carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Molnmigrering

Vad är molnmigrering?

Molnmigrering är processen att flytta en organisations applikationer, inklusive data, tjänster, processer och andra affärskomponenter, till en molndatormiljö. Det handlar vanligtvis om att överföra dessa element från lokala datacenter och servrar till molnet, eller från en molnmiljö till en annan.

Bland metoderna för molnmigrerng förekommer: greenfield, som innebär att applikationer byggs på moln med en "cloud first"-metod och inhämtar molnfunktionalitet. Brownfield är en annan, som innefattar migrering av IT-system till molnet (rehosting), omformatering, ändring av arkitektur och plattform och omstruktuering - alltså en kombination av båda strategierna greenfield och brownfield.

Vad är affärsnyttan med molnmigrering?

Genom att migrera en del eller alla sina datatillgångar till molnet kan en organisation uppnå följande fördelar:

  • Affärstransformation. Flytta och innovera snabbare, modernisera föråldrande infrastruktur, skala globalt, få bättre insikter från data och omstrukturera organisationsmodeller för att skapa bättre kundupplevelser.
  • Digital transformation. Uppnå digital transformation genom att förbättra snabbrörlighet, möjliggöra bättre användning av avancerad teknik och underlätta kulturförändringar.
  • Sammanslagning av datacenter. Ägna mindre tid åt att hantera datacenter, och mer tid på att driva verksamheten genom att migrera till molnet.
  • Kostnadsbesparingar. Kontrollera kostnader med hjälp av konsumtionsbaserad prissättning och eliminera dyra anläggningskostnader för lokala miljöer.
  • Snabbrörlighet och skalbarhet. Använd autoskalning och skalbarhet för att möta organisationens högsta krav utan att tillhandahålla överskottskapacitet.
  • Geografisk räckvidd. Få åtkomst till applikationer från vilken plats och enhet som helst, samt nyttja molntjänstleverantörernas anslutningsbara stamnät.
  • Integrering. Integrera med andra system (programmeringsgränssnitt, API) sömlöst och kostnadseffektivt.
  • Enkelhet. Skynda och förenkla installationen av data och applikationer, samt gör uppdateringarna automatiska.
  • Mindre underhåll. Överför ansvaret till en molntjänstleverantör för underhåll av hård- och mjukvara, samt nätverksinfrastruktur.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA