carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Minska förlusterna i ärenden

Cognizants öppna skaderevision 

Cognizants öppna skaderevision 

Upptäck fel i skaderegleringen innan ärendet avslutas och pengarna är borta.

Granska mappar automatiskt och förhindra ekonomisk förlust.

Skadeförsäkringsgivare betalar ofta ut för mycket i skadeärenden på grund av fel i skaderegleringsprocessen. Cognizant Open Claims Audit hjälper ledare att granska skadeärenden automatiskt - innan de avslutas - och minska fel som kan leda till förlust.
Med den här lösningen, som innehåller avancerade regler och språkteknologi, kan du minska ekonomiskt läckage och driva förbättrade processkrav. Övergången från att ta stickprov på ärendemappar efter utbetalning till automatiserad skadeanalys i realtid i åtta dimensioner. Alla mappar förkontrolleras enligt branschens bästa praxis och dina egna policyer.
Läs mer om våra lösningar för skadeförsäkring för ditt företag.

Minska läckaget på skadeärenden med Cognizant Open Claims Audit

SPELA UPP VIDEO

LEDNINGEN INOM FÖRSÄKRING

Ledningen

Aditi Saraf

Venture Leader, Open Claims Audit

Agil Francis

Senior Principal and Consulting Leader

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna att blicka både bakåt och framåt. Det är ett stort åtagande, men de nya digitala möjligheterna är stora och fortsätter att växa. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.