carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Från att använda digitala lösningar till att bli digital


Cognizant samarbetar med företag världen över för att konstruera stabila, säkra molnbaserade digitala plattformar på AWS som transformerar dem till moderna, digitala företag. Våra SAP on AWS Cloud-lösningar hjälper dig att öka innovationstakten, skala företagstjänster och förbättra verksamhetens agilitet.

Förvaltningen av SAP-lösningar i AWS kan medföra utmaningar – från att bygga ett affärscase och definiera färdplanen till att välja den bästa lösningen och migrera instanser för att integrera med ditt befintliga IT-landskap. 

Som certifierad SAP Global Solutions Integrator erbjuder Cognizant dig partnersamarbete, erfarenhet, ramverk, verktyg och acceleratorer för att övervinna dessa utmaningar. 

Cognizants SAP on AWS Consulting-team kan samordna din SAP-molnmigrering från ändpunkt till ändpunkt, oavsett om det är en isolerad del av ditt landskap – till exempel katastrofberedskap, utbildning eller prototypskapande – eller en fullständigt etablerad S/4HANA-molnintegrering med pågående mPaaS (managed Platform as a Service).

Genom att driftsätta SAP on AWS kan vi hjälpa ditt företag att:

 • Transformera ditt SAP-landskap till en smidig, kostnadseffektiv, skalbar och säker plattform
 • Köra bättre och reagera snabbare på förändrade krav
 • Dra nytta av nya tekniker och affärsmodeller för att möjliggöra digital kärna i molnet
 • Införa större operativ smidighet
 • Förbättra IT-styrningen med användardefinierad automatisering, interaktionsfri övervakning och automatisk reparation av applikationsmiljön. 

Lösningar

Optimering av SAP med AWS Cloud


Cognizants erfarenhet av SAP on AWS-värdtjänster omfattar konsulttjänster, infrastrukturstjänster, arkitekturer och SAP-migrering till AWS, samt tekniska operationer – och allt erbjuds med en konsumtionsbaserad prismodell.

 • Konsulttjänster för SAP on AWS

  Förbered och designa

  Cognizant erbjuder konsulttjänster av högsta klass för migrering och driftsättning av SAP-program på AWS, med prestandatestning enligt branschstandarder. Vårt utbud av molnkonsulttjänster inkluderar:

  • Bedömning och validering av molnstrategi med affärs- och IT-vision
  • Ramverk och färdplan för AWS Cloud-implementering för SAP-program
  • Beprövade konsulttjänster om SAP-migrering och driftsättningsstrategier
  • Teknisk bedömning av SAP on AWS med landskapsplanering och storleksbedömning
  • SAP S/4HANA-implementering på AWS, S/4HANA-konvertering i ett steg
  • Arkitektur för SAP on AWS-hosting, inklusive lösningar för hög tillgänglighet (high availability, HA) och katastrofåterställning (disaster recovery, DR).
 • Managed Platform as a Service (mPaaS) på AWS

  Visualisera ett detaljrikt sluttillstånd

  Vår unika SID-baserade prismodell för hanterad plattform som en tjänst (mPaaS) för SAP-program ger dig en verkligt konsumtionsbaserad prissättningsmetod när du hanterar teknisk drift av SAP-system på AWS. För att kunna designa en felsäker infrastrukturarkitektur för driftsättning och migrering av SAP till AWS måste du visualisera sluttillståndet med stor detaljrikedom. Cognizant hjälper dig att göra det genom att fastställa viktiga affärs- och säkerhetskrav, etablera en uppsättning designprinciper för att förtydliga mål och prioriteringar och fatta designbeslut för SAP-driftsättning på AWS. Vi hjälper dig att utnyttja flera fördelar med att använda SAP-system i AWS cloud, däribland:

  • Etablering av infrastruktur på begäran
  • Schemalagd, automatiserad och kontrollerad start och nedstängning av SAP-program
  • Automatiserad hantering av säkerhetskopiering, övervakning och varningar
  • Automatisk teknisk övervakning för bästa drift- och hanteringskostnader
  • Budgetering, mätning och kontroll av infrastrukturkostnader
  • Flexibla SAP-program med automatisk skalning
  • DevOps för SAP i molnet
  • DR-redundans med ett klick
  • Rollbaserad åtkomstkontroll
  • SID/katalog- och kapacitetsbaserad prissättning
 • SAP-implementering och migrering på AWS

  Accelerera, skapa, migrera och driftsätt

  Med AWS och andra samarbetspartner använder Cognizant bästa praxis för driftsättning av ditt SAP-landskap på AWS, för en s.k. "greenfield-implementering" (SAP Cloud Fit) och migrering av dina befintliga lokala SAP-arbetsuppgifter (SAP Cloud Shift). Med gedigen erfarenhet av att leverera SAP S/4HANA-projekt i det offentliga molnet, så har vi konfigurerat affärskritiska system, såsom SAP S/4HANA med minst 99.9 procents plattformstillgänglighet och felsäker katastrofberedskap. Cognizant kan förbättra din affärsverksamhets snabbbrörlighet, minska TCO, påskynda provisionering och ge dig en övergång utan defekter till molnet. Vi har investerat i att bygga Cognizants SAP Cloud Assessment and Transformation Framework och SAP HANA Assessment and Transformation Framework – tillsammans hjälper de oss att snabbt införa och genomföra din molnstrategi och påskynda din SAP-migrering från lokalt till molnet, vilket eliminerar höga investeringskostnader för SAP. Vi kan särskilt hjälpa till med:

  • Snabba SAP-migreringar till AWS med SAP Rapid Migration 
  • Driftsättningar från grunden av SAP-landskapet på AWS
  • Modernisering av infrastrukturen för SAP-program
  • Driftsättning av lösningar för hög tillgänglighet och katastrofåterställning på AWS
  • Integrering av SAP-program på AWS med SAP Cloud Platform
 • Workshop om SAP-molnutvärdering

  Känn av din nuvarande moderniseringsnivå

  Cognizant har levererat flera uppmärksammade SAP-uppdrag, däribland projekt som SAP Cloud Hosting, SAP HANA och SAP S/4HANA Adoption. Lita på oss – vi hjälper dig att ta det första steget mot SAP Cloud med våra workshops för bedömningar.

  Våra SAP Cloud Assessment Workshops för kunder omfattar vanligtvis:

  • En 3–4-dagars session för utvärdering av molnbaserade lösningar, som utförs gemensamt av AWS och Cognizant, på din arbetsplats
  • Granskning och bedömning av ditt nuvarande SAP-landskap
  • Upptäckten av hur molnteknik och Cognizants SAP-migrering och verksamhetsexpertis på bästa sätt kan hjälpa till att modernisera dina SAP-system

Blogg

BLOGG
Väl i molnet - släpp tanken på det lokala

För att verkställa alla de fördelar som molnet erbjuder, så måste företag ändra sitt tillvägagångssätt för hanteringen av plattformens livscykel.

Läs bloggen
BIOVETENSKAP

AWS-migreringen föryngrar det indiska lä­ke­me­dels­fö­re­ta­gets globala verksamhet

 • Fäll ut

  Utmaningen

  Ett indiskt läkemedelsföretag med global verksamhet hade migrerat sin SAP-baserade ERP-programvara (Enterprise Resource Planning) och dess tillhörande centralkomponent till en lokal miljö. Även om åtgärden förbättrade prestandan, så resulterade det också i stigande kostnader och lägre nivå på supporten. Vid underhåll hade SAP-systemet omfattande perioder av produktionsstopp och fick därmed endast begränsade säkerhetsuppdateringar. Läkemedelsföretaget försökte förbättra flexibiliteten och skalbarheten i sitt SAP-system och samtidigt sänka kostnaderna, så Cognizant trädde in för att hjälpa till.


  Vår metod

  Cognizant använde vår omfattande erfarenhet från över 560 samarbeten inom molnlösningar och över 60 projekt inom molnfunktionstjänster och genomförde den tekniska migreringen av läkemedelsföretagets system för SAP ERP Central Component och SAP Solution Manager från sin lokala miljö till en av AWS' offentliga molnplattform. Med fem AWS-certifierade professionella arkitekter som övervakar molnimplementeringen, så levererade vi en ändpunkt-till-ändpunkt-miljö enligt bästa praxis på fyra och en halv månad. Den nya miljön består av en arkitektur med hög tillgänglighet, vilket tidigare saknades i företagets infrastruktur. Vi har också förbundit oss till fem års support för funktionstjänster för kundens SAP Basis-landskap, samt även dess AWS-infrastruktur och säkerhet, vilket i sin tur innefattar molnsäkerhetstjänster för både data och applikationer.

  Robust plattform optimerar företagets infrastruktur

  AWS' molnplattform hjälper till att optimera läkemedelsföretagets IT-infrastruktur, samt förbättra dess skalbarhet och säkerhet. Den nya plattformen förbättrar också säkerheten i företagets SAP-landskap, vilket gör dess verksamhet mindre utsatt vid kostsamma avbrott. Vi levererade en SAP-migrering till AWS' offentliga moln, som följer riktlinjer och regelverk för god praxis. Tack vare en robustare, flexiblare, skalbarare och kostnadseffektivare plattform, så kan kunden och dess 3 800 anställda nu dra nytta av 99,95 % nätverkstillgänglighet och 99,92 % tillgänglighet av SAP-applikationer.

  LÄS HELA ARTIKELN »

  Noll

  infrastruktur- och migreringsfrågor under driftsättning

  99,99 %

  tillgänglighet som ett resultat av konfigurerade, frekventa och fullständiga säkerhetskopior

  Möjliggjorde

  omfattande kostnadsbesparingar under de närmaste fem åren

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

 

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you