carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

FÖRENKLA PROCESSER

Anta utmaningen från dagens teknik

Anta utmaningen från till dagens teknik

8 veckor
för att implementera en ny plattform för en global investmentbanks systemavstämningsprocess.

Förbättrad tillväxt och kundupplevelse 

Enklare processer bidrar till båda. På Cognizant hjälper vi investmentbanker att minska bördan av äldre teknik och skapa effektivitet med delade tjänster. Vi är strategisk partner för 6 av de 10 ledande investmentbankerna i USA och Europa under deras digitala omvandling.

KUNDEXEMPEL
Koddistribution på 45 sekunder – istället för 15 dagar.

I samarbete med Pivotal Software omstrukturerade vårt team ett äldre program till en molnbaserad arkitektur, vilket gjorde att en stor global bank kunde öka utvecklingsproduktiviteten och flexibiliteten.

LÄS FALLSTUDIEN
YOUR CUSTOMERS’ NEEDS
Unlocking Digital Value
How do we make such a profound
impact
to our clients?

Cognizant engagements place equal emphasis on the three keys to digital success: Customer Experience, Business Process and Tech Infrastructure.

START THE EXPERIENCE

It all starts with your customers.

HOVER THIS AREA AND SCROLL TO VIEW THE EXPERIENCE

It all starts with your customers.

Unlocking real digital value and improving outcomes for your business means we must address their needs as well as the needs of your employees.

How do we do it?

01

By helping you build a Digital Business

Go beyond supporting business and advance it with smarter products, exceptional customer experiences and more efficient operations primed for transformative growth.

Learn More
02

A Digital Business with Digital Operations

Reimagine and create new digital processes that drive performance, deliver more humanized transactions and leverage automation, AI and scalable platforms.

Learn More
03

A Digital Business with Digital Operations powered by Digital Systems & Technology

Simplify, modernize and secure your IT backbone with integrated services and digital solutions that unlock value at scale and speed.

Learn More

Customized Business Solutions

We help our clients accelerate their Digital Business transformations as they move beyond a focus on cost efficiencies to driving top-line revenue growth.

Packaged Industry Solutions

To deliver immediate impact to the business, we offer proven solutions designed to tackle challenges your industry faces—generating cash flow you need to fund more complex initiatives.

Create value. Everywhere.

Operate in silos, without data and insights flowing out of the three areas above, and your initiatives will fail. Only by building a fused, holistic organization can you respond to customer needs and drive new growth.

01 Digital Business

Go beyond supporting business and advance it.

Learn More

02 Digital Operations

Reimagine and create new digital processes.

Learn More

03 Digital Systems & Technology

Simplify, modernize and secure your IT backbone.

Learn More
KAPITALMARKNADERNAS EKOSYSTEM

Riktade lösningar

Smarta paketlösningar för övergången till den digitala åldern.

Dataintegritet och kontroll

En kostnadseffektiv företagslösning för korrigering av avvikelser i data, sökning av data som saknas och rensning av eftersläpningar och avstämningsavbrott.

Avgifter och fakturering

Centrallagring och digitalisering av prisöverenskommelser så att banken kan automatisera avstämningar och undantagshantering. Skapa analyser av globala affärsfunktioner och få bättre noggrannhet och transparens.

CCPA-tjänster

Förbered dig på de system och processer som du behöver för överensstämmelse med California Consumer Privacy Act (CCPA).

Ytterligare funktioner

 • AUTOMATISERAD KYC-GRANSKNING

  UTFÖR SNABBARE INTRODUKTION-STESTER

  KYC-granskningar (Know Your Customer) är ofta ett energi- och tidskrävande moment vid introduktion av nya kunder. Analytiker utvärderar manuellt PDF-filer och behöver mycket tid för att identifiera matchningar och kvalificera träffar – en i taget.

  Vår analysbaserade lösning automatiserar KYC-granskningar. Det använder icke-invasiva parvisa jämförelser som överförs till R-programvara. Lösningen utnyttjar textutvinningsalgoritmer för parvisa jämförelseanalyser. Utdata kvalificeras i tre kategorier per mängden granskningsarbete som krävs.

 • SKALBAR GLOBAL PLATTFORM FÖR KONTANTSÄKERHETER

  TA BORT FLASKHALSAR OCH OPTIMERA VERKSAMHETEN

  Aktivera omedelbar behandling av avräkningar med minimala manuella åtgärder, för högre effektivitet och efterlevnad av föränderliga regelverkskrav. 

  Cognizants skalbara globala plattform inkluderar: 

  • Agila metoder med SAFE (Scaled Agile Framework) för företag
  • Skalbarhet för driftsättning till flera enheter, geografiska områden och produkter
  • Lagstadgad rapportering och efterlevnad med högre exakthet
 • SMART FORSKNINGSLÖSNING

  DIFFERENTIERA DINA INVESTERING-SUNDERSÖKN-INGAR

  Vårt enhetliga smarta forskningsramverk använder Big data, maskininlärning och webbskrapning för att säkerställa att din forskning sticker ut på marknaden. 

  Vårt ramverk bygger på processer för maskininlärning/datahantering för att samla in, bearbeta, lagra och analysera data från flera datakällor, inklusive webbplatser. Maskininlärningsmodeller analyserar data och identifierar viktiga ämnen och kunskaper för rapporter. Kunskaperna genereras och distribueras effektivt.

 • LAGSTADGAD EFTERLEVNADSRAPPORTERING

  SÄKRA EFTERLEVNADEN AV NYA MIFID II-REGLERINGAR

  Det kan vara en komplex uppgift att efterleva Europeiska unionens regleringar. Våra åtgärder för förordningen om marknader för finansiella instrument, eller MiFIR, och direktivet om marknader för finansiella instrument, eller MiFID II, stärker marknadskontrollen och ökar insynen för finansiella instrument. 

  Cognizants MiFID Regulatory Compliance Reporting inkluderar flera tillgångsklasser för stora arbetsflöden för alla typer av tillämpningar. Vår lösning validerar front-to-back-flöden. Den identifierar och prioriterar flöden efter hur kritiska de är för verksamheten. Lösningen möjliggör också ett nära samarbete mellan företagsteam. 

 • GLOBALT PROGRAM FÖR ENKLARE ARKITEKTUR

  MINSKA BALANS-RÄKNINGENS STORLEK

  Cognizants Global Program for Architecture Simplification gör det möjligt för stora enheter att minska storleken på balansräkningar och samordna olika affärsområden för att sänka IT-portföljens totala ägandekostnad. 

  Vårt centrala utbud omfattar: 

  • Globala designprinciper som fokuserar på ineffektivitet i driften 
  • Strategisk apparkitektur och slutstatusbokningsmodell för hantering av operativa risker 
  • Omstrukturering av arkitekturen för hantering av regelverksfrågor och för att fylla luckor som identifieras under den kompletta arkitekturgranskningen
 • BLOCKKEDJELÖSNINGAR

  UTNYTTJA VERKLIGA DISTRIBUERADE REDOVISNINGS PROGRAM

  På Cognizant har vi tagit blockkedjan ur innovationslaboratoriet och in i kundernas affärsprocesser.

  Blockkedjans revolutionerande potential griper över både branscher och användningsområden – från spårning och överföring av pengar eller inventarier till postfinansiella avtal och smarta försäkringsavtal.

  LÄS MER
PRESSRUM

I nyheterna

KAPITALMARKNADSHANTERING

Ledarskap

James Burrows

Chef för Capital Markets Platform Solutions