carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Agilt. Skalbart. Pålitligt.

Maximera kundlojaliteten med personliga interaktioner och upplevelser

FÖRUTSE KUNDBEHOV - VINN MARKNADSANDELAR


Genom att förlita sig på Cognizants kompetens inom användargränssnitt (UI) - design, rådgivning och SAP:s kundupplevelse-teknik, så kan du ge kraftfulla nya upplevelser till dina kunder via alla kanaler.

Att transformera din CX på 100 dagar eller mindre är möjligt med vår svit för molnramverk, som utökar SAP CX-lösningarna och integreras sömlöst med SAP ECC, SAP S/4HANA och Qualtrics. Genom att använda vår strategi, så kan du:

 • Presentera personligt utformade kunderbjudanden i realtid
 • Skapa ett uppkopplat ekosystem som integrerar efterfrågekedjan med försörjningskedjan
 • Skapa en konsekvent varumärkesröst med räckvid över hela din verksamhet
LÄS MER

LÖSNINGAR

EN HELTÄCKANDE KUNDUPPLEVELSE


En CX-förändringsresa består vanligtvis av tre faser:

 • Utvärdera: Definiera affärscase
 • Engagera: Implementera nya affärsmodeller
 • Förbättra: Maximera avkastningen på investeringen genom pålitlig drift, kontinuerliga förbättringar och processinnovationer

Cognizants prisbelönta kompetens från vår digitala byrå, SAP-expertis och globala leveransmetodik placerar CX i centrum av din verksamhet och hjälper dig att utnyttja alla funktioner i din SAP CX-investering. Dessutom säkerställer våra företagsspecifika ramverk, acceleratorer och dedikerade branschlösningar snabbare lanseringstider och heltäckande kundupplevelser.

Genom att anpassa vårt utbud till varje steg i din CX-förändringsresa tillför vi ditt program verkligt mervärde - oavsett i vilket skede av livscykeln för transformationen du befinner dig.

 • CX-RÅDGIVNING (UTVÄRDERINGSFASEN)

  VISUALISERA OCH PLANERA CX-RESAN

  Vi hjälper ditt företagsteam att identifiera effektiva strategier för CX-transformationen och affärsmodeller, samt att sedan gemensamt planera resan med ett konsultativt tillvägagångssätt. Workshops i detaljerat designtänkande som genomförs i nära samarbete med affärsintressenter hjälper till att konceptualisera och förbereda den övergripande färdplanen för transformation. Den idealiska användarupplevelsen kommer sedan till liv i form av personas och användarkartor. Dessa aktiveras genom följande tjänster:

  • CX - mognadsbedömning
  • Affärscase för CX-transformation
  • Utvärdering av CX-plattform
  • Expansionsstrategi - geografi/bransch
  • Äldre CRM till CX-transformation
  • Workshops i designtänkande
 • CX-IMPLEMENTERING (ENGAGEMANGSFASEN)

  ACCELERERAD UTVECKLING OCH DRIFTSÄTTNING

  Vi förstår att CX-transformation är ett viktigt affärskrav för våra kunder, och dessa program måste implementeras snabbt för att hjälpa till att förverkliga affärscase och ge företaget fördelen med att "vara först på planen".

  Cognizants SAP CX Rapid Deployment Solutions (RDS) är utformade för att sätta fart på din CX-transformationsresa. Vi har antagit en metod som drivs enligt bästa praxis, som effektivt genererar de önskade affärsresultaten, och därigenom förstorar värdet på din investering i applikationspaketet för SAP CX.

  CX RDS innehåller en rik uppsättning av plug-and-play och e-affärsfunktioner, som kan kombineras med förbyggda bransch-/domänlösningar för att leverera digital aktivering och användarupplevelse - i företagsövergripande skala och med en framåtskridande tidsplan. RDS-plattformen har räckvidd över hela cykeln för köpresan (lead-to-cash) och levererar svårslaget mervärde via följande funktioner:

  • Förkonfigurerade bransch-/domänlösningar
  • Integrering med företagets backoffice-system och Qualtrics XM
  • Agil och skalbar B2B/B2C-handel
  • Datadriven kontextuell marknadsföring
  • Nästa generations försäljningsaktivering
  • Effektiv kundservicehantering
 • CX-FUNKTIONSTJÄNSTER (FÖRBÄTTRINGSFASEN)

  UTVECKLA, FÖRNYA OCH ARBETA PÅLITLIGT

  CX-transformation är en resa som fortsätter åt rätt rätt håll efter att du har implementerat plattformarna och affärsprocesserna. Branschstörningar i kombination med innovativa affärsmodeller driver förändringar i snabb takt. Du kommer att uppnå långsiktig framgång från din CX-investering, men bara om du kan fortsätta utveckla och förnya ditt kundlöfte på ett lika snabbrörligt sätt.

  Cognizants CX Managed Services hanterar dina SAP-baserade CX-program och plattformar, vilket säkerställer att dessa förutspår och tillgodoser stigande kundförväntningar. Vi utför detta med våra integrerade DevOps, Agile-support och kontinuerliga integrerings-/ driftsättningsmodeller (CI/CD).

  Vår CX Delivery Framework är en växande datakatalog med bästa praxis, som relaterar till DevOps, Agile och CI/CD-driftsättningsmodeller, samt ett bibliotek med återanvändbar kod, verktyg och punktlösningar. Vi säkerställer förutsägbar plattformsdrift med hög tillgänglighet och hjälper till att korta ner lanseringstider, samtidigt som vi levererar nya affärsfunktioner som utökar räckvidden för dina CX-investeringar.

  Med CX Delivery Framework kan du:

  • Sätta fart på ditt globala skifte
  • Ytterligare berika slutanvändarnas anslutningar med en omnikanal-miljö
  • Planera din molnstrategi för och migrering av SAP CX
  • Implementera versionsuppgraderingar och headless (oövervakad) handel
  • Driftsätta utbyggnader i flera länder
 • CX - SNABBA LÖSNINGAR FÖR DRIFTSÄTTNING

  SNABBSPÅRA DIN CX

  Cognizant påskyndar din transformation av kundupplevelsen med skräddarsydda Rapid Deployment Solutions (RDS) som bygger på SAP:s CX-svit.

  Commerce Cloud RDS
  Vårt Commerce Cloud RDS skapar ett uppkopplat ekosystem som integrerar frontoffice och backoffice, samtidigt som det tillhandahåller branschspecifika lösningar som kan möjliggöra en första lansering på så lite som 100 dagar. Specifika komponenter innefattar:

  • Life Sciences B2B RDS
  • Retail B2C RDS
  • Manufacturing B2B RDS
  • “Lite” Commerce RDS

  Sales Cloud RDS
  Vårt försäljningsmoln RDS ger dina säljteam möjlighet att turboladda sin prestanda och kundnöjdhet med tillgänglighet i realtid av produkt-, prissättnings- och kontraktsdata utöver de 360-gradersvyer av kunder i samtliga kanaler och potentiella sådana.

  Customer Data Cloud RDS
  Erbjuder relevanta, personligt utformade uppdrag i realtid och identifierar nya affärsmöjligheter genom att förena kunddata från alla digitala och fysiska källor.

  Service Cloud RDS
  Säkerställer friktionsfri service integrerad i alla kundkontaktkanaler - från självbetjäningsportaler till kundserviceagenter utökade med AI. Ger ett 360-gradersperspektiv på dina kunder.

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnersamarbeten och strategiska allianser med världsledande företag, så att vi kan utöka vårt tjänsteutbud och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Våra huvudsakliga samarbetspartner är:

AWS
Google Cloud
Microsoft
Qualtrics
SAP

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you