Skip to main content Skip to footer

Förenkla och modernisera

Med omfattande domänexpertis och stark IT-närvaro är Cognizant en ledande Oracle Cloud-partner.
Förenkling och modernisering av affärsprocesser och IT-infrastruktur är avgörande för dagens digitala uppdrag. Oracles molnteknik spelar en viktig roll i att underlätta initiativ för digital omvandling. 
Cognizant är en erkänd ledare när det gäller initiativ för digital omvandling och ett av branschens ledande konsult- och rådgivningsföretag, både för företag som har migrerat och för dem som funderar på att övergå till Oracle Cloud.
Oracle ser Cognizant som en molnsystemintegratör av högsta rang efter lyckat samarbetat med HCM- och ERP/EPM-molnprogram och genomfört fler uppdrag än någon annan samarbetspartner i Oracle Alliance-ekosystemet. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda fantastiska lösningar till företag som letar efter sätt att övergå från sina datacenter till att börja lägga pengar på digital innovation.  
Cognizant Oracle Cloud Studios i Bengaluru, Indien och Nashua, New Hampshire, i USA, är FoU- och innovationscenter, som visar våra bästa molnlösningar och prototyper för en förhöjd kundupplevelse. På Cloud Studio skapar vi prototyper och levererar snabbt programvara, som hjälper dig att nå kunder och komma in på nya marknader.

Lösningar

Få huvudet i molnet

Vi hjälper ditt företag att skapa en intuitiv digital närvaro genom att använda molntjänster som en grund för information, för att skapa nya möjligheter och bygga nya modeller för en bättre och mer meningsfull kundupplevelse.

Förenkla molnmigreringen

Cognizants Cloud Map Advisory-lösning förenklar din migrering till molnet och hjälper dig att effektivt planera och förbereda dig för en Oracle Cloud-implementering med flera stöttepelare.

En global designstrategi

Med Cognizants globala metod för molndesign, så får du ett helt integrerat, globalt system - längs vägen mellan försäljningsställe, backoffice, upphandling, ekonomiavdelning, personalavdelning och lönehantering. Vi är en av få globala systemintegratörer som tar hjälp av flera stöttepelare för att implementera molnet i flera domäner: ekonomi, HCM, SCM, EPM och CRM. Med mer än 60 lösningsacceleratorer som täcker spektrument för molntransformation, så påskyndar vi driftsättningen och företagets förändringshantering.

Migrera från äldre system till molnet

Cognizants molnövergångsomvandling hjälper ditt företag att byta ut hela sviten av Enterprise Resource Planning-program (ekonomi, distributionskedja, HR and CRM) till Oracle Clouds ERP-program. Vi erbjuder heltäckande tjänster som:

  • Global rådgivning
  • Molnimplementering med full service
  • Hantering av affärsprocessförändring
  • Support efter produktionen 
  • Kvalitetssäkring

Vårt team av konsultexperter spelar en viktig roll i att styra affärsstrategin genom omvandlingen av ekonomiavdelningen och HCM under projekt för implementering av moln.

Flytta applikationer till molnet

Cognizants Cloud Lift-lösning bygger på Infrastructure as a Service (IaaS) för Oracle Cloud, och hjälper dig att flytta befintliga applikationer till molnet i nuvarande skick. Vår testade, pålitliga lösning omfattar programinventering, utvärdering, kodanalys, migreringsplanering och genomförande, samt support efter migreringen. 

Vi börjar med en djupgående inventering av ditt nuvarande företagslandskap och samlar in relevanta data som matas in i våra egenutvecklade utvärderingsverktyg för moln. Dessa data är nyckeln till att beräkna lämpligheten för hybridmoln, privata och offentliga moln. Processen hjälper oss även att förutse den lämpligaste modellen för att migrera din miljö till molnet - IaaS eller PaaS (Platform as a Service).

Cognizants 1ClickDbUpgrade är en återanvändbar och anpassningsbar lösning som bidrar till att minska den manuella insatsen under hela migreringsprocessen. 1ClickDbUpgrade gör att du kan automatisera och effektivisera flytten av Oracle-databasen till Oracle Cloud Infrastructure. Lösningen underlättar och påskyndar migrering över flera operativsystem, samt virtuella plattformar och sådana för lagring. Den bidrar även till att optimera resursanvändandet och öka produktiviteten genom att möjliggöra fördelning av resurser till högprioriterade uppgifter.

Optimera molninitiativ

I programmet Oracle Cloud Managed Service Provider (MSP) omnämns samarbetspartner med den kompetens och expertis som krävs för att bygga, driftsätta, köra och hantera arbetsuppgifter som både är relaterade Oracle och inte på Oracle Cloud Platform. Programmet gör det möjligt för Oracle Partner Network-medlemmar att erbjuda en komplett lösning för funktionstjänster för arbetsuppgifter som körs på Oracle PaaS och IaaS.

Som nyckelpartner kan Cognizant köpa Oracle Cloud Platform baserat på kundens unika behov, paketera MSP-tjänster och sälja den integrerade lösningen genom en effektiv affärsmodell. Kunderna får en helhetslösning som optimerar molninitiativen och minskar riskerna, kostnaderna, tidsåtgången och komplexiteten.

Med vårt globala team av Oracle-konsulter med kompetens inom leveranser för en rad olika branscher, så ser vi till att du får sömlös, heltäckande support för dina Oracle Cloud-applikationer. Med våra mogna processer för ökad effektivitet, så kan du räkna med ökad flexibilitet och skalbarhet, förbättrad täckning och sänkt total ägandekostnad.

Påskynda transformationen av företag genom molntjänster

Våra tjänster för Oracle Cloud Infrastructure (OCI) hjälper företag att gå vidare med att implementera molnet, driva innovation, öka driftseffektiviteten och förbättra realisering av värdet. Våra tjänster erbjuder den flexibilitet och tillförlitlighet som krävs i molnet, för att företag ska kunna anpassa sig och skala i den digitala tidsåldern.

Revolutionerande personaladminstration

Cognizant erbjuder en heltäckande 360-graders lösning för företag som implementerar Oracle Cloud HCM, som sin tur ökar personalens driftseffektivitet. Detta stöd sträcker sig över hela medarbetarnas livscykel och ger värdefull insikt i personaltrender för förbättrad prestanda, minskade uppsägningar på egen begäran och snabbare anpassning till organisatoriska förändringar. När HCM Cloud-funktionerna utnyttjas effektivt får HR-team den transformativa kraften att omforma organisationen.

Molnlösning ger fördelar för affärskritiska program

För kunder som använder en strategi för flera moln när de migrerar hela sin uppsättning befintliga program till molnet eller skapar nya program som utnyttjar det bästa av Oracle Cloud och Microsoft Azure, öppnar den här molnlösningen nya möjligheter.

Nyheter

Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad på vad som händer hos Cognizant.

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.