carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

MÖJLIGGÖR DATADRIVNA BESLUT

Cognizant Data Strategy Roadmap and Rollout

Cognizant Data Strategy Roadmap and Rollout

Ta fram en strategi som säkerställer att organisationens data driver företaget till dess fulla potential.

Upprätta en hållbar infrastruktur för tillväxt.

Kapitalförvaltare har betydande mängder data. Tillsammans med en stark datahanteringsstrategi och styrelseskick, så kan de utgöra en grund för enkelhet och personanpassning som investerare efterfrågar.  
Samarbeta med våra team för att utveckla en datastrategi för din organisation som är molnbaserad och möjliggör datadrivna beslut för investeringsprocesser och verksamhetsspårning.
Cognizant Data Strategy Roadmap and Rollout-tjänster omfattar:
  • Molnstrategi 
  • Avancerad analys med dataforskning för att prioritera investeringsidéer 
  • Dataupptäckt med hjälp av AI och maskininlärning för att avsöka tusentals sidor med investeringsrapporter och faktoranalys, etc.
  • Implementering av avancerade statistiska och numeriska modeller för riskrapportering och faktorbaserade passiva investeringar
Läs mer om vad vår praxis för tillgångshantering kan göra för ditt företag.