carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Hantera övergången till den digitala världen

MODERNISERA DIN IT-VERKSAMHET

Framtidssäkra IT-landskapet genom att implementera ett enkelt, modernt och säkert stamnät.

SNABBARE INNOVATION


Uppdatera företagets IT- och appmiljö för att hantera företagets behov både idag och imorgon.

De IT-relaterade utmaningarna med att driva ett digitalt företag kan vara överväldigande. Investeringar i äldre teknik räcker inte längre till för att möta företagets ständigt växande behov. Och en övergång till nya tekniska lösningar och appar, vare sig de är lokala eller molnbaserade, medför en helt ny uppsättning affärsrisker.

Cognizant kan hjälpa till. Lås oss samarbeta med dig och modernisera din centrala IT-infrastruktur. Genom att skapa en praktisk referensarkitektur som visar vägen från ”i befintligt skick” till ”efter önskemål” hjälper vi dig att omvandla dina appar och infrastrukturen från affärsbegränsande belastningar till tillväxtökande tillgångar. 

Med Cognizant i ryggen kan du accelerera innovationen genom att flytta appar till molnet, snabbare utveckla nya appar och förbättra säkerheten.

LÄS MER

VAD VI GÖR

BYGG ETT DIGITALKLART IT-STAMNÄT

Ska du gå över till den digitala sidan? Du behöver ett enkelt, modernt och säkert stamnät. Samarbeta med våra experter. Omvandla företaget och framtidssäkra infrastrukturen för att sänka kostnaderna, öka agiliteten och skydda tillgångarna.

Verksamhet i dag ställer högre krav på IT-infrastrukturen.

Kunderna kräver mer fullödiga och bättre upplevelser än vad dagens företag kan leverera med befintliga appar och infrastrukturer. Klienter har länge funderat på att öka kärninfrastrukturens prestanda, men de ställs inför det faktum att arbetet, även om det är nödvändigt, inte längre ger önskade resultat. 

Det krävs en ny nivå av motståndskraft och agilitet för att konkurrera effektivt på marknaden. Organisationer måste förnya och modernisera kärninfrastrukturen så att den blir ändamålsenlig och kan möta kundernas behov, och samtidigt hantera risker i samband med övergången till partihandel.

LÄS MER

Förnya affärsprocesser, IT-processer och strategier med integrerad automatisering och erbjud unika kundupplevelser som ökar tillväxten.

När äldre ekonomiska modeller ger vika för nya digitala företag måste du automatisera för att behålla konkurrenskraften och skapa nytt mervärde. Också själva kärnan i verksamheten förbättras och smarta nya funktioner i hela företaget möjliggörs. Det är ett helt annat förhållningssätt till affärsverksamhet.

Vi tillämpar detta tillvägagångssätt med hjälp av Cognizant® Automation Center, ett integrerat automatiseringsekosystem som levererar klassledande automatisering för ett kontinuum av olika system som tänker, gör och lär – vilket accelererar nya digitala funktioner som skapar värde för din verksamhet.

LÄS MER

Förverkliga den digitala omvandlingens löfte snabbt och i optimal skala

Dagens företag måste omvandla och modernisera sina program och infrastrukturer för att uppfylla kraven på bättre kundupplevelser och kortare tider till marknaden. Katalysatorn är molnet. Molnet öppnar dörrar till nya driftmodeller och tjänster som gör det möjligt för dig att möta det ökande behovet av agilitet och säkerhet i optimal skala. Men hur distribueras molnet för digital omställning på bästa sätt? 

Välj Cognizant. Vi hjälper företag att distribuera molnet som del av deras digitala omställning för att nå sina affärsmål och öka tillväxten. Räkna med oss för att förverkliga molnets fördelar med låg risk.

LÄS MER

Är det dags för nästa generations big data, blockkedja, IoT, AI och moln? Var beredd på att hantera större och mer komplexa säkerhetsrisker.

Hur ska du skydda dina data, medarbetare och kunder mot cyberhot som är lika avancerade som din teknik, med tanke på den digitala teknikens snabba utveckling, stigande komplexitet och ökande osäkerhet? Säkerhetsbrister kan leda till att verksamheten skadas allvarligt. Därför är det viktigt att vidta åtgärder för att sänka riskerna och skydda tillgångarna.

Cognizant har svaren. Vi visar hur du inrättar starka förebyggande initiativ och en genomarbetad plan för respons och återställning i händelse av säkerhetsproblem. Vad blir resultatet för dig? Genom att utöka omfattningen av dina säkerhetsinitiativ får du en överblick och användbara kunskaper samt möjlighet att använda resurserna på ett effektivare sätt. Det leder direkt till att du snabbare kan kontrollera potentiella hot mot företaget.

LÄS MER

En överlägsen kundupplevelse. Snabba prototyper. Kortare tid till marknad. Detta är måsten i den digitala tidsåldern. 

Nästa generations digitala appar bygger på kunskap och ersätter effektivt traditionella tjänstestrategier med högre hastighet och mervärde för en mer direkt, enkel och precis interaktion med kunderna.

Cognizant Softvisions digitala produktutveckling erbjuder just det. Vi överbryggar klyftan mellan designers och ingenjörer och ger dig nästa generations domän- och programutvecklingskunskaper på en plattform. Vi levererar informationsdrivna lösningar som kombinerar avancerad humanvetenskap med snabba produktutvecklingsaktiviteter. På så sätt kan du använda ny digital teknik tack vare större agilitet, en skalbar molninfrastruktur som alltid är redo och förbättrad produktivitet – allt i ett dynamiskt ekosystem. 

Resultatet är en idé-till-kod-process som kommer ut på marknaden snabbare och sätter kunderna främst.

LÄS MER

LÖSNINGAR

LED FÖRÄNDRINGEN


Digital framgång förutsätter inte bara att du håller jämna steg med förändringar, utan också att du är en drivande kraft bakom dem – oavsett äldre IT-strukturer, komplexa processer och säkerhetshot. Att leda företaget mot en marknadsledande framtid handlar om att hitta nya sätt att förenkla, modernisera och skydda IT-infrastrukturen på de här områdena.

PROGRAMTJÄNSTER

Skapa program med digitala upplevelser som kunderna vill ha.

TJÄNSTER FÖR INFRASTRUKTUR

Omvandla företagets IT-stamnät och skapa en verksamhet som alltid är redo.

PROGRAMTJÄNSTER FÖR FÖRETAG

Effektivisera backoffice-funktionerna och förbättra verksamhetens agilitet och interaktionen med medarbetarna.

KVALITETSTEKNIK OCH KVALITETSSÄKRING

Använd en heltäckande strategi där hög kvalitet möter hög hastighet.

VÅRA PARTNER

Cognizants strategiska samarbete med världens ledande IT-företag ger dig ett ekosystem av alternativ som är baserade på dominerande teknikplattformar. Partnerskapen är talande för vår strävan att hjälpa dig förenkla, modernisera och skydda dina kundkontakter i fysiska och digitala kanaler.

Amazon Web Services

Cognizant är Premier Consulting Partner för AWS, AWS Channel Reseller, AWS Managed Services Partner, AWS Migration Acceleration Program (MAP) Partner och AWS Marketplace Reseller. Cognizant har dessutom ackrediterad status med AWS för sjukvård och biovetenskap, finansiella tjänster, migreringskompetens, big data, Workspaces och SharePoint.

Google Cloud

Cognizant är Premier Google Cloud Partner. Tack vare det här samarbetet kan vi erbjuda dig innovationer inom AI, maskininlärning, molnbaserade plattformar samt gemensamma lösningar som drivs av nästa generations acceleratorer, däribland TensorFlow, DialogFlow, Kubernetes, API:er, mikrotjänster och containrar. Agila plattformar möjliggör snabbt konceptskapande som uppfyller människors behov med intelligenta insikter i realtid och global täckning.

IBM

Cognizant ingår i IBM:s noga utvalda grupp av Global Systems Integrator-affärspartner och är Premier Business Partner i IBM:s PartnerWorld-program. Vår strategiska allians med IBM omfattar primärt samarbete med IBM:s Software Group och Systems & Technology Group.

DE SENASTE IDÉERNA

Nyheter

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.