carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Sätta en ny agenda

OMVANDLA KONSUMTIONSVAROR FÖR DEN DIGITALA TIDSÅLDERN

Varumärken som snabbt börjar använda digital teknik blir först med att få en konkurrensfördel.

BESVARA DET DIGITALA LOCKROPET


Det råder ingen tvekan om att digital teknik omformar marknaden för konsumtionsvaror (CG, Consumer Goods) och suddar ut gränserna mellan butiker och varumärken för evigt.

Vissa vanliga varumärken må ha tappat mark till upproriska konkurrenter, men morgondagens vinnare är de som besvarar det digitala lockropet och skaffar sig en konkurrensfördel.

De främsta leverantörerna av konsumtionsvaror tar hjälp av Cognizant när de bygger en digital kultur. De värdesätter vår expertis inom den senaste tekniken, som molnet, marknadsföring i flera kanaler, blockkedjan och artificiell intelligens. 

VÅRA MARKNADSSEGMENT

KLÄDER OCH SKOR

Lösningar för att förbättra inköpsstrategierna, etiketthanteringen, prissättningen, handeln och företagets effektivitet.

VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR

Främja innovation, förkorta ledtiderna och skapa kraftfullare varumärken med hjälp av vår branscherfarenhet och våra digitala tekniker.

HEMELEKTRONIK

Vi hjälper dig att bli mer innovativ i den snabbföränderliga globala elektronikbranschen när det gäller allt från produktdesign till kundleverans.

MAT OCH DRYCK

Hantera den föränderliga konsumtions-, försörjningskedje- och teknikdynamiken genom att dra nytta av Cognizant erfarenhet av digitalisering.

HEM OCH PERSONVÅRD

Hantera produktkommodifiering, växande budgetar för forskning och utveckling och ständigt föränderlig konsumentdemografi med hjälp av insikter och innovationer.

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Cognizant erbjuder digitala lösningar som är väl avpassade för företag i konsumentvarubranschen, bland annat hantering av säljfrämjande åtgärder samt programvara och tjänster för molnet, mobila enheter, sociala medier och analys.

 • Hantering av säljfrämjande åtgärder

  Säljfrämjande åtgärder är en stor kostnadspost för företag i konsumtionsvarubranschen. Våra TPM/TPO-lösningar och tjänster för processomvandling hjälper dig att beräkna avkastningar på investeringarna och fatta bättre beslut. Vi erbjuder TPM/TPO-konsulttjänster, lösningar och omarbetningar av processer som kan hjälpa dig att systematiskt beräkna investeringarnas avkastning och effektivitet.

  LÄS MER
 • Tjänster inom marknadsföring och varumärkesprofilering

  Marknadsföring handlar i allt större utsträckning om data, insikter och avkastning på investeringar. Våra team står beredda att hjälpa dig lägga om dina marknadsföringsrutiner och skapa funktioner för digital marknadsföring – från datahantering och funktionsuppsättningar till hur du läser och tolkar data. Våra tjänster för konsumtionsvaruföretag inkluderar socialt nätverkande, assetSERV – vår lösning för hantering av digitala resurser – och digitalisering av marknadsföringsverksamheten. Vi erbjuder också analysverktyg för interaktiv marknadsföring och mer konventionell marknadsföring.

 • Lösningar för ökad säljeffektivitet

  Skapa konkurrensfördelar och höj avkastningarna på investeringar i butikskampanjer och marknadsföringsartiklar med våra tjänster. Vi erbjuder bland annat säljfrämjande åtgärder, säljprocessförbättringar, detaljhandelslösningar och assetSERV, vår lösning för hantering av digitala produkter. Vi erbjuder dessutom Qualytics, vårt förkonfigurerade analysverktyg för analys av data, stämning och konversationer på sociala nätverk.

 • Hantering av försörjningskedjan

  Bli mer resurssnål och snabbare genom smartare leveranskedjor så att du kan effektivisera leverantörsnätverket, lagerhanteringen och andra nyckelområden i verksamheten. Våra tjänster innefattar strategiska lösningar för, omvandling av samt planering, utförande och samarbete med avseende på försörjningskedjan. Vi erbjuder också lagerhantering och SMART Toolkit – Cognizants S&OP-verktyg för beredskapsbedömning och rapportering som hjälper dig att optimera försäljningen och verksamheten.

DE SENASTE IDÉERNA

Nyheter

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad på vad som händer hos Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.