Skip To Main Skip to Footer

Läser in

Main content begins.Please press tab to continue
icon

KAUSALITET

Vad är det som driver beteende?

 

Nyckeln till att förstå orsakerna bakom olika val och beslut är en intelligent kausalitetsmotor.
 

Cognizant hjälper företag att identifiera och förstå de bakomliggande faktorerna, så att de kan lösa mysterierna kring kundbeteenden, avvisningsfrekvens och köpbeslut.

Förstå prediktiva data

De flesta automatiserade maskininlärningsplattformar tar bara befintliga, kända modellstrukturer och försöker passa in data i dem. När resultaten baseras på korrelation istället för orsakssamband, så saknas de rätta, handlingsbara insikterna och modellerna, för att förklara de faktiska förutsägelser som görs. Därtill identifierar de inte kvaliteten på beteenden i data som är prediktiva till sin natur.

Med prediktiv analys kan Cognizants antagandefria kausalitetsmotor lära sig, förstå och anpassa sina slutsatser. Det gör det möjligt för våra kunder att förstå partiskhet och att utnyttja prediktiva signaler i sina data för att snabbt inrikta sig på det viktigaste: att identifiera de bästa åtgärderna för att uppnå affärsresultat.

Vår metod

Att handskas med partiskhet och kausalitet (causality) kräver en praktisk, beprövad matematisk metod. Vår kausalitetsmotor förenklar processen, minskar partiskhet, och ger strategiska och taktiska åtgärder som kan vidtas som svar på förändringar.

Den identifierar relationer i variablerna och skapar en anpassad modell. Modellen förfinar, utbildar och korrigerar sig själv, vilket ger verkliga, kausala faktorer. 

Motorn identifierar vilka variabler bland tusentals som är de bästa prediktiva faktorerna för det användardefinierade affärsmålet. Detta identifierar kombinationseffekter där faktorer som är enskilt svaga prediktorer blir starkt prediktiva när de kombineras.

Det här systemet ger automatiskt flera rekommendationer för att uppnå det valda målet.

icon

Identifiera förhållanden – svara på kausala "varför"-frågor

Det är fortfarande frustrerande svårt att förstå "varför" vissa resultat uppstår. Om resultat enbart baseras på korrelation saknas de rätta handlingsbara insikterna och modellerna, för att förklara de faktiska förutsägelserna och kvaliteten i de beteenden som är prediktiva till sin natur.
icon-read-report-white

Fler resurser

 FALLSTUDIE

Kausalitets-AI förser inkasso med information
opens in new tab