carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Investera i innovation

TRANSPORTSEKTORN STÅR INFÖR OMVANDLING

Cognizant gör det möjligt för transport- och logistikföretag att dra nytta av den digitala omvandlingen – oavsett om det handlar om att hantera ökande kostnader eller utveckla nya affärsmodeller.

SKAPA ETT AGILT FÖRETAG


Med digital omvandling förändras hela verksamheten för hur logistikföretag planerar, upphandlar och genomför.

Ett snabbare tempo och mindre tidsåtgång ger dig exempelvis en fördel i den växande realtidsekonomin. Hyperuppkoppling börjar bli verklighet inom transport och logistik. Och digitala logistikkedjor eliminerar flaskhalsar i dagens digitala arbetsflöden.

En mängd nya krav förändrar transport- och logistikbranschen för evigt. Cognizant hjälper dig att modernisera och integrera även de mest komplexa transport- och logistiksystemen för den digitala världen.

VÅRA MARKNADSSEGMENT

TRANSPORTFÖRETAG

Tjänster som hjälper väg-, järnvägs- och sjötransportföretag samt flygplatser och hamnar att förbättra insynen i logistikkedjan och sänka kostnaderna.

LOGISTIKLEVERANTÖRER

Tjänster som hjälper leverantörer av 3PL-, 4PL- och distributionstjänster att optimera laster och rutter, förbättra leveransernas punktlighet och utnyttja digitala trender.

POST OCH EXPRESS

Tjänster som hjälper post- och expressföretag att förbättra kundtjänsten, effektivisera backoffice-processerna och utnyttja digital teknik.

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Cognizant erbjuder ett flertal lösningar som är väl lämpade för leverantörer av transport- och logistiktjänster, inklusive Smart Yard Management, dynamisk ruttplanering och analys.

 • Lösningar för utleveranslogistik

  Våra utleveranslogistiska (OBL) lösningar hjälper kunderna att göra sina OBL-processer till konkurrensfördelar.

  LÄS MER
 • Digital tullösning

  Cognizants utbud utnyttjar den senaste utvecklingen inom digital teknik för att kunna erbjuda realtidsplanering och ruttläggning för fordon i trafik. Artificiell intelligens, maskininlärning, robotprocessautomatisering och en stabil transaktionsbearbetningsmotor minimerar intäktsläckage, förbättrar slutanvändarens upplevelse och optimerar back office- och kundtjänstprocesser.

 • Logistikanalys

  Cognizant LogiTics är vår analyslösning för aktörer i transport- och logistikbranschen. LogiTics använder flera olika indata och behandlar olika mätvärden för försörjningskedjan som hjälper företagsanvändare att planera logistikverksamheten på ett effektivare sätt.

 • Översikt över upphämtnings- och leveransprocesser

  Vår lösning mPAD erbjuder realtidsöversikt av upphämtning och leverans av gods och paket. Det hjälper leverantörer av logistiktjänster att uppnå bättre on-time-prestanda och förbättra kundservice.

DE SENASTE IDÉERNA

Nyheter

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad på vad som händer hos Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.