carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Var relevant. Alltid.

Förnya din driftsmodell, så att den registrerar förändringar och reagerar direkt på de skiftande behoven hos ditt företag, din personal och dina kunder.

Var relevant. Alltid.

Förnya din driftsmodell, så att den registrerar förändringar och reagerar direkt på de skiftande behoven hos ditt företag, din personal och dina kunder.

Är ditt företag redo för allt?

Om det är något som dagens företag kan räkna med, så är det ovisshet. Från försörjningskedjan och klimatinstabilitet till global hälsokris och talangbrist - de prioriteringar du fokuserar på nu kommer att avgöra hur du hanterar det som sker härnäst.

För framtidsklara verksamheter innebär detta en möjlighet att förnya grundläggande element – teknik, talang, ESG (samhällsansvar) – för att ligga steget före växande förväntningar och konkurrenter. Alltid.

Ta reda på hur ledare som du förbereder sig för morgondagens utmaningar i Ready for Anything: What It Means to Be a Modern Business, som innehåller våra perspektiv på forskning och utförts av Economist Impact med stöd av Cognizant.

Läs rapporten

Flera prioriteringar framhäver utmaningens storlek och omfattning

Nu är det dags att lägga grunden för långsiktig framgång. Ledarnas utmaning ligger i att fokusera rätt för att göra förändringarna och transformationen som krävs, för att bli framtidsklar.

HÄR SKA DU LÄGGA FOKUSEN

Hur står sig din verksamhet?

När allt känns lika viktigt är det svårt att veta var man ska prioritera och fokusera. Utvärdera verksamhetens framtida beredskap med Future-Ready Business Benchmark, som utvecklats av Economist Impact med stöd av Cognizant. 

Använd verktyget

Hur står sig din verksamhet?

När allt känns lika viktigt är det svårt att veta var man ska prioritera och fokusera. Utvärdera verksamhetens framtida beredskap med Future-Ready Business Benchmark, som utvecklats av Economist Impact med stöd av Cognizant.

Använd verktyget

Prioritera, fokusera och skapa en framgångsepok

Omstrukturera kärnelementen i din verksamhet, så att de är självbärande och sammanlänkande genom teknik, talang och ESG (samhällsansvar).

TEKNIK
Det är enkelt att införa ny teknik, men inte att skapa värde

Transformationens drivkrafter av idag – IoT, moln och AI – börjar alltmer räknas till standardutbudet, vilket ger utrymme för att upptäcka nya möjligheter med ny teknik, såsom blockkedjor, kvantdatorberäkning och robotik. Dock hägrar en utmaning med att skapa värde när företag kämpar med att realisera avkastning från nya teknikinvesteringar.

TALANGHANTERING
Personalstrategier behöver en omfattande översyn

Medan många ser en minskande personalstyrka, som det huvudsakliga problemet rekryteringsansvariga står inför, så är verkligheten den att företag brister med att förbereda människor för framtidens arbete. Utforska hur fokusen på teknik, utan att fullt ut investera i människorna bakom den, skapar hinder för framtida beredskap.

MILJÖ, SAMHÄLLE, STYRELSESKICK
Minska klyftan mellan åtaganden och åtgärder för ESG

90 % av beslutsfattarna håller med om att du inte kan vara en modern verksamhet utan en sammanhängande ESG-strategi (samhällsansvar - environment, social, government). Dock finns det en enorm koppling mellan faktiska planer och verkliga åtgärder - en klyfta som måste försvinna när kunder, anställda, investerare och tillsynsmyndigheter i allt högre grad granskar ESG-framsteg och börjar hålla verksamheter mer ansvariga.

Nyckeln till beständig relevans: Intuition.

Föreställ dig att kunna förutse förändring och agera innan dina konkurrenter gör det. Föreställ dig att tryggt fatta databaserade beslut vid den perfekta tidpunkten. Föreställ dig att alltid vara relevant för dina kunder.

Det är intuitionens kraft och löfte.

Läs mer

Nyckeln till beständig relevans: Intuition.

Föreställ dig att kunna förutse förändring och agera innan dina konkurrenter gör det. Föreställ dig att tryggt fatta databaserade beslut vid den perfekta tidpunkten. Föreställ dig att alltid vara relevant för dina kunder.

Det är intuitionens kraft och löfte.

Läs mer

*Disclaimer och ansvarsbegränsning

De synpunkter och åsikter som uttrycks på den här sidan är Cognizants egna, och återspeglar inte nödvändigtvis Economist Impacts uppfattning och policyer. Data som presenteras kommer från en ledarundersökning från Economist Impact med stöd av Cognizant, vilken genomfördes 2022.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.