Skip to main content Skip to footer

Säkerhet för den nya tidsåldern för data

Dagens hot är sofistikerade och regelefterlevnaden omfattande. Räkna med en samarbetspartner som tar bort hinder och bygger molnramverk, som levererar säkerhet från grunden.
Cognizants AWS-säkerhetslösningar kombinerar djup domän- och branschexpertis med en framtidsfokuserad metod, moderna säkerhetsverktyg och ramverk, samt säkerhetsfunktioner uteslutande via AWS.
Som AWS-säkerhetspartner hanterar vi efterlevnadskrav och säkerställer ett ramverk för organisationsstyrning. Resultatet: En säker migrering av dina äldre program och data till molnet.

93 %


av dagens företag använder molnbaserade IT-tjänster
Källa: enkät på spiceworks.com

Lösningar

AWS-driven säkerhet

Cognizants verksamhetsområde Cloud Security är både fristående och kompletteras av våra andra säkerhetsområden, inklusive identitets- och åtkomsthantering (IAM), integrerad hantering av hot (ITM), integrerad hantering av sårbarhet (IVM), styrning, risk och regelefterlevnad (GRC) och dataskydd/-sekretess (DPP).

Affärssammanhang, strategi, risk

Cognizants rådgivningstjänster följer ett affärsdrivet ramverk för att säkerställa att din AWS Cloud-resa är säkert anpassad till ditt affärssammanhang, din strategi och riskbenägenhet. Du kan fatta välgrundade beslut om de mest lämpliga kontrollerna med hjälp av verktyg, såsom AWS Inspector, Config, GuardDuty, Macie och CloudTrail.

AWS - molntjänster på ditt sätt

Cognizants AWS-expertis inom molnsäkerhetsteknik omfattar fyra viktiga områden: Hantering av molnhot och sårbarhet, hantering av molnidentitet och åtkomst, molndatasäkerhet och molnsäkerhet. Våra lösningar kan levereras som en design/implementering eller en fullständig funktionstjänst, som kan utformas och integreras från AWS-inbyggda verktyg, färdigköpta verktyg (COTS = commercial off-the-shelf) och Cognizants unika säkerhetsteknik.

Påskynda och samordna säkerhet

Cognizants funktionstjänster för säkerhet och AWS-acceleratorer uppfyller ditt företags efterfrågan på innovation, tillväxt och snabbhet. För att skydda din AWS-miljö kombinerar vår säkerhetsplattform Cyber Threat Defense (CTD) intelligens, samordning/automatisering och incidenthantering – med stöd av ett säkerhetsdriftscenter öppet dygnet runt, analys, automatisering och datakontextualisering.

CYBERSÄKERHET

Säkerhet i en tidsålder där allt är digitalt

Cognizant kan identifiera och eliminera dagens blinda fläckar, samtidigt som man ser och löser de hot som ligger framför oss. För dig innebär det accelererad affärsinnovation, transformation och tillväxt.

Närbild på personen som arbetar

SÄKERHET

Hantera sårbarhet: En utövares synvinkel

Här är några specifika sätt att hantera växande säkerhetsutmaningar och märkbart förbättra effektiviteten i sårbarhetshantering.

Abstrakt av skyddsikonen som sköld med analog design

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.