Skip to main content Skip to footer

Från att göra det digitalt till att vara digital

Cognizant samarbetar med organisationer världen över för att konstruera stabila, säkra molnbaserade digitala plattformar på AWS som transformerar dem till moderna, digitala företag. Våra SAP on AWS Cloud-lösningar hjälper dig att öka innovationstakten, skala företagstjänster och förbättra verksamhetens agilitet.
Värdhantering av SAP-lösningar i AWS kan medföra utmaningar – från att bygga ett affärsfall och definiera färdplanen till att välja den bästa lösningen och migrera instanser för att integrera med ditt befintliga IT-landskap. 
Som certifierad SAP Global Solutions Integrator erbjuder Cognizant dig partnerskap, erfarenhet, ramverk, verktyg och acceleratorer för att övervinna dessa utmaningar. 
Cognizants SAP on AWS Consulting-team kan samordna din SAP-molnmigrering från ändpunkt till ändpunkt, oavsett om det är en isolerad del av ditt landskap – till exempel katastrofberedskap, utbildning eller prototypskapande – eller en fullständigt etablerad S/4HANA-molnintegrering med pågående mPaaS (managed Platform as a Service).
Genom att driftsätta SAP on AWS kan vi hjälpa din organisation att:
 • Omvandla ditt SAP-landskap till en smidig, kostnadseffektiv, skalbar och säker plattform
 • Köra bättre och reagera snabbare på förändrade krav
 • Dra nytta av nya tekniker och affärsmodeller för att möjliggöra digital kärna i molnet
 • Införa större operationell smidighet
 • Förbättra IT-styrningen med användardefinierad automatisering, interaktionsfri övervakning och automatisk reparation av programmiljön. 
Cognizant uppnår kompetens för AWS SAP

Utnämningen erkänner Cognizant som en AWS-samarbetspartner, som har uppvisat teknisk skicklighet och framgång inom SAP-implementering, -migrering och -innovation i AWS-molnet. Certifierade AWS-samarbetspartners med SAP-kompetens har erfarenheten, verktygen, metoderna och den bästa praxisen för att effektivisera kunders migreringar och transformationer.

AWS SAP Competency-partnermärke

Lösningar

Optimera SAP med AWS-moln

Cognizants erfarenhet av SAP on AWS-värdtjänster omfattar konsulttjänster, infrastrukturstjänster, arkitekturer och SAP-migrering till AWS, samt tekniska operationer – och allt erbjuds med en konsumtionsbaserad prismodell.

Förbered och designa

Cognizant erbjuder konsulttjänster av högsta klass för migrering och driftsättning av SAP-program på AWS, med prestandatestning enligt branschstandarder. Vårt utbud av molnkonsulttjänster inkluderar:

 • bedömning och validering av molnstrategi med affärs- och IT-vision
 • ramverk och färdplan för AWS Cloud-implementering för SAP-program
 • beprövade konsulttjänster om SAP-migrering och driftsättningsstrategier
 • teknisk bedömning av SAP on AWS med landskapsplanering och storleksbedömning
 • SAP S/4HANA-implementering på AWS, S/4HANA-konvertering i ett steg
 • arkitektur för SAP on AWS-hosting, inklusive lösningar för hög tillgänglighet (high availability, HA) och katastrofåterställning (disaster recovery, DR).

Visualisera ett detaljerat slutläge

Vår unika SID-baserade prismodell för hanterad plattform som en tjänst (mPaaS) för SAP-program ger dig en verkligt konsumtionsbaserad prissättningsmetod när du hanterar teknisk drift av SAP-system på AWS. För att kunna designa en felsäker infrastrukturarkitektur för driftsättning och migrering av SAP till AWS måste du visualisera sluttillståndet med stor detaljrikedom. Cognizant hjälper dig att göra det genom att fastställa viktiga affärs- och säkerhetskrav, etablera en uppsättning designprinciper för att förtydliga mål och prioriteringar och fatta designbeslut för SAP-driftsättning på AWS. Vi hjälper dig att utnyttja flera fördelar med att använda SAP-system i AWS cloud, däribland:

 • Etablering av infrastruktur på begäran
 • schemalagd, automatiserad och kontrollerad start och nedstängning av SAP-program
 • Automatiserad hantering av säkerhetskopiering, övervakning och varningar
 • automatisk teknisk övervakning för bästa drift- och hanteringskostnader
 • budgetering, mätning och kontroll av infrastrukturkostnader
 • Flexibla SAP-program med automatisk skalning
 • DevOps för SAP i molnet
 • Katastrofberedskap och felöverlämning med ett klick
 • Rollbaserad åtkomstkontroll
 • SID/katalog- och kapacitetsbaserad prissättning

Accelerera, bygg, migrera, driftsätt

Med AWS och andra samarbetspartner använder Cognizant bästa praxis för driftsättning av ditt SAP-landskap på AWS, för en s.k. "greenfield-implementering" (SAP Cloud Fit) och migrering av dina befintliga lokala SAP-arbetsuppgifter (SAP Cloud Shift). Med gedigen erfarenhet av att leverera SAP S/4HANA-projekt i det offentliga molnet, så har vi konfigurerat affärskritiska system, såsom SAP S/4HANA med minst 99,9 % plattformstillgänglighet och felsäker katastrofberedskap. Cognizant kan förbättra din affärsverksamhets snabbrörlighet, minska total ägandekostnad, påskynda provisionering och ge dig en övergång utan defekter till molnet. Vi har investerat i att bygga Cognizants SAP Cloud Assessment and Transformation Framework och SAP HANA Assessment & Transformation Framework – tillsammans hjälper de oss att snabbt införa och genomföra din molnstrategi och påskynda din SAP-migrering från lokalt till molnet, vilket eliminerar höga investeringskostnader för SAP. Vi kan särskilt hjälpa till med:

 • Snabba SAP-migreringar till AWS med SAP Rapid Migration 
 • Greenfield-driftsättningar från grunden av SAP-landskapet på AWS
 • Modernisering av infrastrukturen för SAP-applikationer
 • Driftsättning av lösningar för hög tillgänglighet och katastrofåterställning på AWS
 • Integrering av SAP-applikationer på AWS med SAP Cloud Platform

Ha koll på din nuvarande status för modernisering

Cognizant har levererat flera uppmärksammade SAP-uppdrag, däribland projekt som SAP Cloud Hosting, SAP HANA och SAP S/4HANA Adoption. Lita på oss – vi hjälper dig att ta första steget mot SAP Cloud med våra workshops för bedömningar.

Våra SAP Cloud Assessment Workshops för kunder omfattar vanligtvis:

 • En 3–4-dagars session för utvärdering av molnbaserade lösningar, som utförs gemensamt av AWS och Cognizant, på din arbetsplats
 • Granskning och bedömning av ditt nuvarande SAP-landskap
 • Upptäckten av hur molnteknik och Cognizants SAP-migrering och verksamhetsexpertis på bästa sätt kan hjälpa till att modernisera dina SAP-system

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.