carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

STAKA UT VÄGEN FRAMÅT

Cognizant Digital Maturity Diagnostic

Cognizant Digital Maturity Diagnostic

Utvärdera verksamhetens digitala mognad, få inblickar i hur digitala ledare inom försäkring arbetar och undersök det bästa sättet att gå vidare.

Skapa och tillämpa en omfattande digitaliseringsplan.

Digital transformation står högst upp på dagordningen för dagens försäkringsgivare. Men användningsgraden varierar starkt, eftersom etablerade aktörer ofta lanserar fragmenterade engångsinsatser med bristfällig samordning.
Cognizant Digital Maturity Diagnostic (DMD) är ett utvärderingsverktyg som analyserar och jämför graden av digitalisering i företaget mot liknande aktörer. Vår diagnostiska rapport identifierar luckor och förbättringsmöjligheter, stakar ut en väg framåt och följer upp framstegen under digitaliseringsprocessen.
Läs mer om våra lösningar för skadeförsäkring för din verksamhet.

Så ökade digitala lösningar effektiviteten för Selective Insurance

Spela upp video

LEDNINGEN INOM FÖRSÄKRING

Ledningen

Christopher Blatchly

Global Insurance Consulting Leader

Global Insurance Consulting Leader
Mark Nobilio

Digital Domain Leader

Digital Domain Leader, Insurance

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att både blicka bakåt och framåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.