carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Frigör digitala möjligheter

FÅNGA DEN DIGITALA KRAFTEN OCH FÅ SNURR PÅ UPPLEVELSER OCH RESULTAT

Implementera digitala driftmodeller som glädjer kunderna och förbättrar resultaten.

VI KAN FÖRBÄTTRA DEN OPERATIVA PRESTANDAN I DIN BRANSCH

INFRIA DET DIGITALA LÖFTET


Dagens digitala ekonomi erbjuder en aldrig tidigare skådad möjlighet att visualisera och bygga innovativa nya produkter, tjänster och upplevelser som är skräddarsydda för att ligga steget före kundernas föränderliga behov.

Förlegade affärsmodeller är ett hinder för företagens omvandlingsinitiativ. De försämrar tillväxten och förmågan att hålla takten med kundernas och marknadens krav.

Och endast företag som använder flexibla, intelligenta och digitalt aktiverade processer kan leverera transaktioner som är påtagligt mer personanpassade än konkurrenternas och upplevelser som överträffar kundernas förväntningar.

Vi hjälper dig att förnya och skapa digitala processer som inte bara förbättrar resultatet, utan även överbryggar processklyftorna mellan kunder, leverantörer och partner genom automation, kunskap och processplattformar.

Resultatet: Tillsammans med våra kunder omdefinierar vi vad det innebär att vara digital i stor skala – förnyade processer, omstrukturerade arbetssätt och omkonstruktion av processinfrastrukturen i syfte att skapa flexibel drift, effektivitet och affärstillväxt.

COGNIZANT – EN ERKÄND LEDARE

DE SENASTE IDÉERNA

Tjänster

VÄND UPP OCH NED
PÅ MARKNADEN, MEN
INTE PÅ DITT FÖRETAG

Vi hjälper kunderna att omkonstruera, digitalisera, hantera och köra sina centrala affärsprocesser och introducerar bättre arbetssätt som förbättrar kundupplevelserna, höjer effektiviteten och sänker driftkostnaderna så att du får tydliga resultat och maximal tillväxt.

Oavsett vilka affärsutmaningar du möter arbetar vi med funktioner som täcker flera olika branscher och förbättrar de operativa resultaten.

FÖRETAGSTJÄNSTER

Med vår hjälp kan organisationer använda sina värdefulla resurser till att skapa snabb och stark tillväxt genom självhanterade processer med högpresterande och kostnadseffektiva hanterade tjänster.

BRANSCH- OCH PLATTFORMS-LÖSNINGAR

Vi åtgärdar problem med driftmodeller som sänker tillväxten och förhindrar omvandling, vilket ger affärsresultat som annars inte hade varit möjliga.

INTELLIGENT PROCESS-AUTOMATISERING

Förstärk personalstyrkan genom att öka produktiviteten och höja det intellektuella kapitalet samtidigt som onödigt administrationsarbete minskas.

67%

av organisationer rapporterar att RPA möjliggjorde djupare insikter om kunderna.

LÄS MER

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.