carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

DIGITAL KUNDUPPLEVELSE

Cognizant Client Onboarding

Cognizant Client Onboarding

Cognizants helhetsbaserade metod minskar tidsåtgången för introduktionen med en ren, modern CX som håller kunderna nöjda.

Leverera personlig förmögenhetsförvaltning med effektivitet och skalbarhet.

Enligt vårt synsätt är introduktionen mer än bara en affärshändelse. Det är avgörande för relationen med dina kunder. Cognizant Client Onboarding har en helhetssyn på kundengagemang och datainsamling, såväl som informationsleverans, avisering och aktivering. 
Cognizant Client Onboarding för förmögenhetsförvaltning omfattar:
  • Användning av vår designinriktade metod för att skapa praktiska, effektiva upplevelser 
  • En heltäckande driftmodell för kunder, rådgivare och verksamheter, så att din organisation engagerar och ger service åt nya kunder och konton digitalt
  • Samarbete i flera kanaler för att ge transparens och maximera kund-/rådgivarupplevelsen, samtidigt som de mål med introduktionen som ökar affärsvärdet uppfylls
Läs mer om vad vår praxis för förmögenhetsförvaltning kan göra för ditt företag.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you