carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

En hållbar framtid som drivs av intuitiv teknik

Uppnå verklig motståndskraft. Datastödda hållbarhetsstrategier hjälper dig att anpassa dig till en föränderlig värld med övermänsklig hastighet.

 

En hållbar framtid som drivs av intuitiv teknik

Uppnå verklig motståndskraft. Datastödda hållbarhetsstrategier hjälper dig att anpassa dig till en föränderlig värld med övermänsklig hastighet.

 

Föreställ dig hållbar affärstillväxt

Världen är oförutsägbar. Från klimatkatastrofer till globala hälsokriser och skärpta krav på regelefterlevnad - företag måste ge sig i kast med ökad osäkerhet och risk.

Samtidigt har intressenterna höga förväntningar – de håller ledare ansvariga för att bidra till en hållbarare och rättvisare värld.

Med rätt teknik kan företag förutse förändringar, agera med tillförsikt och minska riskerna. När du inkluderar hållbarhet i strategi och verksamhet, så kan du förutse vad som kommer ske härnäst och ta tillvara nya möjligheter när de dyker upp.

Läs rapporten The Future of Us

Trycket på förändring kommer från alla håll

80 %

Tillsynsmyndigheter

80 % av den globala ekonomin omfattas nu av ett nettonollmål för utsläpp

78 %

Investerare

78 % av investerarna anser att hållbara investeringar är en riskreducerande strategi

81 %

Kunder

81 % av kunderna anser att företag bör bidra till att förbättra miljön

USD 1,3 bilj.

Planeten jorden

1,3 biljoner USD är kostnaden för klimatrelaterade väderhändelser som påverkar företag

Upptäck möjligheterna som formar framtiden för oss

Ditt gensvar kommer att definiera samhället, handeln och företag för kommande generationer

FALLSTUDIE

I praktiken

En stor återförsäljare använder IoT för att samla in data snabbare från mätare, fordonsparker och andra energikällor, så att denne kan förutse och förhindra kostsamt matsvinn.

Utforska mer

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you