Skip to main content Skip to footer
Fallstudie

Utmaningen

Saint-Gobain Abrasives är världens ledande tillverkare av slipprodukter, som formar och ytbehandlar ett brett utbud av olika material. Företaget har gedigen historia beträffande produkter, forskning och utveckling (FoU), samt teknisk kvalitet. Dess ledning ville att det kundinriktade EMEA-teamet skulle ha alltigenom högkvalitativa verktyg, för att på så vis främja affärsutveckling och försäljningstillväxt.

Tillväxt genom förvärv hade gjort att Saint-Gobain Abrasives blivit utan ett standardiserat kundvårdssystem (CRM) i EMEA. Dess nordamerikanska verksamhet hade standardiserat Salesforce med stor framgång - ett resultat som dess EMEA-ledning var angelägen om att ta efter. Projektet skulle kräva en skräddarsydd Salesforce-implementering i 25 länder, däribland Sverige, Norge, Danmark och Finland, som skulle innebära nya försäljningsprocesser såväl som ny mjukvara. Saint-Gobain Abrasives behövde en erfaren Salesforce-partner för att hantera det stora förändringsprogrammet.

Vår metod

Projektet hade en stram tidsram på 12 månader för att implementera Salesforce i 25 länder på flera språk och inom olika kulturer. I ett nära samarbete med Saint-Gobain Abrasives' EMEA CRM Manager och IT/IS Director implementerade Cognizant ett trestegsprogram för förändringshantering och leverans av tekniska lösningar, vilket omfattade samtliga IT-, försäljnings-, kundservice- och marknadsteam genom hela EMEA.

Cognizant uppfyllde den ambitiösa tidsfristen och slutförde ett mycket komplext förändringsprojekt inom IT- och affärsverksamheten. En lyckad, skräddarsydd implementering av Salesforce Sales Cloud levererades till 650 säljutbildade användare, varav 35 utesäljare, i 25 olika länder inom EMEA.

Relaterade fallstudier

En samlad CRM-plattform sätter fart på affärerna och omsättningstillväxten

Efter en lyckad driftsättning har Saint-Gobain Abrasives för första gången ett standardiserat kundvårdssystem (CRM) och standardiserade processer för att identifiera och hantera nya affärsmöjligheter. Den nya Salesforce-plattformen har förvandlat verksamhetens försäljningskultur till en datadriven leadkultur, vilket medfört att den drar större nytta av möjligheter till nya nettointäkter i hela EMEA. 

25

länder inom EMEA, däribland Sverige, driftsatta i Salesforce Sales Cloud

12 månaders

tidsfrist för driftsättningen uppfylldes, trots ett väldigt invecklat projekt

650

säljare, varav 35 utesäljare, anställda och utbildade