carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

DEN DIGITALA NEDSTRÖMMEN

Neutralisera komplexitet på volatila marknader

Neutralisera komplexitet på volatila marknader

Omvandlad operativ effektivitet
Vår utveckling av ett verktyg för vagnparkshantering för denna nedströmskund i Big 4 hjälpte dem att dra nytta av tillväxt genom fusioner och förvärv.

Cognizants avdelning för olja och gas förstår komplexiteten i nedströmslandskapet.

Det finns många variabler att hålla reda på – bland annat flyktiga oljepriser, avstängningseffektivitet för raffinaderier, anläggningsunderhåll och säkerhetsföreskrifter – och därför förlitar sig branschens främsta aktörer på oss vad gäller att hitta nya sätt att effektivisera verksamheten och hantera smidigheten utan att äventyra lönsamheten.
Våra digitala erbjudanden hjälper raffinaderioperatörer nedströms, sekundära distributörer och återförsäljare att fatta bättre beslut som skapar nytt värde och mer tillväxt – kort sagt att uppnå företagsomvandling under de kommande konkurrensutsatta åren.

KUNDEXEMPEL
READ THE CASE STUDY
På dagens konkurrensutsatta nedströmsmarknader ger Cognizants digitala erbjudanden varaktiga förbättringar.

Se hur ett stort saudiskt olje- och gasföretag kunde integrera sina företagskomponenter och automatisera lagerhanteringssystemet, vilket ökade effektiviteten med 200 %. 
 

LÄS FALLSTUDIEN
YOUR CUSTOMERS’ NEEDS
Unlocking Digital Value
How do we make such a profound
impact
to our clients?

Cognizant engagements place equal emphasis on the three keys to digital success: Customer Experience, Business Process and Tech Infrastructure.

START THE EXPERIENCE

It all starts with your customers.

HOVER THIS AREA AND SCROLL TO VIEW THE EXPERIENCE

It all starts with your customers.

Unlocking real digital value and improving outcomes for your business means we must address their needs as well as the needs of your employees.

How do we do it?

01

By helping you build a Digital Business

Go beyond supporting business and advance it with smarter products, exceptional customer experiences and more efficient operations primed for transformative growth.

Learn More
02

A Digital Business with Digital Operations

Reimagine and create new digital processes that drive performance, deliver more humanized transactions and leverage automation, AI and scalable platforms.

Learn More
03

A Digital Business with Digital Operations powered by Digital Systems & Technology

Simplify, modernize and secure your IT backbone with integrated services and digital solutions that unlock value at scale and speed.

Learn More

Customized Business Solutions

We help our clients accelerate their Digital Business transformations as they move beyond a focus on cost efficiencies to driving top-line revenue growth.

Packaged Industry Solutions

To deliver immediate impact to the business, we offer proven solutions designed to tackle challenges your industry faces—generating cash flow you need to fund more complex initiatives.

Create value. Everywhere.

Operate in silos, without data and insights flowing out of the three areas above, and your initiatives will fail. Only by building a fused, holistic organization can you respond to customer needs and drive new growth.

01 Digital Business

Go beyond supporting business and advance it.

Learn More

02 Digital Operations

Reimagine and create new digital processes.

Learn More

03 Digital Systems & Technology

Simplify, modernize and secure your IT backbone.

Learn More
EKOSYSTEMET FÖR OLJA OCH GAS

Riktade lösningar

Smarta paketlösningar som hjälper nedströmsleverantörer med omvandlingen till den digitala åldern. 

Rörlighet i den Digitala Arbetsstyrkan

En mobil driftsplattform som erbjuder effektivitet, kontroll och förutsägbarhet inom Yard Management.

Operational Intelligence Platform (OIP)

OIP hjälper fältdriftsledare att förbättra beslutsfattandet, få tillgång till mer aktuell information och vara uppmärksamma på eventuella problem.

I en ny rapport som analyserar IT-tjänster inom olje- och gasindustrin inkluderade HfS Research Cognizant i sin "As-a-Service Winner's Circle" för energidrift. Cognizant uppmärksammades för sin digitala vision och nätlösningar i hela värdekedjan.

LÄS MER ▷

Ytterligare funktioner

 • Digitala anläggningar

  MAXIMERA RAFFINADERIETS EFFEKTIVITET

  Digitala anläggningar

  Flera Cognizant-tjänster syftar till att få raffinaderidrift att fungera bättre och mer effektivt. Dessa omfattar:

  • Företagslösningar för anläggnings-/raffinaderidrift – ERP-produktutvärderingar och implementeringar.

  • Integrerad anläggningsdrift – koordinerar drift mellan flera raffinaderier och integrerar datahantering för budgetering och prognoser.

  • Integrerad tillgångshantering – IT/OT-integreringar och prediktiv analys för övervakning av kritisk utrustning från centraliserade fjärrstationer; inkluderar integrerad tillgångsanalys.

  • Industriell mobilitet – integrerar industriella lösningar med mobila enheter för att möjliggöra ruttefterlevnad och förbättra tillgångarnas totala tillförlitlighet.
 • Digital försörjningskedja

  OPTIMERA FÖRSÖRJNING-SKEDJAN

  Dessa lösningar är särskilt utformade för våra olje- och gaskunder. De optimerar leveranskedjan och hjälper den att fungera mer effektivt. Vi erbjuder följande:

  • Planering och optimering av leveranskedjan – digitala åtgärder för planering av efterfrågan, produktförsörjningsplanering, anslutna logistikrapporter för kolväte, produktexpediering samt planering av mottagning och lagring.

  • Drift och planering av försörjningskedjan – hantering av lagerställning, produktionshantering, terminalhantering och schemabalansering.

  • Utförande och förlikning av leveranskedjan – digitala åtgärder för hantering av komplexa utföranden med flera entiteter och förlikningar.

  • Rapportering av analys av försörjningskedjan – lageroptimering, produktavstämning, P&L-analys, riskhantering och mer.
 • Digital detaljhandel och marknadsföring

  FÖRBÄTTRA KUNDUP-PLEVELSEN

  Cognizants lösningar för hantering av detaljhandelsverksamhet fokuserar på att identifiera flaskhalsar i detaljhandeln och därmed effektivisera heltäckande lösningar. Våra tjänster innefattar:

  • Heltäckande hantering av digitala program för drivmedelsbranschen – processoptimering för Order-to-Cash, Procure-to-Pay och Record-to-Report, design och implementering av automationslösningar för detaljhandeln samt analys av prissättning, drift och bedrägerier.

  • Hantering av kundupplevelsen – inkluderar rådgivnings- och konsulttjänster samt design och implementering av anpassade lösningar för att omvandla och förnya kundupplevelsen. Ytterligare lösningar inkluderar digital marknadsföring, integrerade lojalitetsprogramlösningar, marknadsföring av varumärken och kampanjhantering, digitala interventioner såsom personlig anpassning, betalningar via flera kanaler, moln-CRM, RFID, QR, kroppsnära enheter och virtuell verklighet (VR).

  • Distributörshantering och konsulttjänster för prestandahantering – tekniska supporttjänster för att förbättra återförsäljarprestanda, däribland heltäckande hantering av återförsäljarprogram (orderhantering och expedieringshantering), implementering av distributörshanteringssystem (DMS), ekonomisk planering och redovisning, orderhantering och försäljningsprognoser.

  • Design av incitament- och belöningsprogram – en mängd olika lösningar som är utformade för att förbättra kundupplevelsen.
 • Detaljhandeln i närbutiker/Påfyllning och orderhantering i flera kanaler

  AUTOMATISERING FÖR NÄRBUTIKER

  Cognizants detaljhandelslösningar för närbutiker inbegriper Retail Outlet Automation, realtidskontroller, synlighet och operativa insikter för försäljning och verksamhet. Relaterade funktioner inkluderar efterfrågan och leveransplanering, synlighet och hantering av leveranskedjan, marknadsföring, leverantörshantering och digitala betalningar.
MONTER

Utvalda tjänster

En stor olje- och gasleverantör
RESULTAT
En stor olje- och gasleverantör

utarbetade en långsiktig plan baserat på Cognizants forskning för att förstå föränderliga konsumentpreferenser vad gäller bränsle med låga koldioxidutsläpp.

LÄS MER
En stor tillverkare av rörteknik
RESULTAT
En stor tillverkare av rörteknik

för olja och gas sammankopplade flera förvärvade ERP-system och sänkte driftskostnaderna med 65 procent.

LÄS MER

Så omvandlar digital teknik olje- och gasindustrin

Spela upp video

Den största utmaningen är nu hur man gör mer utan att öka kostnadsnivån. Det är här digitaliseringen kommer till pass.

Director image
Director för Cognizant Digital Business Norway

Jan Robole

PRESSRUM

I nyheterna

November 5, 2018

Orica väljer Cognizant för att molnmigrera IT-infrastrukturen för ett globalt anslutet företag

MAY 17, 2018

Cognizant utnämns till marknadsledare inom tjänster för sakernas internet av undersöknings- och rådgivningsföretaget ISG

August 18, 2017

HfS Research ger Cognizant en plats i ”As-a-Service-vinnarcirkeln” för sin energiverksamhet

OLJE- OCH GASHANTERING

Ledarskap

Rajaram Radhakrishnan

Marknadsledare, gas-, vatten- och el, tillverkning och logistik

Robert Gjetsund

O&G Consulting Leader, Europa