carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Bli digital och arbeta smartare


Cognizant hjälper dig att kombinera dina utdaterade delade tjänster till en enhetlig helhet och omarbeta driftmodellerna för att effektivisera och automatisera arbetsflöden.

Om ditt företag är som de flesta andra, så är gamla, manuella rutiner för kundtjänst, försäljning och ekonomi översållade med kostsam ineffektivitet och komplexitet. Det är dåliga nyheter för dagens kunder, som förväntar sig smidiga funktioner och digital självbetjäning i omnikanaler.

Cognizant har lösningen. Vi utformar, utvecklar och implementerar processer för kundservice, försäljning och ekonomi – med ett digitalt fokus – för att förenkla verksamheten, sänka kostnaderna och frigöra nya sätt att interagera med kunderna. Cognizant hjälper dig att skaffa kanalövergripande, självservicebaserade funktioner, kombinera olika processer och omkonfigurera driftmodellerna för att effektivisera och automatisera arbetsflöden.

Vi tar hjälp av smart analys, nya mätmetoder och kontinuerligt optimerade  funktionstjänster, och tillämpar digitala lösningar i optimal skala för att modernisera dina arbetssätt och fokusera din tid och energi på bästa möjliga sätt.

Hur man ser till att QA-team stöder affärskontinuitet medan de arbetar virtuellt

IT och IT-aktiverade serviceorganisationer spelar en viktig roll för att säkerställa affärskontinuitet. Då QA-grupper jobbar hemifrån numer, så måste de vidta åtgärder för att samarbeta och skydda kritisk kundinformation.

SE PERSPEKTIV

Senaste insikterna

Lösningar

Den digitala världen väntar inte på gårdagens processer


Vi sammanför människor, processer och teknik för att leverera högkvalitativa delade tjänster för kundservice, försäljning samt ekonomi och bokföring som kostnadseffektivt minskar komplexiteten och riskerna. Genom att omkonfigurera verksamheter med en digital arbetskraft som består av människor och robotar – och agila processer som kontinuerligt utvecklas och anpassas till digitala funktioner – bidrar vi till att minska kundens insats och öka drifteffektiviteten.

 • Nästa generations transformation av service och försäljning

  Omforma försäljningen

  Hur gör du det enkelt för kunderna att göra affärer med dig? Hur når du dem innan någon annan gör det? Hur lyckas du på en marknad som kräver större räckvidd, men mindre marginaler?

  Lösningen är att digitalisera service och försäljning.

  Cognizants Next-Gen Sales and Service Transformation integrerar det senaste inom e-handel, kanalövergripande kundhantering (SMS, e-post och chatt), automatiserad marknadsföring, biometrisk autentisering och analysverktyg i syfte att ge en dramatiskt förbättrad hantering av kundupplevelsen. Lösningen ger högre tillväxt och effektivitet genom att förbättra:

  • Förvärv av nya kunder
  • Möjligheter till kors- och merförsäljning
  • Bättre kundinteraktion och kundlojalitet
  • Hyperanpassning av tjänster

  Våra erbjudanden bygger på plug-and-play-teknik som gör att du kan kommunicera och interagera smidigt, och bättre, med kunder i flera kanaler samt att minska deras arbete.

  Samtidigt får du, genom kontinuerlig övervakning, uppföljning av huvudmoment i försäljningscykeln och förbättrad analys, bättre omvärldsinformation och en ännu bättre kundupplevelse.

  Slutligen tar vi med dig på en snabb digital resa till högre intäkter, drifteffektivitet och transformation av personalstyrkan, som gör att du kommer närmare kunderna och ligger steget före konkurrenterna genom att transformera dina kundkontaktcenter till framtidens intelligenta upplevelsecenter.

  Läs mer
 • Digital ekonomi och redovisning

  Transformera ekonomi- och redovisningsverksamheten digitalt med tempo och skalbarhet

  På många av dagens företag är funktionerna för ekonomi och bokföring alltför fokuserade på driften istället för på proaktiv förbättring av affärsresultat och regelefterlevnad. Med ett flertal äldre system, dålig datakvalitet och icke-standardiserade processer behöver företagen tjänster som stabiliserar verksamheten, skapar lägre kostnader och ger högre produktivitet, samt avkastningsmöjligheter.

  Cognizant erbjuder ett samordningslager för ekonomi- och redovisningsverksamheten – en molnbaserad plattform med integrerade arbetsflöden som ansluter till flera äldre system och har en inbäddad analysmotor som ger nyckeltalsövervakning i realtid. Genom att kombinera olika processer till en enhetlig funktion – som stöds av operativa insikter och kontinuerligt optimerade funktionstjänster – hjälper vi dig att optimera rörelsekapitalet, minska driftskostnaderna och genomsnittlig kredittid, för att förbättra den ekonomiska kontrollen och ge stöd för komplexa regelkrav.

  Vår agila driftsmodell ger ett beprövat ramverk som integrerar medarbetarna i driftsättningsfärdiga och branschanpassade processer som högeffektivt förhöjer kund- och medarbetarupplevelsen.

  Läs mer
 • Processkonsulttjänster

  Anpassa processerna till kunderna

  Cognizant hjälper dig att skapa en process för kundfokuserade delade tjänster och omarbeta driftsmodellen för att effektivisera och automatisera arbetsflöden.

  Föreställ dig nu hur intelligent automatisering, digitala plattformar och smart analys – förstärkta av Cognizants gedigna branschrelaterade och tekniska expertis – kan främja kärnverksamheten, så att den anpassas till nya, digitala funktioner.

  Med omstrukturerade och förnyade processer kan företag skapa värde i realtid. Vi hjälper dig att fokusera på kunderna, inte bara på processen, oavsett om det sker via teletjänstcentraler, under försäljning på fältet eller i någon annan kundinriktad situation.

  Vi hjälper kunderna att se och förstå digitala möjligheter med stabila bedömningar, strategisk vision och genomtänkta ändringshanteringsplaner som möjliggör en intelligent transformation av verksamheten, vilken överstiger kundens förväntningar och skapar framtida tillväxt av intäkterna.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you