carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Intelligens på begäran

SKAPA NYTT AFFÄRSVÄRDE FRÅN EKONOMI OCH REDOVISNING

Cognizant Digital Finance and Accounting kan omvandla gårdagens transaktionssystem till en källa till värdefulla affärsinsikter.

Med tanke på efterfrågan i dagens ekonomiska förhållanden är det viktigt att CFO:er genomdriver digital omvandling av den ekonomiska verksamheten till en strategisk affärspartner som ökar tillväxten.

Cognizant kan hjälpa dig att uppnå det här målet. Vi ger din organisation möjligheten att tillhandahålla de insikter som verksamheten kräver och f¨¨å processer som är konsekventa, agila och effektiva. De underliggande systemen fungerar som en väloljad maskin, och processerna ger värde via procure-to-pay, beställning till betalning, record to report samt ekonomisk planering och analys med hjälp av vår teknik, automation och bransch- och domänexpertis. Med vårt paket för digital ekonomi och redovisning får du nästa generationens funktioner och en digital spelplan för framtida integreringar samtidigt som dina befintliga investeringar optimeras och viktiga processer, kunskaper, system och analys integreras. Från att strömlinjeforma transaktionsarbetsflöden till att göra ekonomisk intelligens tillgänglig på begäran – vi omvandlar ekonomi och redovisning digitalt så att de genererar värde för organisationen.

Med Cognizant Digital Finance & Accounting kan du:

  • uppnå överlägsna finansiella och affärsmässiga resultat med ekonomiprestanda i världsklass
  • Uppnå snabbhet och smidighet i integreringen av affärsverksamheter
  • tillhandahålla harmoniserade, berikade och kontextuella data tillsammans med analytisk förmåga för att driva affärsbeslut
  • Ge förbättrade kund- och användarupplevelser
VISA PDF

Optimera ekonomiska investeringar

Frigör rörelsekapital att skapa mer resultat med färre resurser och att utvecklas från en transaktionsbearbetningsroll till en källa till värdefulla affärsinsikter.
Omvandla verksamheterna

Omvandla ekonomiverksamheten digitalt till en strategisk affärsfunktion med Cognizants gedigna branschexpertis som vägledning.
Fatta databaserade beslut

Överbrygga klyftor och sammanför flera datakällor till en enskild datamängd. Ändra datatolkningen från ett dåtidsperspektiv till prognoser och prediktivt beslutsfattande.
Anslut flera ERP-lösningar

Integrera befintliga ERP:er och äldre system och tillämpa konsekventa, effektiva processer som ger verksamheten snabbhet och agilitet.
Se helheten

Fatta bättre beslut med vårt lättanvänt analyslager – och visualisera vad som pågår med instrumentpaneler och detaljverktyg.
Sätt robotarna i arbete

Leverera RPA (robotiserad processautomation) as a service via HPA - ett Cognizant-företag. Våra chattrobotar ger konsekventa resultat med {0},{1} % noggrannhet i första cykeln.

25 miljoner USD

i besparingar i affärsresultatet för ett globalt vattenteknikföretag

LÄS MER

VÅRA PERSPEKTIV

LEDARSKAP

Tom Klein

Vice President, Finance & Accounting
Digital Business Operations

BIOGRAPHY


TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.