carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

FÖRNYA DET SENASTE INOM FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

Cognizant Front Office -optimering

Cognizant Front Office-optimering

Cognizants lösningar och tjänster förbättrar förmögenhetsförvaltares produktivitet och organisationsförmåga.

Transformera företagets kommandocentral.

Front office är själva kärnan av förmögenhetsförvaltning. Med vår uppsättning av digitala lösningar och tjänster kan du optimera det, så att det ökar rådgivarnas produktivitet och organisationsförmåga mellan olika affärslinjer och bokningscenter globalt. Det gör i sin tur att dtt företag fungerar som en enhetlig funktion för förmögenhetsförvaltning. Dessutom blir din verksamhet redo för de samverkande ekosystem, som snart kommer att hantera information, kundärenden och leverans av tjänster i olika kanaler och funktionella silor, samt över tid.
Cognizant Front-Office Optimization transformerar förmögenhetsförvaltning i flera viktiga områden: 
  • Definiera din organisations standarder för kapacitetsmodeller och rekommendera processer och tekniker för olika affärsenheter 
  • Utveckla operativa förbättringar, såsom introduktion (onboarding), pitch book och kundregistrering som kan rationalisera din plattform och generera kundvärde 
  • Utvärdera operativa risker och begränsningsplaner, samt standardiserade mätvärden för engagemang för företagsledningen 
  • Utforska möjligheterna att skapa Centers of Excellence för specifika funktioner
Läs mer om vad vår praxis för förmögenhetsförvaltning kan göra för ditt företag.