carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

FÖRENKLA OCH MODERNISERA FÖRETAGET

Där digital transformation möter företagets snabbrörlighet

Omvandla företaget genom att förbättra upplevelserna för kunder, anställda och partner samtidigt som du moderniserar dina kanaler för backoffice, operationell agilitet och personal.

Din samarbetspartner för digital samordning


Vinn slaget om kunden i den digitala ekonomin

För att nå framgång i den digitala tidsåldern krävs mer än attraktiva användargränssnitt. Kundupplevelsen måste ha hög relevans och en direkt koppling till resten av värdekedjan. Du måste dela upp silor i verksamheten enligt ditt sätt att interagera med kunder, anställda och partner.   

Cognizants företagsövergripande tjänster (EAS) hjälper kunder i olika branscher att förnya den digitala kundupplevelsen, attrahera och skapa lojalitet hos de bästa medarbetarna, använda sina partnerekosystem på ett mer produktivt sätt och effektivisera verksamheten och den finansiella strukturen.

Genom att bygga ett enklare och modernare landskap kan Cognizant EAS hjälpa dig att omvandla företaget, uppnå de viktigaste affärsmålen och bli en vinnare i den digitala ekonomin.

Se vårt tjänsteutbud

Tre saker som företag har lärt sig om att implementera AI-drivet IoT

Den automatiserade kraften i artificiell intelligens (AI) driver på en utbredd användning av intelligent IoT-teknik (Internet of Things). I den här artikeln behandlas tre viktiga resultat från andras erfarenheter.

Läs mer

över 37 %

Ökade marknadsandelar för företag som tror att data förbättrar kundupplevelsen.

(Källa: "A Business and Technology Platform for a Disrupted World", mars 2016)

Lösningar

Heltäckande applikationstjänster


En portfölj med affärssystemlösningar i världsklass

Företagsapplikationerna är hjärtat i företagets IT-struktur. Cognizant EAS hjälper dig att på digital väg omvandla ett flertal front- och backoffice-processer, däribland CX/CRM, HCM, SCM och finans/ERP.

 • Transformation av kundtjänst

  Så skapar man en övertygande kundupplevelse

  Cognizants Customer Service Transformation är en omfattande strategi, som hjälper företag att leverera personaliserade, strömlinjeformade och effektiva upplevelser, som uppfyller ständigt föränderliga kundförväntningar. Nu kan företag tillgodose varje kund via sina betrodda kanaler och skapa minnesvärda varumärkesinteraktioner i varje steg. 

  Customer Service Transformation identifierar de ögonblick som är viktiga under kundserviceresan och hjälper kunderna att definiera sina mål med konkreta affärsresultat, såsom högre nöjdhetspoäng, lägre kostnader och större kundvärde. Genom att samordna rätt programvara, plattformar och data, så kan företag skapa omnikanaliga interaktioner, som driver proaktiv kundservice och affärsvärde.

  Läs mer
 • Förvaltning av humankapital

  En färdplan för digital transformation av HR

  Personaldemografi i utveckling. Komplex HR-affärskontext. Sammanslagningar och förvärv. Ständigt föränderliga regleringar. Tillsammans skapar dessa faktorer ett dynamiskt skifte inom HCM och förändrar affärsförväntningarna på HR.

  Kombinationen av vår HCM-domänexpertis och vårt digitala HR-utbud ger dig en strukturerad färdplan för en komplett digital HR-omvandling. Vi utnyttjar innovativa omvandlingslösningar för att skapa en attraktiv upplevelse för medarbetarna, höja effektiviteten och öka affärsvärdet.

  Genom att utnyttja våra långsiktiga partnerskap kan vi erbjuda kraftfulla funktioner på ledande HR-plattformar och förstklassiga digitala HCM-lösningar.

  Läs hur
 • Drift/hantering av försörjningskedjan

  Utnyttja det digitala för att modernisera hantering av försörjningskedjan

  I den digitala eran går det inte att begränsa sig till traditionella processer i försörjningskedjan när det gäller att skapa mervärde för företaget. Dina nya uppdrag är att revidera värdekedjor, uppfylla dynamiska kundbehov, skapa unika kundupplevelser och etablera symbiotiska relationer mellan leverantörer och partner.

  Med Cognizants praxis för styrning av försörjningskedjan skapar vi och du högpresterande försörjningskedjelösningar som möjliggörs av nästa generations digitala teknik.

  Modernisera försörjningskedjan med digital teknik och sänk driftkostnaderna. Du får snabbheten och flexibiliteten som behövs för att anta nya utmaningar, utan att riskera pågående processer.

  Läs hur
 • Ekonomi/affärssystem/EPM

  Transformera det ekonomiska landskapet

  Inkonsekventa marknader. Föränderliga regleringar och lagar. Snabb teknisk utveckling. Var och en av dessa faktorer kräver att ekonomiavdelningen kontinuerligt bedömer och lägger om affärsstrategin för att upprätthålla företagets konkurrenskraft.

  Vi förstår din komplexa ekonomiska miljö och levererar lösningarna som behövs för att förvandla den – från plattformsförankrade och plattformsoberoende lösningar till affärsrådgivning och konsulttjänster. Våra integrerade omvandlingsmetoder innefattar klassledande verktyg och acceleratorer som ger smidiga lösningar, oberoende av bransch, region och driftmodell.

  Våra strategiska allianser med centrala leverantörer av programvara för ekonomihantering möjliggör kostnadseffektiva lösningar och kortare tid till värde.

 • Enterprise AI

  Att bli ett AI-drivet företag

  Framgångsrika företag fattar rätt beslut vid rätt tidpunkt – och de snabbaste och pålitligaste affärsbesluten grundas på data och artificiell intelligens. För att inse det fulla värdet av moderna beslut, så måste företag prioritera AI-initiativ och sedan sträcka sig bortom testlabbet för att skala och integrera AI i hela verksamheten.

  Cognizant vet var och hur man skapar AI-värde. Enterprise AI, som drivs av stridsklara verktyg och acceleratorer, hjälper dig att överföra modeller från pilotprojekt till produktion och leverera mätbara, pålitliga affärsresultat inom månader, inte år.Med hjälp av inbyggda tjänster från våra hyperscale-partner, så tar våra metoder sig an dina företagsomfattande AI-utmaningar. Samtidigt som unika beslutstekniker inom evolutionär AI kontinuerligt förbättrar resultaten genom att automatiskt upptäcka effektiva strategier och fastställa det bästa möjliga beslutet för olika mål.

  Att bli ett AI-drivet företag

  Enterprise AI har ett heltäckande tjänsteutbud designat för att övervinna de svårigheter som hindrar företagen från att omvandla data till insikter och fatta intelligensbaserade beslut.

  Visa PDF
 • Integrering av företagsplattform

  Att bli ett kombinerbart företag

  Cognizant designar, bygger, implementerar och driver plattformar för företagsintegreringar, som omfattar inbyggda, återanvändbara standard-API:er för de flesta bransch- och företagsövergripande apparna som gör dig till ett kombinerbart företag. Vi inkluderar en API-butik som tillhandahåller integreringar enligt bästa praxis och dem som är byggda för dina anpassade applikationer. Denna metod minskar kostnader och komplexiteten, samtidigt som den möjliggör digitala transformationsprogram, påskyndar lanseringstider, möjliggör realtidsåtkomst till dataanslutna edge- och IoT-enheter, samt tillser datakvalitet, säkerhet och regelefterlevnad.

  Med en plattform för företagsintegrering på plats skapas nya kontrollpunkter för verksamheten. Detta ger dig möjligheten till att övervaka affärsprocesser, hantera regelefterlevnad, utveckla nya insikter för bättre kundupplevelser och tjäna pengar på transaktioner som skapar nya ekosystem.

  Att bli ett kombinerbart företag

  Cognizant hjälper kunder att utveckla ett modernt företag som får dem att inse fördelarna med deras transformationer av digitala och smarta lösningar. Detta görs genom att ta bort barriärerna för integreringar av äldre och nyare digitala system och via övergången till en plattform för företagsintegreringar, som blir själva grunden till att stödja snabba affärsförändringar.

  Visa PDF

Digitally Cognizant – blogg

Plattformar

Utnyttja din befintliga mjukvara


Långvariga partnersamarbeten inom mjukvara

Genom våra samarbeten med ledande programvaruleverantörer hjälper vi företaget att göra mer med befintliga programplattformar. Oavsett var du befinner dig på den digitala omvandlingsresan använder vi din plattform för att skapa en färdplan för, implementera och köra ditt företagslandskap för den digitala världen.

 • Digital integrering

  Sömlös användarupplevelse i samtliga kanaler

  Med användare som interagerar med företag genom flera olika kanaler och med en ökning av appar, data och tjänster måste flerkanalig integrering säkerställa en enhetlig användarupplevelse vid alla kontaktpunkter med kunderna.

  Cognizants experter på integrerad processhantering har omfattande kunskaper om det uppkopplade digitala landskapet och hjälper företaget till en snabbare digital omvandling. Data blir alltmer en differentierande faktor. Vi har därför börjat samarbeta med våra främsta kunder och integrera olika program i interna system, partnerekosystem och externa sociala plattformar genom att effektivt använda IoT, mikrotjänster och API:er.

  Vi integrerar digitala lösningar i hybridmolnmiljöer så att företaget fungerar bättre. Du klarar av att hantera komplexa integreringsbehov i olika geografiska regioner, och dina program får nya roller i verksamheten.

 • Intelligent affärsprocesshantering

  Driv smart processautomatisering

  När företag ständigt letar efter sätt att optimera driftkostnaderna och tillhandahålla differentierade kundupplevelser måste styrningen av affärsprocesser utvecklas på samma sätt. Beslutsfattande måste drivas av AI, data, analys och affärsregler så att processerna blir realtidsbaserade, prediktiva och standardiserade.

  Cognizants experter på intelligent BPM hjälper dig med robotikprocessautomatisering som skapar en överlägsen användarupplevelse, accelererar skiftet till digitala lösningar och ger operativ effektivitet genom prediktiva beslutsprocesser.

  Våra lösningar, ramverk och metoder för nästa generation bygger på bästa branschpraxis och omfattande kunskapslager. Vi kan leverera unikt mervärde till din verksamhet samtidigt som vi på digital väg omformar flera front- och backoffice-processer.

 • Oracle

  Kombinerade styrkor, förenade resurser

  Cognizants Oracle-praxis hjälper dig att navigera genom dagens digitala skifte. Vår expertis omfattar hela Oracle-stacken, från kundinteraktion till transaktionsbehandling och modernisering av kärnsystemen. Vi ligger steget före när det gäller att utnyttja molnet, sociala medier och mobila plattformar för företagsapplikationer i syfte att förbättra innovationen och effektiviteten.

  Som global OPN-platinapartner och prioriterad Cloud-partner hjälper vi dig att implementera de nya driftmodeller, processer och molnbaserade informationssystem som du behöver för att behålla konkurrenskraften i dagens digitala landskap och samtidigt optimera värdet av din Oracle-investering.

  Läs mer
 • Pega

  Leverera nästa generations kundengagemang

  I den digitala tidsåldern har företagen som mål att leverera engagerande kundupplevelser, automatisera processer och optimera verksamhetskostnader. Kundtjänst, säljeffektivitet och operativ förmåga har visat sig vara huvudprinciperna för digital omvandling. Det du behöver är en heltäckande plattform med liten eller ingen kod för att skapa dynamiska, skalbara lösningar med flera kanaler som uppmuntrar kunderna att interagera, köpa och fortsätta att engagera sig genom resan.

  Cognizants Pega-praxis hjälper dig att skapa utmärkta kundupplevelser och automatisera processer för heltäckande kundengagemang. Den drivs av avancerad artificiell intelligens och robotiserad automatisering. Vi levererar lösningar, som skapar mervärde inom försäljning, marknadsföring, kundtjänst och verksamheten i stort. Tack vare vår gedigna expertis inom digital processautomation och CRM kan vi hjälpa dig att genomföra den digitala transformationen. Våra lösningar, ramverk och metoder för nästa generation bygger på bästa branschpraxis och omfattande kunskapslager. Detta gör att vi kan leverera unikt mervärde.

  Som Global Strategic Consulting Partner på Platinum-nivå för Pegasystems har vi levererat komplexa omvandlingsprogram som täcker flera länder till våra kunder i olika branscher.

  Läs mer
 • Salesforce

  En lanseringsmetod för bättre kundupplevelser

  Cognizants säljexperter har omfattande kunskaper om nya digitala landskap och kundernas föränderliga behov. Vi kan leverera komplexa omställningar av kundvårdsverksamheten i flera länder samtidigt, såväl som effektiv programhantering. Vi kompletterar vår starka expertis inom digital design, mobilappdesign och digitala användarupplevelser med Salesforce-plattformen för att lansera branschspecifika lösningar på marknaden.

  Som global strategisk Salesforce-partner har vi samarbetat med nästa generations egenutvecklade CX-verktyg och -lösningar som inkorporerar AI, communities, IoT, AR och VR för försäljnings- tjänste- och marknadsföringsfunktioner.

  Läs mer
 • SAP

  Frigör värdet i digitala lösningar

  På dagens digitala marknad förenas företag, kunder, partner, slutanvändare och anställda i en enda värdekedja. Konsumentiseringen av teknik gör det möjligt för företag att bygga intelligenta företag och nya digitala affärsmodeller samt skapa ett djupare kundengagemang som ger mer relevanta och sammanhangsanpassade kundupplevelser.

  I Cognizants SAP-verksamhet hjälper vi företag att maximera affärsvärdet i den digitala ekonomin. Genom en digital omställning kan vi förbereda dig på det kommande autonoma företaget genom att frigöra värdet i digitala lösningar med branschspecifika resultat. Vår utökade tjänsteportfölj och våra affärslösningar hjälper dig att bli ledande i konkurrensen, upptäcka nya intäktsströmmar och uppnå affärsagilitet – samtidigt som du uppfyller kostnads- och effektivitetskraven.

  Läs mer

Senaste insikterna

Våra partner

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhetsutmaningar.

Google Cloud

Cognizants utbud med Google Cloud bidrar till att ta infrastrukturen in i det 20:e århundradet och gör samarbeten smidiga och intuitiva för den digitala eran. Cognizant and Google Cloud levererar innovationer i AI och molnbaserade plattformar till dig, och vårt enhetliga API-hanteringsutbud med Googles Apigee-plattform ger smidiga virtuella upplevelser.

Microsoft

Tillsammans sätter Cognizant och Microsoft fart på kundernas digitala transformation. Cognizant och Microsoft har varit samarbetspartner i 15 år och fokuserar tillsammans på att sätta kunden i centrum. Vi hjälper kunderna att förnya, omskapa och omstrukturera sina organisationer, för att kunna släppa loss ny potential med ett förhållningssätt som placerar mobila enheter och molnet i centrum.

Oracle

Cognizant och Oracle har samarbetat i över 18 med att erbjuda kunder attraktiva lösningar. Den här strategiska alliansen, Oracles omfattande lista med innovativ teknik och Cognizants imponerande expertis inom integreringar, branschprodukter och -system har hjälpt kunder att effektivisera affärsprocesserna, förbättra beslutsprocesserna och påskynda transformationen av företag.

Pega

Som Pega platinum alliance partner har Cognizant en bred erfarenhet av Pegas rutiner – både vad gäller antalet konsulter och erfarenhet av och expertis inom implementering av Pega-teknik. I synnerhet Cognizants BPM- och CRM-lösningar bygger på våra konsulters djupa kunskaper om och erfarenheter av Pegas plattform så att de kan omvandla affärsprocesser och effektivisera verksamheter på ett sätt som gör kundupplevelsen mer enhetlig.

Salesforce

Som ett erkännande av Cognizants branschkunskap, stora antal Salesforce-certifieringar, goda kundnöjdhetsbetyg, globala leveransräckvidd, nytänkande och erfarenhet av att tillämpa Salesforce Customer Success Platform har Cognizant utsetts till en global strategisk partner inom Salesforces ekosystem av partner.

SAP

Som en av SAP:s främsta samarbetspartner inom Global Services har Cognizant hjälpt stora företag att nyttja SAP:s program för att uppnå processframgång sedan 2005. Dessutom samarbetar vi med SAP som certifierad leverantör för Global Application Management Services (AMS) och SAP Global Hosting and Cloud Services.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you