carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

MÖJLIGGÖR DATADRIVNA BESLUT

Cognizants färdplan för och  lansering av datastrategi

Cognizants färdplan för och

lansering av datastrategi

Ta fram en strategi som säkerställer att verksamhetens data driver företaget till dess fulla potential.

Upprätta en hållbar infrastruktur för tillväxt.

Kapitalförvaltare har betydande mängder data. Tillsammans med en stark datahanteringsstrategi och styrelseskick, så kan de utgöra den grund för enkelhet och personanpassning som investerare efterfrågar.  
Samarbeta med våra team för att utveckla en datastrategi för din verksamhet som är molnbaserad och möjliggör datadrivna beslut för investeringsprocesser och kartläggning av verksamheten.
Cognizant Data Strategy Roadmap and Rollout-tjänster omfattar:
  • Molnstrategi 
  • Avancerad analys med dataforskning för att prioritera investeringsidéer 
  • Dataupptäckt med hjälp av AI och maskininlärning för att avsöka tusentals sidor med investeringsrapporter och faktoranalys, etc.
  • Implementering av avancerade statistiska och numeriska modeller för riskrapportering och faktorbaserade passiva investeringar
Läs mer om vad vår praxis för förvaltning av tillgångar kan göra för ditt företag.