carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Stärk ditt arbete

LÄR. VÄX. LYCKAS. 

Ta med dina idéer. Upptäck din potential.

 

 

KÄRNVÄRDEN

Framtidens arbetsmarknad är inkluderande. Cognizant arbetar för att förbättra kvinnors arbetssituation genom programmet Women Empowered (WE).
Cognizant och Grace Hopper Celebration 2018

Cognizant är stolt guldsponsor och utställare på 2018 Grace Hopper Celebration of Women in Computing. Kom och hjälp oss att hylla kvinnor med viktig digital kompetens, och att inspirera dem att lära, växa och lyckas. 

SYNPUNKT
SYNPUNKT

Därför har mångfald betydelse


Mångfald har gått från att vara en HR-utmaning till att bli en affärsmöjlighet. Företag med en diversifierad personalstyrka och en inkluderande arbetsmiljö är bättre rustade att möta kraven i en alltmer konkurrensutsatt digital värld. Dessa organisationer främjar en miljö av tillit, ger medarbetarna en röst i beslutsprocesser, involverar dem i arbetsprocesser och ger dem information, resurser och verktyg som behövs för att lyckas. Genom att utgå från annorlunda perspektiv kan utmaningar förebyggas innan de blir problem, vilket ofta leder till mycket förbättrade ekonomiska resultat.

VÅRA BERÄTTELSER

Mänsklig erfarenhet + digitala resultat

Emma

Aiken-Klar, Ph.D.

”Att vara antropolog på
jobbet är att vara en outsider
– och det är positivt. Det är en
användbar roll när syftet är att
ifrågasätta antaganden.”

VISA VIDEO

KONTAKTA EMMA


Vice President
Human Insights, Idea Couture
Toronto, Kanada

Jag har alltid varit intresserad av svaret på frågan ”varför” bakom olika fenomen. Socialantropologi och kulturantropologi handlar om att förstå antaganden som formar hur vi ser på världen. Det är en viktig lins.

Efter en del undervisning vid University of Toronto började jag söka efter möjligheter utanför den akademiska världen. Jag såg en LISTSERV-annons om ett jobb på Idea Couture (IC). Det var en tjänst som Resident anthropologist. Jag hade ingen aning om vad det var. 

Jag har arbetat på IC i åtta år. Idag finns det en större medvetenhet om kulturantropologi i affärsvärlden än när jag började. Jag brukade behöva berätta för andra att jag varken sysslar med gamla ben eller stenar, utan med människor.

Att vara antropolog på jobbet innebär att vara en outsider – och det är positivt. Det är en användbar roll när syftet är att ifrågasätta antaganden. Jag ställer frågor på möten som exempelvis en innovationsstrateg kanske inte skulle ställa. Jag bidrar till att blotta tvetydigheter som kan behöva undersökas närmare.

Vi börjar alltid med den mänskliga erfarenheten i arbetet med kunderna. Oavsett om vi skapar ett supportprogram online för personer som lider av lupus eller en infopanel för en bank så kommer den digitala komponenten senare. Innan vi artikulerar den digitala upplevelsen försöker vi först att förstå vad det innebär att leva med lupus, eller att jobba på en bank. Den kunskapen gör att resultaten som vi levererar blir mycket mer relevanta.

Vi har en konstig blandning av folk här på IC. En av mina kolleger tillverkar möbler och en annan gör flugor. Företaget har alltid visat förståelse för de större sammanhangen i våra liv. Min dotter var ungefär två år gammal när jag började på IC. Hon är nu 10, och min lilla son är sex. De har båda växt upp här på kontoret och spenderat mycket tid med mamma på jobbet!

Teambyggare

Ingrid

Alongi

”Starka mentorer är en av
nycklarna till framgång för att bygga
ett starkt företag.”

KONTAKTA INGRID


Head of Mentor Network
Cognizant Accelerator
Boulder, Colorado

Jag gillar anpassningsarbete. Jag gillar att få saker gjorda och att skapa, och jag är entusiastisk inför uppgiften att skapa ett team när vi expanderar här i Boulder. Jag är intresserad av att utforska idéer om hur vi bevarar vår kultur på ett stort företag när människor inte nödvändigtvis känner varandra.

Jag började min karriär som webbutvecklare sent under 1990-talet och började sedan fokusera på riskkapitalstödda uppstartsföretag. 2010 startade jag mitt eget konsultföretag, Quick Left. 2016 blev vi uppköpta av Cognizant.

Vi är nu en del av Cognizant Accelerator, och det är spännande att arbeta med nya företagsprojekt. Launch Pad Challenge är en in-house-inkubator som vi håller på att skapa. Två gånger om året väljer vi runt 10 produkter och arbetar med dem i sex månader för att testa deras duglighet på marknaden.

Som chef för mentornätverket påverkar min roll direkt hur vi bygger upp Launch Pad Challenge-teamen inom Accelerator, och hur vi bidrar till teamens framgång. ”Starka mentorer är en av nycklarna till framgång för att bygga ett starkt företag.” Vi arbetar mycket med handledning i projekten.

Saknar jag programutvecklingen? Ibland. Jag gillade utmaningarna med att driva ett företag – allt från att ordna med sjukvårdsförmåner till svåra HR-beslut. Men det går inte alltid att förstå sig på människor på det sätt som man förstår sig på kod.

Offentliga framträdanden har jag blivit bättre på. En lokal grupp bjöd in mig som talare när jag just hade börjat, och det tackar jag dem för. De gav mig fem minuter. Eftersom jag är ingenjör använde jag minneskort för att kontrollera att jag talade i exakt fem minuter. Jag kände mig inte alls bekväm. Men jag fortsatte att gå till talträffarna.

Sedan dess har jag blivit mycket mer avslappnad, och det känns bra. Jag berättade nyligen om mina erfarenheter på TriZetto, och det påminner mig om att på ett stort företag som Cognizant är det helt avgörande att ha en organisation som Women Empowered. Våra medlemmar och avdelningar gör ett fantastiskt arbete.

Löser kundernas problem enkelt och med elegans

Poornima

Ramaswamy

”Jag fokuserar på att förstå
varför personer behöver data och
kunskap,och hur digitalisering kan
hjälpa dem med det.”

VISA VIDEO

KONTAKTA POORNIMA


VP, Cognizant Digital Business
Head of Business Analytics & Insights
Boston, Massachusetts

Passionen för vad jag gör och arbetet med smarta människor har hjälpt till att forma min karriär.

Det viktigaste för mig har alltid varit att tro på vad jag gör och att ha möjlighet till ett livslångt lärande. På Cognizant har jag haft turen att få nya och annorlunda roller vartannat eller vart tredje år och att ta mig an nya ansvarsområden och funktioner på vägen. Jag fick möjlighet att bygga upp, forma och hantera den rådgivande nämnden för Chief Data and Analytics, ett av företagets mest framgångsrika och långvariga råd.

Jag älskar problemlösning och blir uttråkad om jag inte får möta kunder, förstå deras affärsutmaningar och skapa lösningar. Jag blir inspirerad att hålla mig uppdaterad genom att hjälpa kunderna att förstå den komplexa digitala övergången.

Jag har arbetat på Cognizant i 16 år. Jag började min karriär som affärsanalytiker för banker, butikskedjor och medicinteknikföretag. Jag blev programchef för kundföretag som Levi Strauss och eBay.

Nu har jag två roller. Jag ansvarar för vår analys- och AI-relaterade resultaträkningsverksamhet för två branschspecifika tillämpningar – bank- och finanstjänster samt sjukvård. Jag leder också vår BAI-enhet (business analytics and insights) i Nordamerika, som hjälper företag att bygga en grund för digitalt mervärde.

Vad som förvånar mig mest med mitt arbete? Att inte alla behov måste mötas med komplexa tekniska lösningar. Ibland är den enklaste lösningen på ett problem också den mest eleganta. Det är viktigt för oss att förstå både uttalade och outtalade behov innan vi går in i lösningsfasen.

Gör nya idéer till effektfulla produkter

Irene

Sandler

”Jag dras till problemlösningsaspekten
av produktmarknadsföring.
Jag älskar tankearbetet och  
disciplinen som krävs för att
introducera en produkt på marknaden.”

VISA VIDEO

KONTAKTA IRENE


VP, Cognizant Accelerator
Portland, Oregon

När jag tog examen från Georgetown University sa en konsulent till mig ”Åk västerut. En IT-våg kommer.” Så jag startade ett IT-företag och har jobbat med det sedan dess. Jag lockas särskilt av problemlösningsaspekten med produktmarknadsföring. Jag älskar tankearbetet och disciplinen som krävs för att introducera produkter på marknaden.

På Cognizant Accelerator hjälper jag till att skapa nya affärsmodeller för företaget som del av vårt innovationsarbete. Vi arbetar bland annat med inkubering av nya arbetssätt och interna uppstartsföretag – allt från produktens marknadsanpassning till positionering och budskap. Vi har ett nära samarbete med våra affärsenheter för att kunna identifiera goda idéer och se till att de får det stöd och de resurser från ledningen som behövs för att växa.

Nya idéer står i centrum för mitt arbete. Jag tog en MBA på Harvard och återvände sedan till uppstartsmiljön i Silicon Valley, precis när marknaden kraschade. När Cisco förvärvade nystartsföretaget som jag arbetade på ledde jag produktmarknadsföring av olika nya tekniker på Cisco, bl.a. dess videoinnehåll och IoT-affärsenheter.

Mina huvuduppgifter på Cognizant bygger på den erfarenheten: Vi utforskar idéer för nya affärsmodeller som har blivit möjliga genom digital teknik såsom blockkedjan, AI och IoT. Mina chefer prioriterar resultat över åtgärd och ger mig den autonomi jag behöver för att göra jobbet och de förändringar som behövs för att förbättra vår position. Jag har också haft nytta av fortutbildning, till exempel en talarkurs för chefer som hjälpte mig att utveckla några av de mjuka färdigheter som är så viktiga för att kunna fungera effektivt på ett stort företag.

När jag inte jobbar gillar min man och våra två unga pojkar att jamma med olika instrument, och jag försöker lära mig att spela fiol. Jag tränar också balett, vilket känns som en mer smärtsam form av yoga. Jag vandrar regelbundet i ett urbant naturreservat bakom huset. Det är ett av de största i landet – och ännu en anledning till att min konsulent hade rätt om att resa västerut.

Behärskar det möjligas konst

Shameka

Young

”Jag tar mig tid att stötta
andra. Det är fantastiskt vad vi kan
åstadkomma när någon tror på oss.”

KONTAKTA SHAMEKA


VP, Consulting Partner
Communications, Media & Technology
Dallas, Texas

Den bästa delen av mitt jobb är att sitta med kunderna och teamet – att lyssna, prata och arbeta igenom problem. Det är alltid spännande att skapa lösningar tillsammans med kunderna. Många av våra möten handlar om att brainstorma idéer och lägga fram olika synpunkter. Hur kan vi forma våra id´´éer så att de hjälper kunderna att nå sina mål?

Jag har två roller på Cognizant. På IT-sidan fokuserar jag på kommunikation och media och arbetar med kunderna i deras företag och med digital omvandling. Jag arbetar också med digital infrastruktur som programvarudefinierade nätverk och virtualisering. Hur tar man en nätverksmiljö och lägger till programvarufunktioner för att skapa häftiga upplevelser både för kunderna och företaget? Och vad innebär det för personer som kan behöva omskolning?

En kund berättade en gång att hon gillade att jag var rak med henne även i obekväma situationer. Hon sa att hon kunde lita att jag löser problemen på ett rättvist sätt. Jag förmedlar alltid det till mitt team. Var alltid uppriktig mot kunderna, även när informationen kan vara obekväm. Ingenting fungerar alltid perfekt. Det är sättet att hantera situationen som gör skillnad.

När jag började min karriär på Cognizant såg min chef till att jag fick många olika uppdrag, blev exponerad och kunde komma in i nya situationer samt fatta beslut. Nu arbetar jag för Chell Smith, och hon ger mig ett starkt stöd.

På samma sätt tar jag mig tid att stötta andra. Det är fantastiskt vad vi kan åstadkomma när någon tror på oss. Alla går sin egen väg. Det finns flera vägar till målet.

Utanför arbetet gillar jag att umgås med familjen. Alla ungarna i kvarteret gillar att komma hem till oss. Min familj och jag är alltid ute på promenader eller cykelturer i grannskapet.

Skapar en arbetsplats som präglas av tillit – och glädje.

Lisa

Victorian

”De grupper som jag leder har både 
frihet och ansvar.
Vi arbetar varje dag för att 
förbättras, och när vi gör det
firar vi.”

KONTAKTA LISA


Director of Concept and Design
Mirabeau, Cognizant Digital Business
Amsterdam, Nederländerna

Med fyra bröder har jag bokstavligt talat vuxit upp i en mansdominerad värld. Att vara en av de få kvinnorna runt bordet har varit en röd tråd för mig i hela mitt liv, men jag har haft starka kvinnliga förebilder. Min mor är hemmafru, och hon var den första som lärde mig hur viktigt det är att skapa rätt slags miljö.

Nu leder jag en grupp på 100 personer. Som tjänsteföretag måste vi ta hand om och utmana våra medarbetare samt underlätta deras arbete. Jag ser till att vår arbetsplats är lättsam, men också att vi skapar mervärde för kunderna. Framgång för mig handlar om en miljö där vi litar på varandra och skapar stunder av ro i våra snabba och intensiva arbetsliv. Det viktigaste är att vår miljö känns trygg. Det låter konstigt, men framsteg handlar ofta om att ta ett steg bakåt och påminna sig om helhetsbilden. Det hjälper oss att betjäna kunderna med bästa möjliga kvalitet.

Grupperna som jag leder ansvarar för att förstå våra mål och nyckeltal och tillsammans arbetar de självständigt för att uppnå målen. De har mycket frihet, men med frihet kommer ansvar, vilket innebär att vi alla också har ett tydligt resultatansvar. Vi arbetar dagligen med att bli bättre och att ta ytterligare ett steg framåt, och när vi vinner firar vi det. Jag har en champagnekyl redo för sådana tillfällen eftersom jag vill dela lycka och framgångar med andra.

Många säger att jag är som en öppen bok. Det ligger i linje med min målsättning att vara så öppen som möjligt. Jag är väldigt bra på att koppla av, oavsett om det är med en bok, Netflix, en workshop med en kund eller ett glas vin i gott sällskap. Stress finns inte i mitt liv så länge jag älskar det jag gör.

Gör nyfikenheten till en karriär

Natasja

Laurie

”Precis som konst och musik
handlar kodning om uttryck.”

KONTAKTA NATASJA


Associate Software Engineer
Cognizant Digital Business
Melbourne, Australien

Kontraktering av programutvecklare väckte min nyfikenhet om teknik. Jag började inte utforska kodning på egen hand förrän förra året, och jag blev verkligen biten. För mig är det verkligen spännande att kunna förverkliga idéer genom rader av kod. Jag gick en kurs i front-end-webbutveckling och lärde mig grunderna i JavaScript. I april lämnade jag min roll inom rekryteringen för en programutvecklingstjänst. Jag är mycket spänd på den här förändringen.

Jag har alltid varit intresserad av IT trots att jag har en examen i ljudteknik, som ju handlar om musik och ljud. Efter universitetet jobbade jag som rekryterare i flera år och arbetade främst med utvecklare, ingenjörer och designer. Jag gillade verkligen den mänskliga sidan av jobbet: att lära känna kandidaterna och hitta deras drömroll. För två år sedan flyttade jag från London till Australien och började på Cognizant Digital Business (CDB) som teknisk rekryterare av roller inom hela det digitala området.

I min nya roll lär jag mig att vara en bra konsult och att ständigt förbättra min kodningsfärdigheter. Precis som konst och musik kan kodning vara mycket uttrycksfullt, särskilt inom front-end och webbutveckling där man skapar interaktioner och visuella sidor åt användarna. När man lär sig att koda öppnas så många dörrar, och det är spännande att ligga i framkanten för förändringarna och framstegen på IT- och programvaruområdet.

Här på CDB är jag också Diversity Lead, vilket innebär att jag leder initiativ för våra medarbetare i Australien. Med hjälp av kollegor planerar jag evenemang och ger mentorskap och stöd ¨åt kvinnor på Cognizant. Det finns andra externa organisationer som jag har lett Cognizants inblandning med, till exempel workshops om robotik genom Code Like a Girl, ett initiativ som syftar till att väcka fler kvinnors och unga tjejers intresse för IT. Jag har också varit engagerad i Cognizant Australiens sponsring av branschorganisationen Vic ICT for Women (The Victorian Information Communication Technology for Women Network) för kvinnor inom IT.

Jag är ett stort musikfan. Jag spelade gitarr och piano under hela min barndom. Jag spelade i ett band, och var DJ under en tid. Jag lyssnar på musik dagligen – allt från metalband till techno och klassisk trance. Träning är också viktigt för mig. Det är fantastiskt att vara utomhus här, så jag cyklar och går en hel del, och det finns massor av häftiga platser att utforska. 

Bryta mönstret

Emily

Kaiser

”När jag började arbeta med
kunder och såg skillnaden
som teknikprodukter kunde
göra i deras liv blev jag
inspirerad.”

KONTAKTA EMILY


Senior Manager, Product Engineering
Cognizant Digital Engineering
Boston, Massachusetts

Jag hade inga planer på att arbeta med produktutveckling. Jag studerade ekonomi och marknadsföring på Boston College, och fokuserade på regelverk med en förhoppning om att plugga juridik. Men det slutade med att jag jobbade åt Apple en kort tid, och sedan blev jag en del av infrastrukturteamet på Dell EMC. Jag började älska tekniken och hur den leder till lösningar som påverkar det verkliga livet. 

Nästan alla produkter i vårt vardagsliv använder teknik. Teknik spelar en roll i allt vi gör. (Min mamma frågar ofta hur hennes iPhone fungerar.) När jag började arbeta med kunder och såg skillnaden som teknikprodukter kunde göra i deras liv blev jag inspirerad. Hur blir vi mer sammankopplade med dem omkring oss och med möjligheter? Det är en fråga som inspirerar mig. Vi tänker inte på tekniken, men den är en tyst bakgrundsfigur som håller igång allt. 

Min roll just nu är att vara alltiallo. Jag är produktchef för ett verktyg för intern resurshantering som byggs av produktutvecklingsteamet. Vi tar produktutveckling till en ny nivå genom att använda antropologisk forskning, eller ”kunskap till kod” som Cognizant kallar det, och bygga in kundinsikter i produkterna från första början – till och med innan kunden har tillkommit. Verktyget möter kundernas behov genom en höginteraktiv metod med fullständig DevOps. 

Jag arbetar också operativt och med strategiska insatser för digital produktutveckling. En av de fantastiska sakerna med Cognizant, och en av anledningarna till att jag började på företaget för några månader sedan, är möjligheten att kavla upp ärmarna och arbeta på ett mångsidigt sätt. Inom verksamhet och strategi bygger jag Cognizant Technology Community. Det identifierar inte bara vår IP, utan skapar även ett nätverk genom vilket vi alla kan arbeta tillsammans och dra nytta av varandras arbete och expertis. 

Vi har precis fått nycklarna till våra nya kontor i WeWork-byggnaden i centrala Boston. Vi planerar att sätta igång våra team där och sedan utöka. Målet är att skapa center för produktutveckling där våra team jobbar tillsammans med kunderna. 

Vårt team är mångsidigt och superengagerat. Vi bryter mönstret.

NÄTVERKANDE I AKTION

VIDGA DINA VYER

BOOK CLUB
Redo att lyckas? Prova bokklubben WE

WE-bokklubben läste nyligen Athena Rising: How and Why Men Should Mentor Women av W. Brad Johnson, Ph.D, och David Smith, Ph.D. Starka mentorskap har potential att förändra individer och hela organisationer. Men undersökningar har genomgående visat att det är svårare för kvinnor än män att hitta mentorer, och att de inte får lika många fördelar som män. Vi bjöd in manliga kolleger att diskutera den här raka och uppriktiga handboken som beskriver hur män kan stötta kvinnor på ett medvetet och ändamålsenligt sätt.

GENDER EQUALITY LEADER
Cognizant Australien erkänns som prioriterad arbetsgivare för jämställdhet

Workplace Gender Equality Agency i Australien har uppmärksammat Cognizant som prioriterad arbetsgivare för jämställdhet 2018. Det här statliga initiativet syftar till att framhålla företag som aktivt har engagerat sig för jämställdhet på arbetsplatser i Australien. Några av urvalskriterierna är uppsättning av mål för bättre jämställdhet och andra resultat, såsom stöd för ledarskap, lärande och utveckling, könsrelaterade lönegap och flexibla arbetsvillkor som underlättar familjeansvaret. 

LÄS MER
LUNCH OCH LÄRANDE
WE Dallas välkomnar Chell Smith, SVP Consulting

WE Dallas bjöd nyligen in Chell Smith, SVP Consulting, till en lunch på Dallas nya Regional Delivery Center.  Shameka Young, rådgivare på Dallas WE och VP Communications & Media Consulting, intervjuade Chell om konsultverksamheten, ledarskap och hennes karriärutveckling. Chell bjöd på fantastiska berättelser och insikter om karriärhantering och olika miljöer som hon upplevde som kvinna och ny i IT-branschen för flera år sedan jämfört med idag.

OUR PLEDGE
Cognizant sponsrar MAKERS och förbinder sig att sluta lönegapet

Cognizant är nu en sponsorpartner till MAKERS, ett feministiskt mediavarumärke som berättar historier om dagens banbrytande kvinnor för att inspirera morgondagens changeMAKERS. Cognizant arbetar också för att minska könsskillnaderna inom IT genom att få in fler kvinnor i STEM och ge 12 000 kvinnor på Cognizant i Nordamerika 2018 de avgörande digitala färdigheter som krävs för att göra framsteg under hela karriären. Cheferna Donna Tuths, Diana Buxton, Shameka Young, Poornima Ramaswamy och Lester Lam representerade nyligen Cognizant på den årliga MAKERS-konferensen. 

LÄS MER

MÅNGFALD PÅ COGNIZANT

Är du intresserad av en karriär på Cognizant?