carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

UPPNÅ OPERATIV FRAMGÅNG

Cognizant Operations Intelligence PlatformTM

Cognizant Operations Intelligence PlatformTM

Cognizants Operations Intelligence Platform (OIP) gör djupdykningar i data – och ger oljeleverantörer information som de behöver för att optimera produktionen, minska kostnaderna och förbättra beslutsfattandet.

Transformera ditt sätt att betrakta operativa data

Cognizants OIP transformerar en mångskiftande informationsinsamling till en kraftfull och samarbetsvänlig beslutsmiljö, skräddarsydd för olje- och gasföretag. Genom att ge tillgång till data i realtid och datavisualiseringar, samt förbättrade övervaknings- och aviseringsfunktioner, så hjälper OIP leverantörer att förbättra den ekonomiska utvecklingen, optimera reservåterhämtning och minska riskerna med offshore-bemanning.
Med OIP kan du:
 • Optimera produktionen och arbetet med reservåterhämtning
 • Minska risken för offshore-personal, samt förbättra miljöhälsan och säkerheten (EHS)
 • Öka tillförlitligheten och produktionseffektiviteten för utrustning och anläggningar med processövervakning
 • Främja samarbete i hela organisationen
YTTERLIGARE FUNKTIONER

Stödjande tjänstefunktioner

 • IOT-ANSLUTNINGAR FÖR DIGITALA FÖRETAG

  Transformera ditt sätt att betrakta fältdata

  Cognizants OIP är en IoT-baserad Industri 4.0-lösningsaccelerator som ansluter maskiner, system och arbetskraft för att skapa ett digitalt företag. OIP är vår branschspecifika lösning som möjliggör effektivt beslutsfattande och proaktiv drifthantering i oljefält genom att ge tillgång till data, datavisualisering, förbättrade övervaknings- och aviseringsfunktioner, samt tillgång till relevanta system och stödjande dokumentation. Stödjande tjänstefunktioner från Cognizant omfattar:

  • Integrering med befintliga IT- och sensorsystem för att tillhandahålla generella, företagsomfattande intelligenta instrumentpaneler.
  • Implementering av specifika nyckeltal för verksamheten (KPI) och operativa parametrar relaterade till övervakning av produktion och alla andra tillgångars affärsfunktioner, samt utlösande aviseringar för proaktiv hantering av tillgångsdrift.
 • BÄTTRE SAMARBETE OCH DELNING

  Ett integrerat arbetssätt

  Cognizant OIP levererar en delad informationsmiljö i hela verksamhetsteamet och integrerar realtidsdata med underhålls- och konstruktionsdata för att ge en omfattande svit med information och visualiseringar, som ger en förbättrad bild av tillgångars prestanda och tillstånd. Tjänstefunktioner från Cognizant som stöder dessa funktioner kan hjälpa till att leverera:

  • Förbättrat samarbete: gör det möjligt för den lokala personalen att stödja den dagliga offshore-verksamheten i realtid, med tillgång till rätt personer och information för att främja bättre och snabbare beslutsfattande.
  • Förbättrad åtkomst till och delning av information: levererar en delad informationsmiljö i hela verksamhetsteamet och integrerar realtidsdata sömlöst med underhålls- och konstruktionsdata för att ge en omfattande svit med information och visualiseringar, som ger en förbättrad bild av tillgångars prestanda och tillstånd.
  • Ett integrerat sätt att arbeta: när data integrerats kan tvärfunktionella tillgångsteam och supportfunktioner interagera med OIP genom olika samarbetsmiljöer för att stödja uppströmsverksamheter.
OLJE- OCH GASHANTERING

Ledarskap

Brian Jones

Vice President and Practice Head, Energy and Utilities

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper våra kunder genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men med dagens nya tekniska funktioner kan vi göra det.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you