carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Omfattar molnets hela livscykel

Ge molnet fria tyglar att att leverera digitala lösningar i stor skala

Leverera digitala lösningar i stor skala


Stimulera företagets digitala resa genom att utnyttja molnet till fullo. Med Cognizants fullständigt hanterade molntjänster och plattformar hjälper vi dig att uppnå maximal agilitet och kortare tid till marknaden till lägsta möjliga pris.

I takt med att IT-landskapet förändras övergår företagen till digitala lösningar och utnyttjar flexibla program som snabbt kommodifierar molnet. Hantering av molninfrastrukturen med traditionell Remote Infrastructure Management (RIM) kan undergräva molnets fördelar med agilitet, snabbhet och smidighet. I stället bör du överväga moderna program som bygger på molnleveransmodeller som Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS), Containers-as-a-Service (CaaS), Functions-as-a-Service (FaaS), mikrotjänster och så vidare.

Cognizants Cloud Operate-tjänst är en AI-driven, heltäckande, äkta hybridmolnlösning som passar alla de ovanstående molnleveransmodellerna. Vårt erbjudande omfattar hela spektrumet av molnhantering, däribland övervakning och avisering, etablering och orkestrering, styrning, säkerhet, programprestandahantering (APM) och optimeringstjänster. Vår DevOps-skapade motor gör lanseringar snabbare och minskar tiden till marknaden.

Cognizants Cloud Operate är utformat med fyra principer för styrning – ekonomi, teknik, service, säkerhet och regelverk – som levereras via en plattform för intelligent molnhantering (intelligent Cloud Management Platform, iCMP). iCMP bygger på Cognizant® Automation Center I&O Automation – en AI-/maskininlärningsdriven intelligent plattform.

Lösningar

 • Cloud360 ICMP-plattform

  Intelligent verksamhet med en färdkarta till No-Ops

  Cognizants Cloud Operate levereras via Cloud360, vår Integrated Cloud Management Platform (ICMP). Det utnyttjar förstklassiga resurser och API-drivna (programgränssnitt) verktyg och plattformar. ICMP levereras med en AI-driven dritftfunktion som innefattar chattrobotar, prediktiva aviseringar och maskininlärning.

 • AI-/maskininlärningsbaserad automatisering

  Öka molnets digitala värde

  Cognizants analys- och kontextdrivna automatiserade tjänsteverksamheter bygger på Cognizants AI-/maskininlärningsbaserade HiveCenter I&O Automation-plattform - för maximal automatisering med minimal störning – så att molninfrastrukturens digitala värde förstärks.

 • Molnacceleratorer och tillgångar

  En snabbare digital resa

  Cognizants molnacceleratorer och tillgångar omfattar över 2 000 återanvändningsbara tillgångar och avancerade mallar för automatisering av modulär infrastruktur, samt virtuella assistenter och chattrobotar. Allt detta är integrerat med Cognizants ICMP-plattform. Detta förstärks ytterligare med en gedigen uppsättning av tjänster med särskild fokus på hantering av applikationsprestanda (APM), identifiering och automatisk reparation av avvikelser, kontinuerlig optimering av omkostnader, hantering av säkerhet och regelefterlevnad, med mera.

  CloudFrame är Cognizants hybridmolnaccelerator som påskyndar organisationens resa mot molnimplementering via standardiserade lösningar och beräkningar av den totala ägandekostnaden, samt stärker utvecklingen av affärscase i molnmiljöerna.

 • Säkerhet och regelefterlevnad

  Säkerhet och regelefterlevnad

  Som standard erbjuder Cognizant inbyggt säkerhetsskydd för dina applikationer och infrastrukturmoln, för undvika riskerna med valfritt skydd för efterlevnad av regleringskrav, såom HIPAA, PCI och GxP.

 • Modeller med flexibel och kostnadsoptimering

  Insyn och kostnadskontroll

  Cognizant erbjuder en mängd olika prisalternativ, som är enkla, tydliga och flexibla för att uppfylla dina unika behov. Vår lösning för molnoptimering är en fördelaktig kombination av erfarenhet, expertis och förstklassiga verktyg med noggrant utformade metoder, som hjälper organisationer att få flerfaldig ökning av molneffektiviteten och minskade utgifter för moln med upp till 60 %.

 • Cognizant® Automation Center

  Förstklassig automatisering

  Cognizant Automation Center är en integrerad portfölj av tjänster, plattformar och lösningar som kombinerar förstklassiga automatiseringsfunktioner för varje givet affärs- och IT-scenario.

  Läs mer

Våra partner

Vi bildar partnersamarbeten och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Här är några av de strategiska partner som vi samarbetar med.

AppDynamics
AWS
Dynatrace
Google Cloud
Microsoft
Oracle
ServiceNow

Nyheter

Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

 

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you