carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Dagens digitala uppdrag

Förenkla och modernisera affärsprocesser och IT-infrastruktur

Förenkla och modernisera


Med omfattande domänexpertis och stark IT-närvaro är Cognizant en ledande Oracle Cloud-partner.

Förenkling och modernisering av affärsprocesser och IT-infrastruktur är avgörande för dagens digitala uppdrag. Oracles molnteknik spelar en viktig roll i att underlätta initiativ för digital transformation. 

Cognizant är en erkänd ledare när det gäller initiativ för digital transformation och ett av branschens ledande konsult- och rådgivningsföretag, både för företag som har migrerat och för dem som funderar på att övergå till Oracle Cloud.

Oracle ser Cognizant som en molnsystemintegratör av högsta rang efter lyckat samarbete med HCM- och ERP/EPM-molnprogram och efter att ha genomfört fler uppdrag än någon annan samarbetspartner i Oracle Alliance-ekosystemet. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda fantastiska lösningar till företag som letar efter sätt att övergå från sina datacenter till att börja lägga pengar på digital innovation.  

Cognizant Oracle Cloud Studios i Bengaluru, Indien och Nashua, New Hampshire, i USA, är FoU- och innovationscenter, som visar våra bästa molnlösningar och prototyper för en förhöjd kundupplevelse. På Cloud Studio skapar vi prototyper och levererar snabbt programvara, som hjälper dig att nå kunder och komma in på nya marknader.

Lösningar

Ge dig in i molnet


Vi hjälper ditt företag att skapa en intuitiv digital närvaro genom att använda molntjänster som en grund för information, för att skapa nya möjligheter och bygga nya modeller för en bättre och meningsfullare kundupplevelse.

 • Kartläggande molnrådgivning

  Förenkla molnmigreringen

  Cognizants Cloud Map Advisory-lösning förenklar din migrering till molnet och hjälper dig att effektivt planera och förbereda dig för en Oracle Cloud-implementering med flera stöttepelare.

 • Implementering med flera stöttepelare

  En global inställning till design

  Med Cognizants globala metod för molndesign, så får du ett helt integrerat, globalt system - längs vägen mellan försäljningsställe, backoffice, upphandling, ekonomiavdelning, personalavdelning och lönehantering. Vi är en av få globala systemintegratörer som tar hjälp av flera stöttepelare för att implementera molnet i flera domäner: ekonomi, HCM, SCM, EPM och CRM. Med över 60 lösningsacceleratorer som täcker spektrument för molntransformation, så påskyndar vi driftsättningen och företagets förändringshantering.

 • Cloud Shift

  Migrera från äldre system till molnet

  Cognizants Cloud Shift-transformation hjälper ditt företag att byta ut hela sviten av Enterprise Resource Planning-program (ekonomi, försörjningskedja, HR and CRM) till Oracle Clouds ERP-program. Vi erbjuder heltäckande tjänster, såsom:

  • Global rådgivning
  • Molnimplementering med full service
  • Hantering av affärsprocessförändring
  • Support efter produktionen 
  • Kvalitetssäkring


  Vårt team av konsultexperter spelar en viktig roll i att styra affärsstrategin genom transformationen av ekonomiavdelningen och HCM under projeket för molnimplementeringen.

 • Cloud Lift

  FLYTTA APPLIKATIONER TILL MOLNET

  Cognizants Cloud Lift-lösning bygger på Infrastructure as a Service (IaaS) för Oracle Cloud, och hjälper dig att flytta befintliga applikationer till molnet i nuvarande skick. Vår testade, pålitliga lösning omfattar programinventering, utvärdering, kodanalys, migreringsplanering och genomförande, samt support efter migreringen. 

  Vi börjar med en djupgående inventering av ditt nuvarande företagslandskap och samlar in relevanta data som matas in i våra egenutvecklade utvärderingsverktyg för moln. Dessa data är nyckeln till att beräkna lämpligheten för hybridmoln, privata och offentliga moln. Processen hjälper oss även att förutse den lämpligaste modellen för att migrera din miljö till molnet - IaaS eller PaaS (Platform as a Service).

  Cognizants 1ClickDbUpgrade är en återanvändbar och anpassningsbar lösning som bidrar till att minska den manuella insatsen under hela migreringsprocessen. 1ClickDbUpgrade gör att du kan automatisera och effektivisera flytten av Oracle-databasen till Oracle Cloud Infrastructure. Lösningen underlättar och påskyndar migrering över flera operativsystem, samt virtuella plattformar och sådana för lagring. Den bidrar även till att optimera resursanvändandet och öka produktiviteten genom att möjliggöra fördelning av resurser till högprioriterade uppgifter.

 • Funktionstjänster för molnet

  Optimera molninitiativen

  I programmet Oracle Cloud Managed Service Provider (MSP) omnämns samarbetspartner med den kompetens och expertis som krävs för att bygga, driftsätta, köra och hantera arbetsuppgifter som både är relaterade Oracle och inte på Oracle Cloud Platform. Programmet gör det möjligt för Oracle Partner Network-medlemmar att erbjuda en komplett lösning för funktionstjänster för arbetsuppgifter som körs på Oracle PaaS och IaaS.

  Som nyckelpartner kan Cognizant köpa Oracle Cloud Platform baserat på kundens unika behov, paketera MSP-tjänster och sälja den integrerade lösningen genom en effektiv affärsmodell. Kunderna får en helhetslösning som optimerar molninitiativen och minskar riskerna, kostnaderna, tidsåtgången och komplexiteten.

  Med vårt globala team av Oracle-konsulter med kompetens inom leveranser för en rad olika branscher, så ser vi till att du får sömlös, heltäckande support för dina Oracle Cloud-applikationer. Med våra mogna processer för ökad effektivitet, så kan du räkna med ökad flexibilitet och skalbarhet, förbättrad täckning och sänkt total ägandekostnad.

Nyheter

LÄS MER OM OSS Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad på vad som händer hos Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you