carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Investera i innovation

Leverera den hastighet och prestanda som krävs

Standardisera och automatisera logistikverksamheten för att förbättra företagets resultat, optimera kostnader och öka lönsamheten.

Skapa mervärde i viktiga processer


Framgångsrika logistikföretag utvinner mervärde ur sina försörjningskedjeprocesser och vidhåller samtidigt fokus på kunden.

Logistikföretag har alltid ställts inför utmaningen att koordinera olika transportmetoder för att leverera varor kostnadseffektivt. 

Nu måste de även uppfylla ett ännu högre krav på hastighet, och samtidigt hantera högre bränslepriser, sjunkande marginaler och växlande ekonomiska förhållanden. Dessutom måste de handskas med åldrande, överflödiga system och till stor del manuella processer.

Genom att undersöka heltäckande processer med fokus på de resultat som de måste generera, hittar dessa företag möjligheter att standardisera och automatisera åtgärder med metoder som förbättrar utan att bromsa verksamheten.

Vissa företag använder sig även av samarbetspartner för att öka rörelsemarginalerna, ge service åt sina kunder och särskilja sig från konkurrenterna.

 

Så här omfamnar man den digitalt drivna Future of Work efter pandemin

Det digitala kommer att skilja vinnarna från eftersläntrarna i det konkurrenskraftig affärslandskapet efter pandemin. Vi genomförde en global studie med flera branscher för att ta reda på hur företag förbereder sig för den här framtiden och här är vårt resultat.

Se perspektiv

Senaste insikterna

Tjänster

Transformera försörjningskedjan till värdekedja


På Cognizant förstår vi logistikbranschen, och hur man optimerar kostnader och förbättrar lönsamheten. Genom att använda både våra egna och ledande partnerlösningar, så har vi tillgäng till de senaste digitala verktygen för att optimera verksamheter inom följande områden:

  • Ekonomi och redovisning

Manuell fakturering är ineffektiv och fel kan lätt uppstå i komplexa logistikverksamheter. Vår metod för fakturaautomatisering minskar kostnader, sparar tid, ökar effektiviteten och stärker regelefterlevnaden. När hanteringen av kundfordringar förbättras, så förbättras även den genomsnittliga kredittiden. Läs mer.

  • Intelligent processautomatisering

Vi erbjuder lösningar för intelligent processautomatisering (IPA) som kombinerar robotiserad processautomatisering med maskininlärning och kognitiva tekniker för att skapa intelligenta verksamheter som ger betydande värde- och produktivitetsökningar. Våra IPA-lösningar gör processer smartare och höjer personalstyrkans produktivitet genom att automatisera hela affärsverksamheten. Läs mer.

  • Övervakning och hantering av fjärresurser 

Våra lösningar utnyttjar kraften i Internet of Things och data från sensorer för att hjälpa dig att bättre hantera tillgångar, få aviseringar i realtid, minimera driftstopp, förbättra genomsnittlig tid till reparation och driva förutsägelseanalys och insikter.

  • Hantering av försörjningskedjan 

Cognizants digitala lösningar för hantering av försörjningskedjan hjälper till att samordna inköp, tillverkning och distribution. Våra logistikkunder drar nytta av stabilt, omvänt logistikstöd, masterdatahantering och flödeslogistik med ”kontrolltorn” för att spåra leveranser i realtid.

  • Kundservice

Dagens kunder förväntar sig korrekta och punktliga leveranser varje gång. Vi hjälper till oavsett storleken på och komplexiteten i ditt företag. Med Cognizants branschkunskap om de senaste molnbaserade och digitala plattformarna kan vårt team implementera kundservicelösningar som är snabbare, tillgängligare och exaktare än någonsin tidigare. Läs mer.

Nyheter

LÄS MER OM OSS Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad på vad som händer hos Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you