carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

KONTROLLERA KOMPLEXITETEN

Cognizant Data Integrity and Control™

Cognizant Data Integrity and Control™

Skydda orderhanteringssystemet och transaktionsdata med vår kostnadseffektiva företagslösning.

Modernisering och integrering av system för datakvalitet, regelefterlevnad och tillit

Dataintegritet är livsnerven för finansiella institutioner. Den gör att de kan hålla jämna steg med nya bestämmelser, upprätthålla kundernas förtroende och konkurrera på en marknad med allt mindre utrymme för expansion. För att uppnå verklig dataintegritet måste organisationer ge backoffice möjlighet att ta sig an den växande volymen av och komplexiteten i handels- och transaktionsdata, samt överge fragmenterade äldre system och tidskrävande manuella rapporterings- och avstämningsrutiner.
Utnyttja kunskapen, tjänsterna och partnersamarbeten med Cognizant Data Integrity and Control för att förnya post-trade-verksamheten genom:
 • Mångsidiga interaktionsmodeller
 • Smidig dataintegrering
 • Datamigreringsfunktioner
 • Avancerad automatisering och analys för realtidskontroll och regelefterlevnad
 • Principfast företagsövergripande dataintegritet
Läs mer om vad våra post-trade-lösningar och  kapitalmarknadsverksamhet kan göra för ditt företag.
MONTER

Utvalda tjänster

KAPITALMARKNADER

Så förbättrade en bank dataintegriteten och sparade miljoner i driftkostnader

 • Expand

  Utmaningen

  En global investeringsbank behövde se över sin avstämningsprocess mellan olika system och sina kontrollstandarder för att kunna uppfylla nya, stränga regleringskrav, samt minska tiden för nya kontroller. Bankens interna äldre verktyg för intersystemkontroller extraherade data från 4 000 källor, och visade sig ofta vara inkonsekvent, duplicerande och opålitligt. Dessutom närmade sig slutet för plattformens hård- och mjukvara, och själva plattformen var varken optimerad för att möta nya regleringskrav eller för att stämma av data i realtid. Banken vände sig till Cognizant, dess långvariga samarbetspartner för kapitalmarknadsplattformen. med det starka teamet på 1 500 medarbetare vid vårt Reconciliation Center of Excellence, för en modern lösning som skulle hjälpa dem att övervinna deras utmaningar.


  Vår metod

  Efter att ha arbetat med banken i över ett decennium är vi välbekanta med den befintliga plattformen för avstämning mellan system och dess begränsningar. Utifrån vår expertis inom avstämningar jämförde vi de främsta leverantörerna inom avstämningsplattformar med utgångspunkt i åtta huvudparametrar: risk i slutet av livstiden, sänkt operativ risk, prestanda och volymkapacitet, dagshandelskapacitet, lanseringstid och migrerings- och driftkostnader, samt kompatibilitet mellan system.

  Vi hjälpte banken att hitta den bästa plattformen av sitt slag och valde Greshams Clareti Transaction Control (CTC) för dess flexibilitet, innovativa teknik och realtidskapacitet. Cognizant implementerade CTC-plattformen på åtta veckor och hade ett nära samarbete med Gresham för att förbättra bankens kontrollmiljö. Vi byggde nästan 500 nya kontroller och avstämningar, och driftsatte den företagsomfattande lösningen till geografiska områden, tillgångsklasser och affärsenheter. För att säkerställa att uppdragskritiska data var kompletta, korrekta och konsekventa utformade vi plattformen, så att den uppfyllde alla viktiga lagstadgade krav för risk-och datahantering.

  Ett partnersamarbete som banar väg för en robust avstämningslösning

  Den snabba migreringen från en serie av äldre punkt-till-punktslösningar till en enhetlig, modern lösning, hjälpte banken att förbättra sin dataintegritet, säkerställa regelefterlevnaden och förbättra sin riskprofil och insyn. Nu kan bankens användare aktivera 70 nya kontroller per månad istället för de 5 till 10 kontroller som var möjliga före implementeringen, vilket gav banken besparingar på 8,6 miljoner USD och minskade kostnaden per kontroll med nästan hälften. Samtidigt förbättrades avstämningskvaliteten avsevärt. Lösningen eliminerade flera manuella processer, optimerade driften med 60 procent och förbättrade åldersprofilen med 70 procent, samtidigt som banken kunde hantera alla transaktioner i det centraliserade systemet. Dessutom bidrar Cognizants samarbete med Gresham till att vi kan erbjuda löpande funktionstjänster, som tillgodoser bankens samtliga avstämningsbehov – från drift till teknik.

  LÄS HELA ARTIKELN »

  8,6 miljoner USD

  lägre driftkostnader

  50 %

  lägre kostnad per kontroll

  ~500

  nya kontroller

LEDNINGEN INOM KAPITALMARKNADER

Ledningen

Jerome Dumaine

Vice President, BFS, Global Capital Markets Strategy and Solutions