Skip to main content Skip to footer
Fallstudie

Utmaningen

Orkla ASA är ett norskt konglomerat som verkar i Norden, Östeuropa, Asien och USA. Orkla Foods, företagets största affärsenhet, står för nästan 50 % av försäljningen och inbegriper hundratals varumärken och närmare 50 produktionsanläggningar. Affärsenheten kämpade med en komplex infrastruktur, som byggde på ett föråldrat SAP ERP-system. Som en del av ett globalt initiativ för IT-modernisering ville Orkla överföra sitt äldre ERP-system till SAP S/4HANA. Projektet omfattades inte enbart av samtliga affärsenheter, utan inkluderade även samarbetspartner, företagsförvärv och deras respektive äldre system. Det var dags för en enhetlig, flexibel, datadriven plattform med intelligens­funktioner, och Orkla behövde en skicklig samarbetspartner för projektet. Företaget ville också ta itu med utmaningen med att avveckla äldre SAP HANA-system och övergå från en modell för kapitalkostnader till en för driftkostnader. Detta för att frigöra finansiella medel, som tidigare spenderats på hanteringen av lokal infrastruktur, och därmed göra framtida utgifter mer förutsägbara.

Vår metod

Orkla valde Cognizant till ett av sina största uppdrag tack vare vårt starka tekniska ledande, leveransförmåga och erfarenhet av Microsoft och SUSE. Cognizant utvärderade flera tekniska lösningar för Orkla, där man matchade viktiga inköpsprinciper för programmet, och föreslog att man skulle förvalta och hantera SAP-landskapet på Microsoft Azure. SAP S/4HANA-transformationen, som kallades Project ONE, utformades utifrån krav från alla affärsenheter. Den utvecklades genom att skapa en enhetlig lösning för Orklas konsumtionsvaror, som i sin tur driftsattes på en moderniserad hyperscale-plattform (hyperskala - hög grad av skalbarhet).

Cognizant, Microsoft och SUSE samarbetade för att bygga en agil, motståndskraftig och framtidssäker arkitektur med hjälp av SUSE Linux Enterprise Server på Azure-plattformen. Cognizant tillämpade sin unika, progressiva strategi i fyra faser för molnmigrering, där Cognizants SAP Cloud Assessment & Transformation (cCAT) Framework används för SAP-molnaktiveringen. Våra acceleratorer minskar de manuella insatserna för molndesign. Cognizant driftsatte sina användningsfall för mPaaS-automatisering (mPaaS - managed Platform as a service), som innefattar automatisk felöverlämning vid katastrofåterställning (DR - disaster recovery) och schemalagd automatisering av start/stopp och underhåll, vilket resulterar i en felfri, säker och kostnadseffektiv implementering och drift. Den distribuerade infrastrukten för SAP- och ERP-applikationen inom Orkla transformerades till en mycket pålitlig, säker och skalbar plattform samlad på SAP, vilket ökade användningen och effektiviteten.

SAP S/4HANA hjälper Orkla att uppnå resultat

Project ONE var ett avgörande steg för att förverkliga Orkla-visionen, som kallades Orkla ONE. Med Cognizant kunde Orkla modernisera ERP-plattformen för sina konsumtionsvaror inom samtliga varumärken genom att driftsätta SAP S/4HANA på Azure. Denna övergång innebar att Orkla blev det första nordiska företaget som genomgått digital transformation av äldre ERP-applikationer genom flera affärsenheter till SAP S/4HANA-plattformen på Azure. Som ett resultat av denna optimeringsåtgärd för SAP S/4HANA, så sparade Orkla i slutändan över 99.000 USD under första året genom att regelbundet analysera användningen av molnkapaciteten. Orkla uppnådde 99,9 % tillgänglighet av webbtjänster med 100 % efterlevnad av tjänstenivåavtal, och förbättrad stabilitet och snabbrörlighet genom att tillämpa efterfrågestyrd provisionering av SAP Project System. Det förstärkte också dataskyddet och kontinuitetsplaneringen med säkerhetskopiering för multisajt och katastrofberedskap. Den uppgraderade arkitekturen för SAP S/HANA gör det möjligt för Orkla att snabbt anpassa sig till verksamhetsförändringar inom beräknad efterfrågan. Denna höga grad av processimplementering har ökat Orklas drifteffektivitet, repeterbarhet och skalbarhet.

Uppnådd

99,9 % tillgänglighet av webbtjänster med 100 % efterlevnad av tjänstenivåavtal

Förbättrad

stabilitet och snabbrörlighet genom efterfrågestyrd provisionering av SAP Project System

Förstärkt

dataskydd och kontinuitetsplanering med säkerhetskopiering för multisajt och katastrofberedskap