carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Omvandla dina IT-modeller

KLARA DIGITALISERINGEN

Framtidssäkra IT-landskapet genom att implementera ett stamnät med enkel, modern och säker teknik.

FÖRENKLA. MODERNISERA. TRYGGA SÄKERHETEN.


Varje företagsnivå genomgår radikala omvandlingar.

Dagens ständigt föränderliga teknik kan öka sårbarheter, förändras snabbare än funktionerna i IT-infrastrukturen och komplicera organisationen.

Cognizant Digital Systems & Technology hjälper dig att utveckla program, plattformar och infrastruktur så att de möter behoven hos ett modernt och effektivt digitalt företag. Följande punkter behöver genomföras.

  • Förenkla IT-verksamheten. Frigör mervärde, rationalisera och konsolidera IT-tillgångar, effektivisera processer med virtualisering och automatisering och bättre anpassa IT-verksamheten till utmanande affärsmål.
  • Modernisera IT-verksamheten. Byt ut punkt-till-punkt-gränssnitt mellan isolerade system och skapa oöverträffad agilitet och hastighet genom en moderniserad infrastruktur, nya driftmodeller, integrerade tjänster och förnyade processer.
  • Skydda IT-verksamheten. Hantera risk effektivare och åtgärda sårbarheter i äldre system genom att stärka IT-verksamheten, förbättra säkerhetsramverket och stärka motståndskraften mot cyberhot.

Resultat: Det blir enklare att förbereda sig på och anpassa sig till snabba förändringar, att skydda centrala IT-funktioners integritet och att bli verkligt konkurrenskraftig i den nya digitala ekonomin.

Överbrygg klyftan: bortom digitalisering till företagsomvandling

Företag måste ständigt förnya sina lösningar för att hålla takten med den digitala marknadens snabbt föränderliga krav.

VISA PDF LÄS MER
Så kan din organisation nå framgång i den digitala omvälvningens tidsålder

Digital framgång handlar inte bara om teknik – det handlar om en kraftfull kombination mellan strategi och stöd av tekniken. Förstärk strategin för digital omvandling med en trevägsstrategi: förenkla, modernisera och säkra IT enligt expertråden.

LÄS FAKTABLADET

VAD VI GÖR

BYGG ETT DIGITALKLART IT-STAMNÄT

Ska du byta till den digitala sidan? Du behöver ett enkelt, modernt och säkert stamnät som infrastruktur. Samarbeta med våra experter. Omvandla företaget och framtidssäkra infrastrukturen för att sänka kostnaderna, öka agiliteten och skydda tillgångarna.

VISA PDF

Vad händer med den befintliga IT-strukturen som är så viktig för den dagliga verksamheten? Den är föråldrad och blir mer av en belastning för var dag.

Vi måste inse det: IT-system som är baserade på äldre teknik och processer kommer hela tiden längre efter på hastighets- och kraftkurvan. Varje gång du lägger till ett program eller en tillfällig lösning för att kompensera höjer du kostnaden för att underhålla systemen, vilket ökar risken och senarelägger förändringen. På dagens marknad behövs IT-lösningar som är tillräckligt agila och snabbrörliga för att hålla jämna steg med dagens behov.

Så hur migrerar du från gårdagen till morgondagen? Trimma din befintliga IT-uppsättning genom att inventera program, plattformar och infrastruktur. Avlägsna eller uppgradera de delar som inte skapar tillräckligt värde för att motivera kostnaden.

Cognizant hjälper dig.

V¨år tjänst Legacy Hardening & Transformation hjälper dig att hantera gamla system så att verksamheten kan bedrivas mer effektivt på ett snabbare och enklare IT-stamnät.

Genom att utnyttja teknik och produktutvecklingsexcellens kan vi konsolidera överflödiga gamla system. Förenkla befintliga processer. Automatisera programleveranser. Inrätta smarta rutiner som härdar och omvandlar den befintliga programuppsättningen och infrastrukturen. Allt för att göra företaget redo för dagens och morgondagens digitala framtid.

SE EN OMVANDLING VISA PDF

Vill du behärska den digitala världen? Släpp lös kraften med nästa generations IT och interagera direkt med interna och externa kunder.

Vad händer när IT-kärnan och programmen har blivit gamla? Vad händer om processerna är föråldrade och infrastrukturen är uppdelad i silor? Det som händer är att din lyhördhet för kundens behov och marknadens krav försämras. Du hamnar en bra bit efter nya konkurrenter som inte tyngs ner av föråldrade system.

Du är inte ensam. Många företagsledare försöker använda gårdagens teknik på vägen mot digital omvandling. Faktum är att många etablerade företag använder tillfälliga lösningar och programfixar som, även om de är användbara på kort sikt, med tiden leder till kompatibilitetsproblem och intäktsminskande ineffektivitet.

Låt Cognizant modernisera kärnan.

Vi fokuserar på omvandla din infrastruktur, dina processer och dina driftmodeller för den digitala framtiden. Genom automatisering/botar, värdebaserade acceleratorer och moderna arkitekturer samt standardiserade plattformar som SAP HANA uppdaterar vi ditt IT-landskap och omvandlar affärsprocesser så att du kan börja arbeta med nästa generations teknik och ta steget in i den digitala framtiden.

VISA PDF
Så här moderniserade Cambridge Assessment sitt fundament:
WATCH THE VIDEO READ THE CASE STUDY

Det finns inga gränser för molnbaserade företagsalternativ. Men om övergången till molnet sker på fel sätt blir konsekvenserna svåra.

Du har säkert redan gjort molnet till en integrerad del av din företagsstrategi. Och det av goda skäl: En migrering till molnet kan utlösa en digital förändring som gör att du snabbt anpassar dig till föränderliga kundbehov och marknadsscenarier – och ligget steget före nya konkurrenter.

Och medan de överbelastade befintliga IT-systemen har problem med nästa generations teknik, såsom mobilitet, sociala medier och big data, kan molnet – med sin överlägsna hastighet, skalbarhet och åtkomst – hjälpa dig att erbjuda nya produkter och tjänster, identifiera nya intäktsströmmar och snabbt tillgodose dagens och morgondagens kundbehov.

Molnet på rätt sätt

Övergången till molnet måste gå rätt till från början. Felaktiga åtgärder kan leda till förseningar på flera månader – vilket kan vara svårt att återhämta sig från. Cognizants Cloud Enablement erbjuder den expertis och teknik som krävs för migrering av interna IT-system till en offentlig eller hybridbaserad molnmiljö. Våra specialiserade acceleratorer, verktyg och agila infrastruktur säkerställer en säker övergång till molnet.

SE EN BRA MOLNUTVECKLING

Är det dags för nästa generations big data, blockkedja, IoT, AI och moln? Var beredd på att hantera större och mer komplexa säkerhetsrisker.

Brännande fråga: Med tanke på den digitala teknikens snabba utveckling, stigande komplexitet och ökande osäkerhet, hur skyddar du dina data, medarbetare och kunder mot cyberhot som är lika avancerade som den tekniken? Säkerhetsbrister kan leda till att verksamheten skadas allvarligt. Därför är det viktigt att vidta åtgärder för att sänka riskerna och skydda tillgångarna.

Cognizants säkerhets- och efterlevnadstjänster löser problemen.

Vi visar hur du inrättar starka förebyggande initiativ och en genomarbetad plan för respons och återställning i händelse av säkerhetsproblem. (Det här är särskilt viktigt i dagens lagstiftnings- och regelmiljö.) Våra lösningar finns inte bara som fristående erbjudanden. De omfattar flera områden av vårt digitala utbud, bl.a. identitets- och åtkomsthantering, styrning, risk och efterlevnad, cybersäkerhet och nästa generations säkerhetstjänster.

Vad blir resultatet för dig? Genom att utöka omfattningen av dina säkerhetsinitiativ får du en överblick och användbara kunskaper samt möjlighet att använda resurserna på ett effektivare sätt. Det leder direkt till att du snabbare kan kontrollera potentiella hot mot företaget – både nu och i framtiden.

SE ETT EXEMPEL PÅ FÖRETAGSSÄKERHET

En överlägsen kundupplevelse. Snabba prototyper. Kortare till tid marknaden. Dessa är måsten i den digitala tidsåldern. 

Hur upplever kunderna dina produkter och tjänster? Hur erbjuder du en kundupplevelse som är både övertygande och snabb? Svar: perfekt konstruerad programvara som levererar en utmärkt utformad kundupplevelse.

Cognizants digitala produktutveckling erbjuder just det. Vi överbryggar klyftan mellan designer och ingenjörer och erbjuder dig nästa generations domän- och programutvecklingskunskaper på en plattform. Vi levererar informationsdrivna lösningar som kombinerar avancerad humanvetenskap med snabba produktutvecklingsaktiviteter.

Digital teknik inom räckhåll

På så sätt kan du med Cognizants digitala produktutveckling använda ny digital teknik tack vare högre agilitet, en skalbar molninfrastruktur som alltid är redo och förbättrad produktivitet – allt i ett dynamiskt ekosystem. Resultatet är en idé-till-kod-process som kommer till marknaden snabbare och sätter kunderna främst.

SE DEN DIGITALA FRAMTIDEN

LÖSNINGAR

LED FÖRÄNDRINGEN


Digital framgång förutsätter inte bara att du håller jämna steg med förändringar, utan också att du är en drivande kraft bakom dem—oavsett äldre IT-strukturer, komplexa processer och säkerhetshot. Att leda företaget mot en marknadsledande framtid handlar om att hitta nya sätt att förenkla, modernisera och skydda IT-infrastrukturen på dessa områden.

PROGRAMTJÄNSTER

Skapa program med digitala upplevelser som kunderna vill ha.

TJÄNSTER FÖR INFRASTRUKTUR

Omvandla företagets IT-stamnät och skapa en verksamhet som alltid är redo.

SÄKERHET

Skydda användarnas data, program och infrastruktur.

PROGRAMTJÄNSTER FÖR FÖRETAG

Effektivisera backoffice-funktionerna och förbättra den operativa agiliteten och interaktionen med medarbetarna.

KVALITETSTEKNIK OCH KVALITETSSÄKRING

Använd en heltäckande strategi där hög kvalitet möter hög hastighet.

VÅRA PARTNER

Cognizants strategiska samarbete med fem av världens ledande IT-företag ger dig ett ekosystem av alternativ som är baserade på dominerande teknikplattformar. Partnerskapen är talande för vår strävan att hjälpa dig förenkla, modernisera och skydda dina kundkontakter i fysiska och digitala kanaler.

Amazon Web Services

Cognizant är Premier Consulting Partner för AWS, AWS Channel Reseller, AWS Managed Services Partner, AWS Migration Acceleration Program (MAP) Partner och AWS Marketplace Reseller. Cognizant har dessutom ackrediterad status med AWS för sjukvård och biovetenskap, finansiella tjänster, migreringskompetens, big data, Workspaces och SharePoint.

IBM

Cognizant ingår i IBM:s noga utvalda grupp av Global Systems Integrator-affärspartner och är Premier Business Partner i IBM:s PartnerWorld-program. Vår strategiska allians med IBM omfattar primärt samarbete med IBM:s Software Group och Systems & Technology Group.

Microsoft

Tillsammans accelererar Cognizant och Microsoft kundernas digitala omställning. Cognizant och Microsoft har varit partner i 15 år och fokuserar tillsammans på att sätta kunden i centrum. Vi hjälper kunderna att förnya, omskapa och omstrukturera sina organisationer för att kunna frigöra ny potential med ett förhållningssätt som placerar mobila enheter och molnet i centrum.

Oracle

Cognizant och Oracle har samarbetat i över 18 med att erbjuda kunder attraktiva lösningar. Den här strategiska alliansen, Oracles omfattande lista med innovativ teknik och Cognizants imponerande expertis inom integreringar och branschprodukter samt -system har hjälpt kunder att effektivisera affärsprocesserna, förbättra beslutsprocesserna och påskynda affärsomvandlingen.

Salesforce

Som ett erkännande av Cognizants branschkunskap, stora antal Salesforce-certifieringar, goda kundnöjdhetsbetyg, globala leveransräckvidd, nytänkande och erfarenhet av att tillämpa Salesforce Customer Success Platform har Cognizant utsetts till en global strategisk partner inom Salesforces ekosystem av partner.

SAP

Som en av SAP:s främsta Global Services-partner har Cognizant hjälpt stora företag att optimera sina processer genom att utnyttja SAP:s applikationer sedan 2005. Dessutom samarbetar vi med SAP som certifierad global leverantör av applikationshanteringstjänster (AMS) och certifierad SAP Global Hosting and Cloud Services-leverantör.

DE SENASTE IDÉERNA

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.