carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Perspektiv

Smarta och säkra byggnader signalerar att de har öppet

När medarbetare och kunder inte kan tillträda en byggnad utan att det är säkert, så är överst på agendan att avgöra de bästa sätten att skydda arbetsytorna i verksamheten.

LÄS MER

SKYDDA DIN VERKSAMHET TILLITSFULLT


Munskydd? Prickat av. Distansering? Också bockat av. Golvmarkörer och hostskydd i akryl? Båda avprickade. Men när företagen öppnar igen efter pandemin behövs mer omfattande säkerhetsåtgärder för att främja till varaktig tillit och trygghet för medarbetare och kunder.

Cognizant Safe Buildings är en heltäckande lösning som kombinerar instrument, dataanalys och digital teknik för att minska risker och göra dina byggnader säkrare för företag som skyndar att öppna sina verksamhetsställen på ett säkert sätt.

Till skillnad från punktlösningsprodukter eller konsulttjänster, så är Cognizant Safe Buildings förankrad på en beprövad dataplattform, övertäckt med åratals integreringskompetens inom olika branscher. Resultatet: hälsosammare utrymmen som inte bara känns säkrare, utan faktiskt är säkrare när du omvandlar kaos till en möjlighet .

På så lite som tre veckor vägleder vår fyrstegsstrategi dig hur du utvärderar, utformar och testar modulära säkerhetsanvändningsfall, som i slutändan är skalbara på samtliga geografiska platser.

Cognizant Safe Buildings

Transformera programrättelser efter pandemin till sammanhängande digitala strategier för att skapa responsiva och säkra byggnader.

LÄS MER

Senaste insikterna

PERSPEKTIV
Smarta och säkra byggnader

Kunder och medarbetare sätter inte sin fot i anläggningar som de inte tror är säkra. Här är 5 mätbara åtgärder som företag måste överväga nu för att öppna byggnader igen på ett säkert sätt efter pandemin.

BLOGG
Övergång till kontaktlösa arbetsplatser

Företagen måste balansera dessa 5 bästa metoderna för att skapa säkra och konsekventa "zero-touch"-arbetsplatser både för medarbetare som jobbar på kontoret och distans.

PERSPEKTIV
Dataanvändning och integritet på den nya arbetsplatsen: en väg framåt

Företag som öppnar en arbetsplats på nytt måste balansera insamlingen av nya typer av mycket personliga uppgifter och att skydda arbetstagarnas integritet. Utforska en process för att hantera spänningen.

LÄS MER

FUNKTIONER

Cognizant Safe Buildings använder instrument, analyser och insikter för att proaktivt övervaka dina byggnader och ge varningar i realtid om avvikelser från hälso- och säkerhetsprotokoll, baserat på kritiska säkerhetskontroller i olika skikt.

 • TERMISK TEMPERATURSCREENING

  OMEDELBAR IDENTIFIERING AV HOT

  Dina första försvarslinjer mot smitta är beröringsfria termiska temperaturskanningar och enkla granskningsprotokoll. Data ger åtkomst till och insyn i  potentiella risker vid en "tidpunkt" och erbjuder saneringsprotokoll för återinträde i anläggningar. Du kan ansluta "spårningsprogram" för att övervaka anställda som har kommit i kontakt med potentiellt infekterade individer, vilket minimerar ytterligare risk och störningar.

 • KONTAKTSPÅRNING

  ÖVERVAKA KON­TAK­TRE­LA­TION­ER

  Kontaktspårning lokaliserar hälsa och besökta platser på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att samla in data från individer som är infekterade eller potentiellt utsatta för en smittsam sjukdom. För att sedan skapa visuella kartor över kontakter och platser för att övervaka potentiella interaktioner och utbrott.

 • Fysiskt avstånd - spårning och effektivitet

  SÄKERSTÄLL SÄ­KER­HETS­PRO­TO­KOLL

  Fysisk avståndsspårning hjälper till att upprätthålla tryggt avstånd. Med smartphones och kroppsburna enheter kan anställda enkelt tillhandahålla tvåvägskommunikation, som hjälper till att upprätthålla förhållningssätt för fysisk distansering och varnar när avvikelser uppstår. Kontaktspårningsfunktioner kan integreras för att skicka aviseringar om potentiella hälsorisker.

  Fysisk avståndseffektivitet kombinerar sensorer, smarta armband och algoritmer för människodensitet, för att identifiera flaskhalsar i fysiskt distansering och områden med potentiell överbelastning. Systemet kan sedan hjälpa till att omfördela människor till alternativa zoner och mindre trånga områden.

 • SPÅRNING AV LUFTKVALITET

  ÖVERVAKA SÄKER LUFTKVALITET

  Luftkvalitetsspårning ger realtidsövervakning av byggnadens luftkvalitet för att förhindra spridning av patogener genom HVAC-system. Automatiserade varningar utlöser underhåll för att effektivt upprätthålla rätt luftkvalitetsmått.

 • SPÅRNING AV HANDHYGIEN

  BELÖNA MEDARBETARES EFTERLEVNAD

  Handhygienspårning för arbetsgivare nyttjar smarta kroppsburna enheter och rörelsedetektering, för att öka anställdas förtroende för god handhygienpraxis genom att påminna, spela in och belöna efterlevnad.

 • SYNBARHET I HÄLSA OCH SÄKERHET

  EN INSTRUMENTPANEL FÖR RISKREDUCERING

  Hälso- och säkerhetssynbarheten ger inblick i byggnadens risker för smittaxponering, regelefterlevnad och begränsning på lednings- och anläggningsnivå. Centraliserade instrumentpaneler analyserar detaljerad data i avvikelsetrender med hjälp av konfigurerbara KPI:er, riktmärken och synbarhet i form av tidsserier.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.