carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Förbättra kundupplevelsen

Öka intäkterna
med service som 
överträffar förväntningarna

Omvandla kundservice till en överlägsen användarupplevelse – och ge nytt värde från ditt kontaktcenter med Cognizant Digital Customer Service.

Den digitala revolutionen har omdefinierat kundernas förväntningar. Kunderna förväntar sig att du känner igen dem, har en korrekt bild av deras historia och förstår eller till och med förutser deras nuvarande och framtida behov.

Dagens kontaktcenter behöver transformera de tjänster som de levererar, och dem som gör det kommer att uppnå goda resultat. Faktum är att 86% av kunderna är villiga att betala mer för att få bra kundservice. Däremot kommer företag som misslyckas att uppleva betydande bakslag, eftersom kunderna utan tvekan flockas kring dem som ger de bästa upplevelserna.

Cognizant Digital Customer Service skapar och hanterar nästa generationens servicefunktioner, som ger upphov till nya intäktsgenererande möjligheter. Från analys som avkodar kunders attityder i realtid till robotiserad processautomation och AI, som gör självbetjäning enkelt – vi hjälper till att optimera dina kundupplevelser med ett flexibelt, modernt och kostnadseffektivt tillvägagångssätt.

Med Cognizant Digital Customer Service kan du:

  • Påskynda omvandlingen av kundupplevelsen.
  • Förbättra den genomsnittliga intäkten per kund genom korsförsäljning och merförsäljning.
  • Förbättra varumärkets anseende och öka kundernas lojalitet och återkommande köp.
  • Optimera kontaktcentrets personal och förbättra produktiviteten för att minska driftskostnaderna.
VISA PDF

Introducera robotar och automation

Designa, implementera och påskynda introduktionen av digitala agenter i ditt kontaktcenter. Få samtalseliminering, kanaldeflektion, biometrisk autentisering och digital självbetjäning.
Förbättra agentens produktivitet

Förbättra agentens effektivitet både när det gäller att bistå kunder och i merförsäljning och korsförsäljning för att generera mer värde.
Öka kvalitet och efterlevnad

Få 100% kvalitetssäkring med bättre insikter om kundernas nöjdhet och attityder. Minska kundbortfallet och kostnaderna för regelefterlevnad.
Kombinera mänskliga och virtuella agenter

Skapa och hantera framtidens kontaktcenters arbetskraft som smidigt kombinerar virtuella och mänskliga agenter i realtid över flera kanaler.
Integrera plattformar

Konsolidera personalhanteringsplattformar, analyser och AI med Cognizants processexpertis. Leverera multikompetenta prognoser, schemaoptimering och avancerad rapportering av agentföljsamhet.
Skala inför framtiden

Minska kostnaderna för licenser, infrastruktur och maskinvara med leverans av och prissättningsmodeller för affärsprocesser som en tjänst. Skala enkelt för att öka resurserna under perioder med hög belastning.

200,000

konton flyttade till onlinebaserad, papperslös fakturering för lägre kostnader.

LÄS MER

VÅRA PERSPEKTIV

LEDARSKAP

Robert Jimenez

Vice President
Cognizants digitala verksamhet

BIOGRAPHY


TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you