Skip to main content Skip to footer
Tjänster och lösningar för energisektorn och allmännyttiga företag 2023
Cognizant driver digitalt fokus genom tekniska lösningar

Cognizant har identifierats som ledande i alla 5 kvadranter inom "Power and Utilities - Services & Solutions 2023 ISG Provider Lens™ Study". Läs rapporten för mer information om våra unika styrkor inom el- och energibranschen.

ISG-logotyp