carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Plattformsintegregering

Molnhantering - cirkeln är sluten

Läs mer

Integrerad multimolnhantering


Driftsätta, hantera och driva moderna, dynamiska och skalbara arkitekturer snabbt och effektivt på ledande molnplattformar

Med Cloud360 har molnhanteringen nått ända fram. Det hjälper företag att snabbt tillhandahålla, övervaka och hantera infrastruktur, applikationer och IT-relaterade resurser i en multimolnmiljö.

Cloud360 - Integrated Cloud Management Platform (ICMP), integrerad plattform för molnhantering, levereras som en tjänst som kan hjälpa ditt företag att:

 • Sätta fart på driftsättningen av applikationer, som från att ha tagit dagar till att nu endast ta minuter
 • Säkerställa intelligent hantering av resurser och lösa problem automatiskt
 • Få insyn i förbrukningen av moln-/IT-resurser över hela företaget
 • Anpassa storleken på önskad applikationsmiljö för optimal prestanda
 • Ge en öppen arkitektur med API (programmeringsgränssnitt) och insticksprogram som sömlöst integreras med dina befintliga IT-ekosystem
 • Öka användningen och minska kostnaderna för resurserna lokalt och för moln

 

Funktioner och fördelar

 • Provisionering & samordning

  Driftsätt inom minuter istället för veckor

  I Cloud360 finns en självbetjäningsportal, mallbaserade servicekataloger och konfigurerbara arbetsflöden, som påskyndar driftsättningen av molnapplikationer, minimerar antalet fel och ger slutanvändarna handlingsfrihet. Med Cloud360 kan applikationer driftsättas inom minuter istället för att det tar veckor, vilket ökar personalens produktivitet och kortar ner lanseringstiden.

 • Övervakning & automatiserad remediering

  Intelligent automatisering

  Med Cloud360 får du en intelligent hantering och utomordentlig kontroll över olika miljöer. Profilövervakning hjälper dig att hålla reda på IT-resurser, såsom minne, centralprocessor, lagring och nätverk. Problem åtgärdas automatiskt baserat på fördefinierade policyer, vilket ger en högre tillgänglighet för applikationerna.

 • Mätningar & debiteringar

  Sätt fart på din molnresa

  Cognizants molnacceleratorer och resurser omfattar över 2 500 återanvändningsbara resurser och avancerade mallar för automatisering av modulär infrastruktur, samt virtuella assistenter och chattrobotar. Allt detta är integrerat med Cognizants ICMP-plattform. Detta förstärks ytterligare med en gedigen uppsättning av tjänster med särskild fokus på hantering av programprestanda (APM), identifiering och automatisk reparation av avvikelser, kontinuerlig optimering av omkostnader, hantering av säkerhet och regelefterlevnad, med mera.

  CloudFrame, Cognizants accelerator på hybridmolnet, sätter fart på företagets resa för anpassning till molnet genom standardiserade erbjudanden och uppskattade totalkostnader. Påskynda din implementering för att stärka affärsutvecklingen i molnmiljöerna.

 • Analys & storleksanpassning

  Insikter i multi-molnet

  Med en översikt på flera moln och analysverktyg på detaljnivå anpassar Cloud360 storleken på applikationsmiljöerna. Det bidrar till en högre användningsgrad, lägre kostnader och ett bättre förhållande mellan utgifter och intäkter.

 • Smidig integrering

  Uppkopplad molndrift

  Cloud360 ICMP:s (integrated cloud management platform) öppna arkitektur, programmeringsgränssnitt (API) och insticksprogram integreras sömlöst med befintliga IT-ekosystem. Du kan utnyttja den senaste tekniken maximalt i molnplattformarna, bevara mervärdet från tidigare IT-investeringar och framtidssäkra verksamheten inför den kommande utvecklingen av molnplattformarna.

Senaste insikterna

Blogg
Få ut det mesta av din hybridinfrastruktur med en plattform för hantering av molnet

En effektiv plattform för hantering av molnet är en väsentlig del för att hantera korsningen mellan offentligt och privat moln.

RAPPORTER
Så sänker en integrerad molnhanteringsplattform kostnaderna och ökar agiliteten

En s.k. ”enda bildskärm” för hanteringen av multi-moln gör att du kan minska ditt koldioxidavtryck, sänka den totala ägandekostnaden och minska infrastrukturens driftsättningstider från att tagit veckor till att endast ta en timme.

Digitally Cognizant

Nyheter


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you