Skip to main content Skip to footer

Å redusere vår innvirkning på planeten

Våre stakeholdere ønsker å vite hvordan vi reduserer vårt eget miljøfotavtrykk – og hvordan vi kan hjelpe andre med å gjøre det samme.
Som et selskap med en sterk følelse av sosial hensikt med fokus på å forbedre omdømmet vårt, reduserer vi vår egen miljøpåvirkning ved å legge ut på en reise for å redusere våre egne utslipp, øke energieffektiviteten og videre definere og utvikle klimatiltak. Lær mer om våre bærekraftstjenester.
Hvordan vi reagerer på klimaendringer er viktig for mange av våre medarbeidere, investorer og kunder. Når vi planlegger klimatiltakene våre, tar vi hensyn til våre mange interessenters forventninger og bruker vår forretningsmodell og vårt formål for å veilede responsen vår.
FOKUSOMRÅDER

Påvirk der det betyr mest

Hos Cognizant reduserer vi vår egen miljøpåvirkning der det betyr mest:

Etter hvert som viktigheten av å håndtere klimagassutslipp vokser, rapporterer vi i økende grad utslipp og vår innsats for å redusere dem, inkludert utvikling av hvordan vi overvåker og rapporterer klimagassutslippene våre.

Vi setter offentlige, tidsbestemte mål for reduksjon av drivhusgasser og jobber med å etablere et «netto null»-mål ved blant annet å kjøpe fornybar energi og redusere absolutte klimagasser i vår virksomhet.

Med lokasjoner rundt om i verden – inkludert i vann-stressede områder – jobber vi med å forbruke vann på en ansvarlig måte. Vi henter vann bevisst og implementerer effektive løsninger for å redusere vannforbruket ved våre kontorer.

For mer informasjon, inkludert våre klimagassutslipp, se vår ESG-rapport fra 2021.