carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

För den teknikdrivna informationsekonomin

Navigera i det digitala informationsekosystemet

Accelerera innovationen, öka flexibiliteten och driv den digitala omvandlingen med nya produkter, plattformar, tjänster och affärsmodeller.

INFORMATION SOM ÄR INRIKTAD PÅ FRAMGÅNG


Cognizant levererar erbjudanden och expertis inom det digitala informationssystemet för att hjälpa dig att möta den snabba efterfrågan på insikter i den nya digitala ekonomin.

Den digitala informationsekonomin drivs av föränderliga konsumentbehov, varierande konsumtionsmönster och kanaler samt relevanta, relaterbara insikter. Cognizant kan hjälpa dig att dra maximal nytta av nya kanaler och tekniker för att uppdatera din affärsmodell. 

Resultatet: dina kunder får smart, användbar information, när och var som helst. Och du accelererar innovationen, ökar flexibiliteten och driver din leverans av digital information för att positionera dina kunder för framgång.

VÅRA MARKNADSSEGMENT

 • KREDIT, EKONOMI, SKATT, GLOBAL RISK OCH EFTERLEVNAD

  VI HJÄLPER DIG ATT FORMA DIN STRATEGI

  Med snabbt föränderliga kundförväntningar och ett växande antal nya aktörer i den här branschen utsätts du för ökande påtryckningar att omvärdera dina affärsmodeller, strategier och lösningar för att förbli konkurrenskraftig.

  Cognizant har en djup förståelse för detta segment, och vi kan hjälpa dig att forma din affärsstrategi för att möta dagens utmaningar. Vårt team med domän- och teknikexperter kan hjälpa dig att skapa avancerade funktioner – plattformar, verktyg och processer – och uppnå en varaktig konkurrensfördel i denna ständigt föränderliga digitala epok.

 • JURIDISKT OCH REGLER

  HITTA NYA TILLVÄXTOMRÅDEN

  Marknaden för juridiska tjänster står inför påtryckningar från förändrade affärsmodeller, lägre kundefterfrågan, tillgång till kostnadsfritt innehåll och ett behov av att sänka avgifterna. Resultatet är en nedgång i efterfrågan på betald forskning – och stagnerande tillväxt för leverantörer av juridisk information.

  Cognizant har lösningen. Vi kan hjälpa dig att:

  • Förnya din affärsmodell och upptäcka nya tillväxtmöjligheter
  • Flytta värdet av juridiska forskningsplattformar från rent innehåll till avancerad dataanalys
  • Skapa verktyg som automatiserar juridiska tjänster
  • Öka efterfrågan på juridiska tjänster och driva nya intäktsströmmar
 • VETENSKAP, TEKNIK OCH MEDICIN

  UTVINN VÄRDET UT DITT INNEHÅLL

  Den vetenskapliga, tekniska och medicinska marknaden fortsätter att utvecklas, med större fokus på att förbättra slutanvändarnas resultat. Att tillhandahålla smartare innehåll, verktyg och arbetsflödeslösningar kan göra användarupplevelsen mer intuitiv och effektiv samt mindre tidskrävande.

  Cognizant kan hjälpa dig att utvinna värdet av ditt innehåll genom förbättrad upptäckbarhet, tillgänglighet och modularitet för data. Vi kan även hjälpa dig att utveckla nästa generations verktyg och arbetsflödeslösningar som levererar tjänster med högt mervärde för att tillgodose dina slutanvändares behov – och skapa framtida tillväxtmöjligheter för dig.

 • MARKNADSUNDERSÖKNINGAR

  LEVERERA BÄTTRE KONSUMENTINSIKTER

  Det har aldrig funnits ett bättre tillfälle att agera i branschen för marknadsundersökningar. Allt eftersom volymen av innehåll (däribland användargenererat innehåll) fortsätter att explodera och konsumtionskanaler och konsumtionsmönster fortsätter förändras inser fler företag och varumärken att de behöver expertforskare om marknader för att förstå konsumenternas röst och positionera sig för framgång.

  Cognizants team med domän- och teknikexperter kan hjälpa dig att få en konkurrensfördel. Genom att utnyttja ny teknik hjälper vi dig att utveckla nya och förbättrade forskningstekniker och verktyg för att få värdefull information från bruset – och leverera intelligenta konsumentinsikter samt prediktiv och normativ analys i realtid.

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Cognizant erbjuder ett flertal lösningar som är väl anpassade till behoven hos leverantörer av informationssystem, bl.a. inom digital säkerhet, interaktiv teknik och mobil teknik.

DE SENASTE IDÉERNA

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.