carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

Bærekraft og miljø

Vi streber etter å beskytte ressursene våre for fremtiden og for å forbedre livskvaliteten for våre medarbeidere og det globale samfunnet.

Å redusere vår påvirkning på planeten


Våre stakeholdere ønsker å vite hvordan vi reduserer vårt eget miljøfotavtrykk – og hvordan vi kan hjelpe andre med å gjøre det samme.

Som et selskap med en sterk følelse av sosial hensikt med fokus på å forbedre omdømmet vårt, reduserer vi vår egen miljøpåvirkning ved å legge ut på en reise for å redusere våre egne utslipp, øke energieffektiviteten og videre definere og utvikle klimatiltak. 

Hvordan vi reagerer på klimaendringer er viktig for mange av våre medarbeidere, investorer og kunder. Når vi planlegger klimatiltakene våre, tar vi hensyn til våre mange interessenters forventninger og bruker vår forretningsmodell og vårt formål for å veilede responsen vår.

Fokusområder

Påvirkning der det betyder mest


Hos Cognizant reduserer vi vår egen miljøpåvirkning der det betyr mest:

  • Energi og utslipp. Etter hvert som viktigheten av å håndtere klimagassutslipp vokser, rapporterer vi i økende grad utslipp og vår innsats for å redusere dem, inkludert utvikling av hvordan vi overvåker og rapporterer klimagassutslippene våre.
  • Klimarespons. Vi setter offentlige, tidsbestemte mål for reduksjon av drivhusgasser og jobber med å etablere et «netto null»-mål ved blant annet å kjøpe fornybar energi og redusere absolutte klimagasser i vår virksomhet.
  • Vannbevaring. Med lokasjoner rundt om i verden – inkludert i vann-stressede områder – jobber vi med å forbruke vann på en ansvarlig måte. Vi henter vann bevisst og implementerer effektive løsninger for å redusere vannforbruket ved våre kontorer.

 

For more information, including our greenhouse gas emissions, see our 2020 ESG Report.