carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Agilt. Skalbart. Kostnadseffektivt.

Transformera och  optimera ditt SAP-landskap

Sätt fart på avkastningen och minimera driftstoppen


Genom att förlita dig på Cognizants expertis inom stora databaser, nätverksanslutning och andra delar som rör migrering av SAP till molnet, så kan du påskynda avkastningen på investeringen, minimera driftstopp och överföra ditt digitala kärnsystem inom S/4HANA till molnet.

Förvaltning av SAP-lösningar i molnet kan medföra utmaningar – från att bygga ett affärscase och definiera färdplanen till att välja den bästa lösningen och migrera instanser för att integrera med ditt befintliga IT-landskap. 

Som certifierad SAP Global Solutions Integrator erbjuder Cognizant dig partnersamarbete, erfarenhet, ramverk, verktyg och acceleratorer för att övervinna dessa utmaningar. 

Cognizants SAP Cloud Consulting-team kan samordna din SAP-molnmigrering från ändpunkt till ändpunkt, oavsett om det gäller katastrofberedskap, utbildning eller prototypskapande – eller en fullständigt provisionerad S/4HANA-molnintegrering med pågående mPaaS (managed Platform as a Service).

Genom att driftsätta SAP i molnet kan vi hjälpa ditt företag att:

 • Transformera ditt SAP-landskap till en smidig, kostnadseffektiv, skalbar och säker plattform
 • Köra bättre och reagera snabbare på förändrade krav
 • Dra nytta av nya tekniker och affärsmodeller för att möjliggöra digital kärna i molnet
 • Införa större driftsmidighet
 • Förbättra IT-styrningen med användardefinierad automatisering, interaktionsfri övervakning och automatisk reparation av applikationsmiljön.
Läs mer

Lösningar

Ett holistiskt tillvägagångssätt för molnet


Cognizants SAP on Cloud-erbjudande täcker hela omfattningen av SAP-krav för att driftsätta produktions- och icke-produktionsprogram samt SAP- och icke-SAP-program till molnet snabbt och effektivt. Det innehåller rådgivning om införandet av offentliga moln, utformning av arkitektur för att driftsätta eller migrera SAP till molnet, förberedelse av en detaljerad driftsättnings-/migreringsplan och körning, samt kontinuerlig optimering och support.

 • Rådgivning om SAP Cloud

  Förbered och designa

  Cognizant erbjuder förstklassig rådgivning för driftsättning av SAP i offentliga moln, som prestandatestats enligt branschstandarder. Vi lägger först upp en användningsfallsplanering för driftsättning eller migrering av SAP till det offentliga molnet med mätbara fördelar och förbättringar av produktivitet och prestanda.

  Sedan designar vi en grundläggande arkitektur för lösningar, såsom SAP S/4HANA i offentliga moln, med komplexa integreringar. Slutligen utvecklar vi en detaljerad genomförandeplan för att införa SAP i offentliga moln. Cognizant är din pålitliga partner för att uppfylla alla mål gällande regelefterlevnad, teknik och affärsverksamhet.

 • SAP Managed Platform as a Service (MPaaS)

  Visualisera ett detaljerat sluttillstånd

  För att kunna designa en felsäker infrastrukturarkitektur för driftsättning och migrering av SAP till offentliga moln måste du visualisera sluttillståndet med stor detaljrikedom. Cognizant hjälper dig att göra det genom att:

  • Fastställa viktiga affärs- och säkerhetskrav
  • Skapa en uppsättning designprinciper för att klargöra mål och prioriteringar 
  • Göra designval för förvaltning (hosting)


  Vi hjälper dig att utnyttja flera fördelar med att använda SAP-system i offentliga moln, däribland: 

  • Etablering av infrastruktur på begäran
  • Schemalagd automatisk start och avstängning 
  • Automatiserad hantering av säkerhetskopiering, övervakning och varningar
  • Automatiserad teknisk övervakning för optimering av drifts- och hanteringskostnader.


  Vår unika SID-baserade prismodell ger dig en verkligt konsumtionsbaserad prissättning, från perspektiven för både infrastruktur och SAP-hanterade plattformen.

 • Implementering och migrering

  Accelerera, skapa, migrera och driftsätt

  Genom att samarbeta med våra partner använder Cognizant bästa praxis för driftsättning av ditt SAP-landskap i det offentliga molnet, greenfield-implementering (SAP Cloud Fit) och migrering av dina befintliga, lokala SAP-arbetsuppgifter (SAP Cloud Shift). Med gedigen erfarenhet av att leverera SAP S/4HANA-uppdrag i det offentliga molnet, så har vi konfigurerat affärskritiska system, såsom SAP S/4HANA med minst 99,9 % plattformstillgänglighet och felsäker katastrofberedskap.

  Cognizant kan förbättra din affärssmidighet, minska den totala ägandekostnaden, påskynda etableringen och ge dig en övergång med noll defekter till molnet. Vi har investerat i att bygga Cognizants SAP Cloud Assessment and Transformation Framework och SAP HANA Assessment and Transformation Framework – tillsammans hjälper de oss att snabbt införa och genomföra din molnstrategi och påskynda din SAP-migrering från lokalt till molnet, vilket eliminerar höga investeringskostnader för SAP.

 • Workshop om SAP-molnutvärdering

  Genomförs tillsammans med en molnleverantör

  Cognizant har levererat flera uppmärksammade SAP-uppdrag, däribland projekt som SAP Cloud Hosting, SAP HANA och SAP S/4HANA Adoption. Alla dessa visar det mervärde vi tillför SAP och våra kunder. 

  Våra SAP Cloud Assessment Workshops för kunder omfattar vanligtvis:

  • En tre till fyra dagars workshop för molnutvärdering, som genomförs gemensamt med en molnleverantör och Cognizant på din arbetsplats
  • Granskning och bedömning av ditt nuvarande SAP-landskap
  • Upptäckten av hur molnteknik och Cognizants SAP-migrering och verksamhetsexpertis på bästa sätt kan hjälpa till att modernisera dina SAP-system

Våra partner

Vi bildar partnersamarbeten och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Här är några av de strategiska partner som vi samarbetar med.

AWS
Google Cloud
Microsoft

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

 

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you