carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

30 dagar till molnet

Cognizant Cloud Acceleration-lösningen kan förflytta affärskritiskt arbete till molnet på så lite som 30 dagar med hjälp av beprövade metoder, egenutvecklade verktyg och branscherfarenhet.

Läs mer

Transformera din molnresa


Vi presenterar vår Microsoft Business Group (MBG), som frigör din molnkapacitet, driver förändringar och hjälper dig att konkurrera i snabb takt med Microsofts digitala driftmodell.

Molnet är inte längre något avlägset. Det är här och nu. Att anta en plattformsstrategi med "cloud-first" hjälper till att upprätthålla en skyddad konkurrensfördel i framtiden. MBG utökar de inbyggda funktionerna i Microsoft Cloud med sin specialistkompetens och erfarenhet som förvärvats genom många års arbete inom Microsofts ekosystem.

Intelligent Cloud mobiliserar ditt företag med nästa generations driftmodeller för moln, som hjälper till att öka hastighet och kontroll. Migrera, modernisera och driftsätt nya applikationer och arbetsinsatser med inbyggd snabbrörlighet i molnet.

Stärk människor genom teknik

Cognizant Microsoft Business Group transformerar i snabb takt molnets potential till kraftfull prestanda i affärsverksamheten.

Läs mer

Din partner i molnet

Cognizant kan hjälpa dig att använda molnet för att skapa framgångsrika kundupplevelser och förbättra lanseringstiden.

Läs mer

Lösningar

Skapa mäktigare upplevelser


Vi hjälper dagens största globala företag att skapa en intuitiv digital närvaro genom att använda molntjänster för att få ny kunskap, skapa nya möjligheter och bygga nya modeller för meningsfullare kundupplevelser.

 • AWS Cloud

  Från att använda digitala lösningar till att bli digital

  Som en av främsta partnerna till Amazon Web Services (AWS) arbetar Cognizant med företag världen över för att konstruera robusta, säkra, molnbaserade, digitala plattformar på AWS. Med våra AWS Cloud-lösningar kan du påskynda innovation, skala företagstjänster, förbättra operativ agilitet och transformeras till ett modernt, digitalt företag.

  Cognizant kan påskynda din digitala transformationsresa genom att modernisera dina kärnsystem – plattform, applikation, data och säkerhet – samt uppfylla branschspecifika behov. Vi kan visa dig hur vi hjälper dig att optimera din verksamhet, främja innovation och skapa nya affärsmöjligheter, samt erbjuda mer gedigna och differentierade kundupplevelser i AWS Cloud.

  Läs mer
 • Cloud 360

  Integrerad multi-molnhantering

  Med Cloud360 har molnhanteringen nått ända fram. Det hjälper företag att snabbt tillhandahålla, övervaka och hantera infrastruktur, applikationer och IT-relaterade resurser i en multimolnmiljö. Cloud360 Integrated Cloud Management Platform (ICMP) levereras som en tjänst och kan hjälpa dig att effektivare hantera verksamheten.

  Läs mer
 • Molnacceleration

  Sätt fart på migreringen

  Nu mer än någonsin måste ditt företags IT tillgodose anställda på distans och en ökad efterfrågan på digitala tjänster. Cognizant kan hjälpa till. Med Cognizants beprövade metoder för molnacceleration, företagsspecifika verktyg och branschkompetens, så kan du förflytta affärskritiskt arbete till molnet på så lite som 30 dagar med minimalt med avbrott i verksamheten.

  Läs mer
 • Cloud Consult

  Cloud first-strategin

  Cognizant gör det möjligt för företag att stärka sin tillväxtstrategi genom att rationalisera, utforma och implementera den digitala transformationen. Med våra beprövade metoder och ingående bransch- och domänkunskap kan ditt företag ligga steget före konkurrenterna.

  Läs mer
 • Molnkompatibla företagsövergripande appar

  Transformera dina appar

  Cognizant erbjuder bedömnings-, utvecklings, versions- och drifttjänster som överför företagsklassade applikationer, såsom SAP, Pega, Oracle och Adobe, med flera, till det molnalternativ som du föredrar. Vi hjälper dig att dra maximal affärsnytta av dina företagsövergripande appar, så att du kan konkurrera effektivt i en snabbt föränderlig digital ekonomi.

  Läs mer
 • Cloud Consult

  Snabbare moln­implementering

  Cognizant hjälper dig att genomföra strategin för molnmigreringen genom att utvärdera din applikationsportfölj och migrera den till önskat molnalternativ. Cloud Migrate underlättar din övergång till molnet med en lågriskmetod som hanterar migreringen.

  Läs mer
 • Cloud Operate

  Optimera molnresurserna

  Med Cloud Operations kan du utöka din molnstrategi och ta del av fördelarna med ett komplett paket av molnfunktionstjänster. Hantera molnresurserna effektivt, säkerställ att de fungerar optimalt och få maximala kostnadsbesparingar och snabbrörlighet i verksamheten. 

  Läs mer
 • Molnsäkerhet

  Säkra molnet

  Migrerar du arbetsmängder, applikationer och data till molnet? Fördelarna är självklara, men säkerheten förbises ofta. Det är avgörande att förstå risken och efterlevnadskraven, såväl som konsekvenserna för applikationer och identiteter. Cognizant tillhandahåller expertisen som du behöver för att minimera riskerna med molnmigrering.

  Läs mer
 • Hybridmoln

  En snabbare digital resa

  Cognizants Hybrid Cloud-utbud erbjuder en omfattande portfölj av tjänster som omfattar design, byggen, migrering och drift i både privata och offentliga molnmiljöer. Du får en grund för digitalklar drift genom transformation av befintliga IT-strukturer till en framtidsklar as-a-service-leveransmodell. Du kan också välja alternativ som bäst passar dina specifika behov.

  Läs mer
 • Industry Cloud

  Högre branschtillväxt

  Industry Cloud erbjuder kompletta tjänster för branschlösningar och plattformar, såsom Healthcare Payer och Guidewire, etc., på molnplattformar. Det skärper fokusen på kunderna och hjälper dig att agera snabbare på förändringar på marknaden genom anpassade lösningar och detaljerade funktioner som passar behoven i just din bransch. 

  Läs mer
 • Microsoft Business Group

  Ändrar företagens sätt att skapa innovationer

  Cognizant Microsoft Business Group (MBG) har ett enda syfte: att främja moderniseringen av ditt företag med fokus, enkelhet och skalbarhet. MBG är en leverantör av heltäckande Microsoft-centrerade molnlösningar och funktionstjänster med omfattande erfarenhet och IP (intelligenta processer) för att leverera affärsvärde och främja digital transformation.

  Vårt team av kompetenta Microsoft-specialister deltar aktivt med att vägleda dig på din resa för digital omvälvning. Vi samlar gedigen kunskap och expertis för att lösa dina molnbaserade utmaningar. MBG tar sig an din transformationsresa med synsättet "business-first" och levererar lösningar som stöds av Microsoft-plattformen.

  Läs mer

Senaste insikterna

Våra partner

Vi bildar partnersamarbeten och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Här är några av de strategiska partner som vi samarbetar med.

AWS
Google Cloud
Microsoft
Oracle
Pega
Salesforce
SAP
ServiceNow

Nyheter


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

Ta första steget

Vi hjälper våra kunder genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men med dagens nya tekniska funktioner kan vi göra det. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you