carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

FÖRBÄTTRA KVALITETEN OCH MINSKA KOSTNADERNA

Cognizants digitala liv- och pensionsförsäkring

Cognizants digitala liv- och pensionsförsäkring

Uppgradera din verksamhet inom livförsäkring och hantera kundernas växlande behov med digital transformation.

Livet står inte stilla. Dina system bör inte heller göra det.

Dagens försäkringskunder förväntar sig enkla försäkringsprodukter som återspeglar deras nuvarande livssituation, och digitala tjänster som förutser hur deras behov kommer att förändras. De vill ha praktiska alternativ för självbetjäning, godkännande av applikationer och skadeärenden inom några timmar istället för dagar, samt transparent interaktion i samtliga kanaler dygnet runt.
Cognizants digitala liv- och pensionsförsäkring hanterar dessa utmaningar genom att din verksamhet får möjlighet att interagera direkt med kunderna, effektivisera driften, konsolidera system och förkorta lanseringstiden i optimal skala – samtidigt som driftskostnaderna minskar. Vi erbjuder våra kunder gedigen försäkringsexpertis och en omfattande portfölj med digitala verktyg och automatisering.
Läs mer om våra lösningar för arbetsgivarförmåner, liv-, pensions-, och livränteförsäkringar för ditt företag.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you