carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Transformeras inför framtiden

Förbättra resultatet, öka produktiviteten och stimulera tillväxtinitiativen

Modernisera och transformera


Våra experter antar ett rådgivande tillvägagångssätt för att transformera din befintliga programmiljö.

När affärslandskapet byter inriktning på grund av digital teknik och globaliseringen genomgår traditionella affärsmodeller en dramatisk förändring. Företag i hela branschen måste reagera på förändringen med processer, som har den snabbhet och agilitet som krävs för att matcha den föränderliga marknaden, hålla sig relevanta och utnyttja nya möjligheter.

Cognizant hjälper dig att fatta smartare beslut och leverera överlägsna resultat genom innovativa lösningar, som förbättrar prestandan, ökar produktiviteten och stimulerar tillväxtinitiativ.

Lösningar

Modernisera dina applikationer


Cognizants lösningar hjälper dig att modernisera befintliga och begränsade äldre applikationer till nyare skalbar teknik, och samtidigt bibehålla de äldre investeringarnas mervärde. Vårt tillvägagångssätt förlänger livslängden på dina befintliga applikationer, förhöjer användarupplevelsen med bättre gränssnitt och funktion, minskar driftsättningstiden och kostnaderna för drifttid och underhåll, samt bevarar affärslogiken.

 • Hantering av humankapital

  Optimera kompetensen

  Dagens företag söker lösningar som är inriktade på lika delar teknik, innovation, affärsmognad och en strategi för hantering av förändringar i organisationen. Humankapitalhantering (HCM) spelar en avgörande roll i organisationens förmåga att optimera sina kompetens- och personprocesser fullt ut.

  I dag skapar många drivkrafter en omvälvande förändring av personallandskapet. Cognizant samarbetar med dig i alla domäner för att tillhandahålla skräddarsydda HCM-lösningar och mervärden som stämmer överens med dina affärsmål. Våra mogna Oracle HCM-processer gör det enklare och billigare att dra nytta av fördelarna med att flytta HCM till molnet.

  Vi erbjuder en komplett uppsättning HR-affärslösningar som förstärks av HCM-experters kompetens inom molnprogram och Taleo, PeopleSoft och EBS-program. Vårt HCM Center of Excellence (CoE) utnyttjar HR-affärsprocesskompetens och branschledande praxis inom:

  • Personalavdelningen
  • Förmåner
  • Ersättning
  • Lön
  • Tid och arbetsinsats
  • Talent Management
  • Utbildning
  • Rekrytering/introduktion
 • Finanser

  Vägen till modern ekonomi

  Med tillkomsten av digital teknik utvecklas finansens roll. Sociala medier, mobila lösningar, analys och molnet genererar nya affärsmodeller i snabb takt, vilket resulterar i större förväntningar från finansfunktionen. Ekonomiansvariga står inför många olika utmaningar, bl.a. när det gäller att hantera styrning, minska risker och säkerställa regelefterlevnad.

  Med globala uppdrag inom olika branscher och enligt vedertagen, bästa praxis, så erbjuder Cognizant robusta lösningar för  ekonomisk förvaltning, som hjälper dig att fatta bättre beslut och öka effektiviteten, samtidigt som du får maximalt affärsvärde.

  Vi hjälper dig på färden mot modern ekonomi genom lösningar för beskattning, fakturering och regelefterlevnad (Oracle CC&B, ORMB) i tillägg till branschspecifika lösningar, såsom IFRS, CFO Analytics, Value Map, Taxonomy (GST i Indien, VAT i Mellanöstern), Advanced Revenue Recognition, M&A och Financial Consolidation, med flera.

 • Hantering av försörjningskedjan

  Frigör försörjnings­kedjans värde

  Försörjningskedjor (supply chains) måste anpassas till förändringarna som uppstår på grund av alltmer komplicerade globala marknader, ekonomiska fluktuationer och arbetskraftsproblem. Teknik är en strategisk drivkraft som säkerställer att försörjningskedjor som bygger på digitala funktioner, såsom IoT och analys, ligger bättre till än konkurrenternas, eftersom de kan förutse problem och resultat, samt föreslå lämpliga lösningar.

  Cognizant hjälper dig att skapa ytterligare mervärde från försörjningskedjan genom att skapa lösningar som är skräddarsydda för att möta marknadens behov. Våra strategier för försörjningskedjan bygger på planering för efterfrågan, prognoser, produktion och lager, samt distribution och e-handel. Resultat: lägre cost-to-serve (betjäningskostnader), optimerat lager, ökat rörelsekapital och snabbare åtgärder vid förändrad efterfrågan.

 • Kundupplevelse

  Anpassa dina kundupplevelse­mål

  Dagens konsumenter är kunnigare, självständigare och mer uppkopplade i större utsträckning än någonsin tidigare. Digital transformation kräver smidiga, övertygande och anpassade kanalövergripande upplevelser. Att hitta den bästa tekniken för kundupplevelsen är bara början. Du måste även tillämpa effektiva strategier för ändringshantering, som anpassar personalens arbete och processer till kundupplevelsevisionen.

  Cognizant är samarbetspartner för Oracle CX Cloud Suite - en molnbaserad svit som omfattar kärnfunktionerna för marknadsföring, försäljning och service.Våra experttjänster innefattar kunskap för och erfarenhet av att implementera snabbrörliga lösningar.

 • Organisatorisk förändringshantering

  En integrerad metod för förändrings­hantering av organisationen

  En framgångsrik implementering kräver ett systematiskt tillvägagångssätt för att stimulera ägande och användning. Cognizants ramverk Organizational Change Management (OCM) är robust, heltäckande och anpassat för att möta behoven för Financial-, Supply Chain- och Human Capital Management-modulerna. 

  Vårt ramverk för förändringshantering inom företag (OCM) säkerställer ett tillvägagångssätt integrerat med metoden för programhanteringen och utformat för att ta itu med delar rörande personal, processer och teknik som hör ihop med din applikation.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you