Skip to main content Skip to footer
Tjänster för avancerad analys och insikter
Ledande i Everest Group PEAK Matrix®

Cognizant har uppnått ledarstatus i Everest Groups Advanced Analytics & Insights Services PEAK Matrix Assessment 2021. För att ha "byggt särskiljande funktioner genom sitt företagspecifika utbud, Evolutionary AI."

null