carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

EFFEKTIVISERA NYCKELPROCESSER

Cognizants automatiserade inhämtning av  försäkringsinformation

Cognizants 
automatiserade inhämtning av
försäkringsinformation

Ge affärsfunktioner snabbare tillgång till information, som behövs för att underlätta beslut.

Automatisera informationsinhämtning för snabbare underwriting, ärendehantering och policyadministration

Insamling av dokument är väsentligt för försäkringsbranschen. Tjänsteleverantörer kräver otaliga formulär, brev, fax, e-postmeddelanden och annan korrespondens från olika intressenter för att möjliggöra funktioner, såsom underwriting, skadereglering och policyadministration. Hittills har inhämtning av dokumentation varit en i stort sett manuell uppgift, som i de flesta fall kräver hundratals medarbetare. 
Cognizant Insurance Intake Automation är utformat för att påskynda processen för informationsinhämtning. Den här SaaS-produkten möjliggör identifiering, klassificering, sortering och dirigering av dokument, så att affärsfunktioner har snabbare åtkomst till informationen som krävs för att underlätta beslut.

En kognitiv SaaS-produkt designad för för­säk­rings­bran­schen

SPELA UPP VIDEO

MONTER

Utvalda tjänster

FÖRSÄKRING

Automatisering av försäkringar är motgiftet mot dina dataproblem

 • Expand

  Utmaningen

  Ekonomisk transparens växer fram som en viktig drivkraft för kundnöjdhet i den alltmer konkurrenskraftiga sjukförsäkringsbranschen. Ett stort vårdförsäkringsbolag fick sig en läxa när de nästan förlorade en stor kund som uppdragsgivare till följd av strul med att sammanställa data för skadeärenden och de medförande problemen för medlemsservice. En osynkroniserad motor för skadeärenden ledde till felaktig uppföljningsfakturering, så försäkringsgivaren blev tvungen att manuellt kontakta medlemmar, vars skadeärenden hade betalats ut felaktigt eller fortfarande var obetalda.

  Medlemmarna var väldigt missnöjda med sin tjänst och en av gruppens största uppdragsgivare förberedde sig på att lämna. Problemet skapade också utmaningar med att effektivt kunna lägga till nya kundkonton.


  Vår metod

  Att identifiera, extrahera och på nytt framlägga berörda transaktioner beräknades ta minst två veckor, så vi effektiviserade denna process genom att skapa en uppsättning av automatiseringsverktyg som använde minimala mängder data för att identifiera osynkroniserade konton. Vi korrigerade fel som demografiska felaktigheter och genererade nya transaktioner som satte systemets totalsummor i balans.

  Dessutom lyckades vi med planen att lägga till flera stora uppdragsgivares konton med hjälp av våra automatiska verktyg, som synkroniserar ackumulatordata som delas med medlemmarna över flera motorer för skadeärenden.

  Att upprätthålla synkroniseringen av skadeärendedata håller medlemmarna nöjda

  Eftersom hälso- och sjukvårdsindustrins fokus på kundservice skärps, så kommer exakta medlemsuppgifter att vara en kritisk konkurrensförutsättning. Cognizants automatiseringsverktyg för synkronisering av delade ackumulatordata kommer att fortsätta att göra det möjligt för denna försäkringsgivare att leverera högkvalitativ medlemsservice, effektivisera administrativ prestanda och säkerställa datakvalitet och noggrannhet.

  89 %

  mindre av personalens arbetstid går åt till avstämningar

  86 %

  mindre tid går åt till upprättande av nytt konto

  10 %

  förbättrad noggrannhet inom skadereglering

  Förbättring av

  kundlojalitet och -nöjdhet

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.