Skip To Main Skip to Footer

Läser in

Main content begins.Please press tab to continue
icon

KONVERSATIONSBASERAD AI

Insiktsfulla, svårslagna användarupplevelser

Leverera svårslagna, personliga upplevelser med konversationsbaserad AI.

Konversationsbaserad (conversational) AI förändrar vårt sätt att interagera med kunderna – och förbättrar avsevärt räckvidden, lyhördheten och personaliseringen. Marknads-, handels- och supportledare använder nu dessa tekniker brett för att uppnå betydande vinster inom självbetjäning, kundupplevelse och operativ insikt.

Förbättra interaktionen mellan alla kontaktpunkterna

För att du framgångsrikt ska kunna skala intelligenta assistenter, så behöver du välja de bästa kundinriktade processerna, veta vilka kanaler som ska prioriteras, använda beprövad konversationsdesign och utveckla en smart arkitekturstrategi. Vi hjälper stora organisationer att införa och accelerera den här tekniken för att bättre kunna uppfylla dagens kundförväntningar och snabbt öka både effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar.

Vår metod

Vi har många års erfarenhet av konversationsbaserade AI-lösningar inom olika branscher, såsom sjukvård, biovetenskap, bank, försäkring, fordonsindustri, kommunikation, detaljhandel och resor, samt hotell och restaurang. Målet är alltid att skapa en differentierad kundupplevelse, öka drifteffektiviteten och optimera alla potentiella resultat.

 

Inbyggd relevans och kontext

Dagens robotar är mer sammanhangsbaserade och anpassade än någonsin. Kontext- och sentimentanalys i realtid identifierar kundens tonfall, och justerar eller omdirigerar konversationerna dynamiskt. Det går att få mycket relevanta rekommendationer och insikter genom att integrera datainformation. De konversationsbaserade lösningarna förutser frågor och kundbehov, samt svarar empatiskt för att ge högre engagemang, effektivitet, produktivitet och försäljning.

 

Den perfekta kundupplevelsen

Användarupplevelse och konversationsdesign är viktiga komponenter när det gäller ett personligt och insiktsfullt kundengagemang. Vi skapar lösningar som tydliggör och förstärker varumärkesidentiteten – med ett naturligt dialogflöde som ger den funktionella och relevanta upplevelse som dagens kunder förväntar sig i de kanaler som de vill använda.

 

Teknikinnovation

Att lösa komplexa kundserviceutmaningar, skapa nya kanaler för handel och tillhandahålla individualiserat, kontextuellt innehåll innebär ofta integrering med äldre applikationer, integrerade röstsvarssystem och åtkomst till olika datakällor. Vi samarbetar med kunder, ledande molnleverantörer och innovativa punktlösningar från projektstarten genom hela implementeringen för att leverera konversationsbaserade program, som optimerar den befintliga investeringen och levererar innovation för långsiktig framgång.

 

icon

Konversationsba­serad AI: Cognizant gör skillnad

Konversationsbaserad teknik kan nu känna av om en kund är upprörd eller orolig och informera mänskliga agenter, så att de kan svara snabbt och på lämpligt sätt för att lösa problem.
icon-read-report-white

Fler resurser

E-BOK

Ge oöverträffade användarupp­levelser med konversations­baserad AI
opens in new tab

VIDEO

Drive-through-innovation med konversations­baserad AI
opens in overlay

VIDEO

Skapa efterfrågestyrd kundsupport med konversations­baserad AI
opens in overlay

FALLSTUDIE

Chattrobot förbättrar kundupplevelsen för flygbolag
opens in same tab