Skip To Main Skip to Footer

Läser in

Main content begins.Please press tab to continue
icon

EVOLUTIONARY AI™

Forma och fastställ optimala resultat

DNA för bättre beslut

I dagens affärsmiljö kan det vara avgörande att fatta rätt beslut och utföra kurskorrigeringar vid rätt tidpunkt. Detta kräver en snabb, grundlig analys av ytterst komplexa situationer för att utvärdera alla potentiella metoder för varje utfall och kartlägga de bästa strategierna för att nå dit. Gissa hur många datavetare som skulle behövas och vilken tid det skulle ta!

Vår metod

Vårt samarbete inleds med en tydlig förståelse för de väsentliga affärsmålen. Oavsett om målet är att sänka kostnaderna, öka marginalerna, minska lanseringstiden eller förbättra marknadsandelen, så analyserar och föreskriver Cognizant Evolutionary AITM de bästa åtgärderna för att uppnå ett av målen, en kombination eller alla samtidigt.

Evolutionär beräkning är som en armé av datavetare, som genererar komplexa modeller, löser problem på ett kreativt sätt och rekommenderar de bästa metoderna för att uppnå dem. Så här fungerar det. De evolutionära algoritmerna bearbetar väldigt snabbt generationer av variabla kombinationer. De minst användbara kandidaterna kasseras och nya genereras från varianter av de mest användbara kandidaterna genom rekombination och mutation.

Processen upprepas snabbt och riktas in på vilka föreskrivna åtgärder som ska vidtas. På det sättet kan man använda evolutionär AI för att identifiera de bästa metoderna för design, produkter och processer.

icon-leaf-blue.svg

LEAF

Tillämpa ett ramverk med evolutionär AI

Cognizants kraftfulla, patenterade Learning Evolutionary Algorithm Framework (LEAF) använder avancerade evolutionära algoritmer och djupinlärning för att ta fram användbara resultat från komplicerade, multivariata problem. På mycket kort tid kan potentiellt sett miljontals variabler utvärderas mot affärsmål, där varje alternativ vägs till målets fördel och på så sätt identifieras den allra bästa metoden mot framgång.

  • En marknadsförare vill se vad som driver aktivitet och intresse på företagets webbplats för att avgöra vad som är den fördelaktigaste designen och arkitekturen för större kundengagemang och ökad försäljning.
  • En onkolog behöver utvärdera patientdiagnos, medicinska testresultat, demografi och individuella riskfaktorer för att identifiera optimal cancerbehandling och dosering.
  • En växthusodlare vill analysera frön, jord, temperatur och fuktighet, samt hur mycket och vilken typ av ljus som ger de bästa växtförhållandena.
  • En tillverkare vill förbättra effektiviteten på fabriksgolvet genom att beakta alla variabler som kan påverka.

Med denna teknik som är i framkant kan företagen skala evolutionär AI-teknik för att lösa de mest komplexa affärsproblemen.

Förbättra prediktioner: utveckling av djupa nätverksarkitekturer innebär att LEAF automatiskt kan komma fram till lösningar, som är bättre än alternativ som kräver många dagars arbete utfört av mänskliga forskare.

Skapa kraftfulla resultat: utveckling och iterativ förbättring av beslutssystem för att påverka resultat som är viktiga för din bransch.

bg-evolutionary-ai02-jpg

Optimering av modeller

Cognizants optimering av modeller för evolutionär AI (evolutionary AI), evolutionär automatiserad maskininlärning, skapar modeller med hög prestanda och noggrannhet. Modellerna minskar behovet av expertkompetens inom företaget och omfattar ett stort antal applikationer, inklusive sådana där det bara finns lite data och endast med begränsad databehandling och begränsat minne. Tiotusentals, eller till och med miljontals, potentiella resultat kan testas av modellen för att identifiera den plan som är bäst att genomföra i verkligheten. AI och modellskapande handlar om att hitta rätt arkitekturer och metanivå-parametrar. Nu går det att göra detta automatiskt.

Affärsoptimering

Cognizants affärsoptimering med evolutionär AI förstärker och förbättrar beslutsfattandet på ett principbaserat, datadrivet sätt. Den skapar en prediktiv motor som hjälper ledare att maximera affärsresultatet genom att rekommendera optimala beslut som är direkt anpassade för deras mål.

Den kör en kontinuerlig "livscykelloop" för inlärning och optimering, som bygger på en surrogatmodell av den verkliga världen, vilken i sin tur sparar både tid och pengar. Varje evolution eller loop identifierar och väljer bättre utfall. Vår optimeringsmotor är perfekt för situationer där det finns behov att utvärdera en kombination av komplexa variabler, som sträcker sig bortom den mänskliga förmågan. Den ersätter inte människan, utan utvidgar vår förmåga att identifiera de ibland mycket komplicerade förhållandena inom data och därmed fastställa de bästa åtgärderna.

icon

Var finns AI i kampen mot covid-19?

Hur evolutionär AI kan förutsäga och ge råd om nästa steg för att minska spridningen.
icon

Att simulera och lösa verkliga världsproblem med digitala tvillingar

Vi människor fattar ofta bristfälliga beslut. Antaganden, fördomar och snäva tankesätt begränsar vår förmåga att lösa problem.
icon-read-report-white

Fler resurser

ÖVERSIKT ÖVER COGNIZANT OFFERING

Evolutionär AI: sträck dig bortom prediktion med LEAF
opens in new tab

BLOGG

Så här kommer evolutionär AI att informera om framtida affärsbeslut
opens in new tab

VIDEO

Evolutionär AI: den nästa stora grejen efter djupinlärning
opens in overlay

VIDEO

Evolutionär beräkning möjliggör verkligt kreativ AI
opens in overlay