carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Perspektiv

Bygg motståndskraftiga försörjningskedjor efter covid-19

Pandemin har tvingat många företag att ompröva sina försörjningskedjor. Här är tre konkreta åtgärder som din verksamhet bör överväga för att stärka motståndskraften i försörjningskedjan.

Läs mer

Använd det digitala för att modernisera SCM (supply chain management)


Digitalisering av din försörjningskedja är avgörande för att du ska hålla dig konkurrenskraftig och relevant i din bransch.  

I den digitala eran innebär leverans av värde till företaget att se bortom de traditionella processerna för försörjningskedjan. Trots allt har digitalt invanda företag vant dina kunder vid att vara mer krävande vad gäller kundupplevelser.

Dina nya uppdrag: ändra värdekedjor, uppfylla dynamiska kundbehov, skapa unika kundupplevelser och etablera symbiotiska relationer mellan leverantörer och samarbetspartner.

Med Cognizants praxis för styrning av försörjningskedjan skapar vi tillsammans med dig högpresterande försörjningskedjelösningar som möjliggörs av nästa generations digitala teknik. Med hjälp av de här teknikerna kan du modernisera försörjningskedjan och samtidigt minska driftskostnaderna. Dessutom kan du få den snabbhet och flexibilitet som behövs för att anta nya utmaningar, utan att riskera dina pågående processer.

Lösningar

SCM till max

Med dessa SCM-erbjudanden (supply chain management) kan du modernisera din försörjningskedja, sänka driftskostnaderna och svara på nya möjligheter – allt utan att riskera din verksamhet.

 • Transformation

  Transformera till glädje

  Genom att kombinera beprövade metoder och de senaste lösningarna för molnet och försörjningskedjan, så hjälper våra experter dig att korta ner ledtiderna för tillverkningen, öka resursutnyttjandet, effektivisera processerna och samverka bättre med samarbetspartner och leverantörer för att ge kunderna mer av det de vill ha.  

 • Planering

  Lova det du kan leverera

  För att skapa ytterligare mervärde från försörjningskedjan, så hjälper vi dig att skapa eller förfina strategiska och taktiska planer för inköp, tillverkning, distribution och kundnöjdhet. Vi fokuserar på metoder som kan genomföras snabbt och bygger på vår expertis inom planering för efterfrågan, prognos, produktion och lager, samt distribution och e-handel.  

 • Utförande

  Leverera det du lovar

  Lagerhantering, transport och tillverkning är komplexa processer som kan ha avsevärd inverkan på kundservicen, varumärket och slutresultatet. Vi hjälper dig att förenkla den här komplexiteten med tekniklösningar från ledande leverantörer eller genom anpassad utveckling. Med vår expertis inom försörjningskedjan och vertikala marknader hjälper vi dig att utvärdera, välja/implementera eller utveckla lösningar som skapar mer affärsnytta och snabbrörlighet.

Nyheter

LÄS MER OM OSS Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad på vad som händer hos Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

Ta det första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.