carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

GE PERSONALEN NYA MÖJLIGHETER MED PRODUKTER I VÄRLDSKLASS

Cognizants produkter och plattformar gör problemlösning lättare, lanseringstider kortare och affärstillväxt enklare.

SÄTT IGÅNG ETT ARBETE SOM FUNGERAR BÄTTRE


Kvalitetsutveckling i hög hastighet i stor skala är vårt mantra. Vi anser att hela livscykeln för en produkt – från idé till tillförlitlighet och drifttid – är viktig. Våra utvecklare och arkitekter använder Agile-metoder för att kombinera fullstacksutveckling av programvara med användardriven design. Vi fokuserar på PaaS-miljöer (Platform as a Service) för programvaruutveckling för att säkerställa kvalitet, molnportabilitet och säkerhet för alla produkter. Vårt mål är att skapa den rätta programvaran som uppfyller dina behov direkt med produkter som fungerar smartare och snabbare.

PRODUKTER

Digital Business
Cognizant BigDecisions®

Cognizant BigDecisions är en heltäckande, molnbaserad lösning för datasjön och analys, som hjälper kunderna att utvinna nyttig information för att lösa specifika affärsproblem. Den matar in alla typer av data - från strukturerade till ostrukturerade och från batchar till realtid, samt tillämpar avancerad analys och artificiell intelligens för att skapa insikter.

Försäkring
Cognizant Open Claims Audit

Cognizant Open Claims Audit förhandsgranskar skadeärenden som lämnats in av skadereglerare enligt bästa praxis och handläggningspolicy. Den möjliggör för handläggare att utvärdera markerade ärendemappar före avslut och utbetalning. Handläggarna kan därmed korrigera fel för att minska den ekonomiska förlusten och driva processförbättring med en omfattande bild av skadereglerarnas tillvägagångssätt.

Försäkring
Cognizant Workers Compensation Care Analysis

Cognizant Workers Compensation Care Analysis tillhandahåller hantering av vårdkostnader för ersättningsärenden rörande arbetsskadeförsäkringen. Den jämför skadeärenden med en mycket stor databas av befintliga ärenden och använder evidensbaserade behandlingsriktlinjer för att minska upp till 10 % av förlusterna inom det här högkostnadsområdet. Produkten samlar in granskningar av vårdbehov, vårdplanskontroll och ett kassaskåpssäkert ramverk för identifiering av inkonsekvenser i skadeärenden för att eliminera irrelevanta vårdtjänster utan att äventyra patientvården.

Biovetenskap
Cognizant Document Accelerator

Cognizant Document Accelerator minskar den tid det tar att utveckla viktig klinisk testdokumentation genom att göra det möjligt att skapa och granska innehåll i en anpassad samarbetsmiljö med inbyggda arbetsflöden, samt effektiv uppgiftshantering och spårning.

Försäkring
Cognizant Risk Profile Gateway

Cognizant Risk Profile Gateway påskyndar insamlingen och leveransen av den viktiga hälsoinformationen som krävs för att skapa en livförsäkringspolicy genom att hela processen digitaliseras via den säkra plattformen.

BIOVETENSKAP
Cognizant Shared Investigator Platform

Med Cognizant Shared Investigator Platform blir kliniska prövningar effektivare och smidigare genom att överflödigt arbete elimineras för sponsorer och kliniska platser. Detta kan leda till förbättrad drifteffektivitet, minskade kostnader för att skapa och underhålla egen teknik, snabbare start på studien och mer tid till patienterna.

FÖRSÄKRING
DIGITAL PENSIONS­VERKSAMHET

Integrerade digitala plattformar hjälper till att minska kostnaderna och öka tillgångstillväxten, med mera.

FÖRSÄKRING
RPA-AS-A-SERVICE

RPA-as-a-Service gör att försäkringsgivare kan anpassa sig till nya krav med en nivå av flexibilitet och operativ förutsägbarhet, som är svår att uppnå med enbart mänsklig personal.

SENASTE INSIKTERNA

PERSPEKTIV
Metoder inom protokollutveckling: ställer du...

För att effektivisera kliniska prövningar behöver...

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you