi.

Vår metod

Vårt konsultteam på Cognizant Consulting ger ett strategiskt perspektiv på kundernas mest komplexa och akuta utmaningar. I samarbete med kunderna bygger vi upp datastrategier och färdplaner för att de ska nå sina specifika mål.

Detta omfattar affärsmodeller och metoder med en datadriven kultur mellan medarbetare, leverantörer, ledning och kunder. Vi rekommenderar både personal- och analysmetoder för att främja en faktabaserad beslutskultur – allt centrerat kring data.

Vårt team håller ett öga på datastyrning, säkerhet och organisationsmodeller, samt levererar exceptionellt värde samtidigt som vi bibehåller varumärkets anseende och uppfyller kraven på regelefterlevnad.

icon

Ta första steget

Låt oss tillsammans se vad ditt företag kan åstadkomma med Cognizants AI.
Kontakta oss för samarbete.
KONTAKTA OSSopens in same tab
icon-read-report-white

Fallstudier

Bioteknikföretagens produkter och enheter utgör själva kärnan i deras arbete för att främja hälsa och välmående. Men fragmenterade produktmasters kan ge förseningar och orsaka misstag. Korrekta och välstrukturerade listor över produkter, materialblandningar och enheter är ytterst viktiga för produktion, lagerhantering och försäljning – och även för att snabbt kunna anpassa sig till marknadsförändringar.

Eftersom masterdata berör så många punkter måste lösningen utgå från en strategisk översikt över användarnas förväntningar och problem. Det avgör vilken teknik som krävs för att klara affärsmålen och bli av med datasilor. När det nya systemet för produktmasterdata infördes försvann hindren och produktiviteten ökade.

MERopens in same tab

En leverantör av kreditkort som behövde ligga steget före konkurrenterna, och hade en lista med idéer för att förbättra intäkterna, sänka kostnaderna och öka kundnöjdheten. För att uppnå detta behövde både deras kompetens och verksamhet ett uppsving.

Cognizant gjorde en strategisk översikt av situationen. Vi satte ihop ett mycket motiverat, välorganiserat och analytiskt utrustat team som kunde hantera hela listan. Resultatet blev en stor kulturförändring för vår kund med bestående fördelar och minimal inverkan på produktiviteten under den första lanseringen.

En organisationsmodell för kunskaps- och idédelning som kopplades till anpassade analysverktyg, samt beredskapsutbildning, hjälpte oss att skapa en flexibel kultur där man använder faktabaserade beslut, som förbättrade både intäkterna och verksamheten.

LÄS MERopens in same tab

Ett globalt logistikföretag behövde effektivisera och letade efter en plattform för att skapa nya intäktsflöden. Allt eftersom digitaliseringen ökade i delar av processen, så började de omvärdera hela sin affärsmodell.

Cognizants konsulter gjorde en strategisk översikt över företagets avdelningar, tillgångar, anseende och verksamhet. Därefter skapade man en detaljerad datastrategi för att tillgodose behoven hos både medarbetare och samarbetspartner, samtidigt som man använde enhetliga format och plattformar för effektivitet och synergi.

Detta konsultuppdrag ledde till en data- och organisationsstrategi med en tillhörande plattform som stödde flera användningsfall, som alla krävde en samordning mellan olika avdelningar, vilken inte varit möjlig tidigare. En ny era av logistikanalys inleddes, vilket förbättrade effektiviteten och minskade kostnaderna.

LÄS MERopens in same tab

Ett nöjes- och upplevelseföretag som äger flera nöjesparker ville maximera avkastningen från befintliga kunder och locka nya sådana.

En genomgång av intäkterna från parkerna och hur kunderna rörde sig inom dessa avslöjade allmänna data om intäkter, trafik och varaktighet. Däremot saknades mjuka fakta, såsom motivation, inspiration och anledning till besöken, och dessa beaktades därför inte när man fattade beslut om till exempel nya parkattraktioner och marknadskampanjer.

Under detta Cognizant-ledda konsultuppdrag kombinerade man etnografin i temaparkmiljön med insikter från antropologi och humanvetenskap. Den breddade definitionen av "kunddata" ledde till en strategi, som gjorde att parken kunde engagera besökarna effektivare och fördjupa interaktionerna under hela besöket, vilket ökade besökens längd och frekvens.

MERopens in same tab